ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นของ Internet Explorer

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969393
สรุป
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับ Internet Explorer เวอร์ชั่น นอกจากนี้บทความนี้กล่าวถึงวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หน้าต่าง Internet Explorer สำหรับรุ่นที่วางจำหน่าย

หมายเลขรุ่นของ Internet Explorer สำหรับ Windows 95, Windows NT 4.0, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 ใช้รูปแบบต่อไปนี้:
รุ่นหลัก.รุ่นรอง.สร้างตัวเลข.หมายเลข subbuild
ตารางนี้แสดงหมายเลขรุ่นของ Internet Explorer ได้

เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์
4.40.308Internet Explorer 1.0 (บวก! สำหรับ Windows 95)
4.40.520Internet Explorer 2.0
4.70.1155Internet Explorer 3.0
4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
4.70.1215Internet Explorer 3.01
4.70.1300Internet Explorer 3.02 และ 3.02a
4.71.544Internet Explorer 4.0 แพลตฟอร์มตัวอย่าง 1.0 (PP1)
4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 ตัวอย่างแพลตฟอร์ม 2.0 (PP2)
4.71.1712.6Internet Explorer 4.0
4.72.2106.8Internet Explorer 4.01
4.72.3110.8Internet Explorer 4.01 Service Pack ที่ 1 (Windows 98)
4.72.3612.1713Internet Explorer 4.01 Service Pack ที่ 2
5.00.0518.10Internet Explorer 5 ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา (Beta 1)
5.00.0910.1309Internet Explorer 5 เบต้าที่ (Beta 2)
5.00.2014.0216Internet Explorer 5
5.00.2314.1003Internet Explorer 5 (Office 2000)
5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
5.00.2516.1900จยัง (Windows 2000 เวอร์ชั่น Beta 3, build 5.00.2031)
5.00.2919.800จยัง (Windows 2000 rc 1, build 5.00.2072)
5.00.2919.3800จยัง (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 sr-1)
5.00.2920.0000จยัง (Windows 2000, build 5.00.2195)
5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 และ Windows NT 4.0)
5.00.3314.2101Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 และ Windows NT 4.0)
5.00.3315.1000Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
5.00.3502.1000Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 เท่านั้น)
5.00.3700.1000Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 เท่านั้น)
5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา (Beta)
5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Beta เครื่องมืออินเทอร์เน็ต
5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 สำหรับ Windows Me (4.90.3000)
5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
5.50.4308.2900อินเทอร์เน็ต Beta ความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยขั้นสูงของ Explorer 5.5
5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack ที่ 1
5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack ที่ 2
6.00.2462.0000 Internet Explorer 6 สาธารณะตัวอย่าง (รุ่นเบต้า)
6.00.2479.0006ฟื้นฟูอย่างสาธารณะ (Beta) Explorer 6 อินเทอร์เน็ต
6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack ที่ 1 (Windows XP SP1)
6.00.2900.2180 Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP SP2
6.00.2900.5512 Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP SP3
6.00.3663.0000Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 RC1
6.00.3718.0000Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 RC2
6.00.3790.0000Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 (ย่อย)
6.00.3790.1830Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 SP1 และ Windows XP x 64
6.00.3790.3959SP2 Explorer 6 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows Server 2003 SP1 และ Windows XP x 64
7.00.5730.1100โปรแกรม Internet Explorer 7 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003
7.00.5730.1300โปรแกรม Internet Explorer 7 สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003
7.00.6000.16386โปรแกรม Internet Explorer 7 สำหรับ Windows Vista
7.00.6000.16441โปรแกรม Internet Explorer 7 สำหรับ Windows Server 2003 SP2 x 64
7.00.6000.16441โปรแกรม Internet Explorer 7 สำหรับ Windows XP SP2 x 64
7.00.6001.1800Internet Explorer 7 สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista SP1
8.00.6001.17184Internet Explorer 8 เวอร์ชั่น Beta 1
8.00.6001.18241Internet Explorer 8 เวอร์ชั่น Beta 2
8.00.6001.18372Rc 1 Explorer 8 อินเทอร์เน็ต
8.00.6001.18702Internet Explorer 8 สำหรับ Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 และ Windows Server 2008
8.00.7000.00000Internet Explorer 8 สำหรับ Windows 7 เบต้า
8.00.7600.16385Internet Explorer 8 สำหรับ Windows 7 และ สำหรับ Windows Server 2008 R2 (ย่อย)
9.0.8080.16413Internet Explorer 9 RC
9.0.8112.16421Internet Explorer 9 rtm
10.0.8250.00000Internet Explorer 10 Consumer Preview
10.0.8400.00000แสดงตัวอย่างการนำออกใช้ Explorer 10 อินเทอร์เน็ต
10.0.9200.16384Internet Explorer 10 สำหรับ Windows 8
Internet Explorer 11จะมีหมายเลขรุ่นเริ่มต้น ด้วย 11 (ตัวอย่างเช่น 11.0.9600) หมายเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับโปรแกรมปรับปรุงที่มีการติดตั้งสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการดูหมายเลขรุ่นและการติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด ไปที่เมนูวิธีใช้และเลือกเกี่ยวกับ Internet Explorer

หมายเหตุ
 • หมายเลขรุ่นรอง เลขการสร้าง และ subbuild หมายเลขอาจถูกแสดง โดยไม่มีเลขศูนย์ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น เวอร์ชั่น 7.00.5730.1100 อาจแสดงเป็น 7.0.5730.11
 • รุ่นทั้งหมดของ Internet Explorer 5.0 (และรุ่นที่ใหม่กว่า) ที่กำหนดเองกับ Microsoft Internet Explorer ดูแล Kit (IEAK) รวมหลังจากหมายเลขรุ่นหนึ่งของสายอักขระต่อไปนี้ เมื่อต้องการดูข้อมูลนี้ คลิกเกี่ยวกับบนเมนูวิธีใช้:
  IC =ผู้ให้บริการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต
  คือ =ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
  CO =ผู้ดูแลระบบขององค์กร
 • Internet Explorer เวอร์ชั่น 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่ารวมบรรทัดเพิ่มปรับปรุงรุ่นที่แสดงรายการทั้งหมดติดตั้งการปรับปรุงหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยัง Internet Explorer รุ่นปัจจุบัน การปรับปรุง Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 หรือ Internet Explorer 5.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าจะแสดงรายการตามหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา
 • หมายเลขรุ่นของ Internet Explorer ในรายการจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows หมายเลขรายการอาจสามารถเปลี่ยน โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด
 • หมายเลขรุ่นของ Internet Explorer ในรุ่นที่วางจำหน่ายของ Windows Vista จะเหมือนกับในรุ่นอื่น ๆ
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรุ่น 7.00.5730.1100 และ 7.00.5730.1300 ของรุ่นของ Internet Explorer 7 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การเปลี่ยนแปลงในกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Internet Explorer ใน Internet Explorer 9 และ Internet Explorer 10

คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Internet Explorerได้ ด้วยการคลิก'วิธีใช้'แล้ว คลิกเกี่ยวกับ Internet Explorer กด Alt + X หรือ และจากนั้น กดสำนักกฎหมาย a


IE9RTMIE 10 - เกี่ยวกับกล่องโต้ตอบใน Internet Explorerเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนหน้าของ Internet Explorer มีวิธีการที่เราใช้รุ่นปรับปรุงฟิลด์ ฟิลด์มีการปรับปรุงทุกครั้งที่ปรับปรุง Internet Explorer 9 หรือ Internet Explorer 10 หมายเลขรุ่นมีคอมโพเนนต์ต่อไปนี้:

 • ฟิลด์เวอร์ชันหลักของแอพลิเคชันจะยังคง 9 หรือ 10
 • ฟิลด์เวอร์ชันไมเนอร์ของแอพลิเคชันจะยังคง 0
 • ตรวจทานการปรับปรุงเขตข้อมูลจะเพิ่ม โดย 1 สำหรับแต่ละการปรับปรุง Internet Explorer ที่นำออกใช้

IE9Parts


การอัพเดตทุกครั้งมีบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น KB2360131 -MS10-071: ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer) เชื่อมโยงอยู่ด้วยกัน บทความแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะรวมในการปรับปรุง และยังให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับไบนารีที่มีการปรับปรุง กล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Internet Explorerมีการเชื่อมโยงกับบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงที่ติดตั้งล่าสุดกับ Internet Explorer เป็นวิธีง่ายในการรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้งการปรับปรุงครั้งแรกสำหรับ Internet Explorer 9 กล่องโต้ตอบเกี่ยวกับ Internet Explorerจะมีการเชื่อมโยงไปยัง "รุ่นที่ปรับปรุง: 9.0.1 (KB2530548)."


IE9Update
วิธีการตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer สำหรับ

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ในรุ่นทั้งหมดของ Internet Explorer คลิกเกี่ยวกับ Internet Explorerบนเมนูวิธีใช้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และรุ่นที่จะแสดงในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น
 • ใช้รีจิสทรี คุณสามารถระบุรุ่นของ Internet Explorer ด้วยการดูรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer
  ถ้าค่า "รุ่น" ปรากฏขึ้นในคีย์นี้ Internet Explorer 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่ ค่าสตริงที่เวอร์ชันประกอบด้วยหมายเลขรุ่นของ Internet Explorer 4.0 (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ตัวอย่างเช่น ค่าสตริงที่รุ่นสำหรับ Internet Explorer 5 อยู่ "5.0.2014.0216") ระวังเดียวเท่านั้นที่ศูนย์จะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีสำหรับหมายเลขรุ่นรอง 00 ถ้าหมายเลขรุ่นรอง ถ้าไม่มีหมายเลขรุ่นรอง 00 ค่ารุ่นเต็มจะถูกเก็บไว้ (ตัวอย่างเช่น 5.50.4807.2300 ถูกเก็บไว้ในรีจิสทรีเป็น 5.50.4807.2300)

  หมายเหตุ ค่าสตริงที่รุ่นของ Internet Explorer 10 เป็น 9.10.9200.16384 และค่าสตริ svcVersion เป็น 10.0.9200.16384

  Internet Explorer 3x เพิ่มรุ่นค่ารีจิสทรี แทน นั้นเพิ่มค่า "สร้าง" ในคีย์รีจิสทรีเดียวกัน และปรับปรุงค่าสายอักขระ "IVer" กับ "103" สำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง Internet Explorer 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าให้เปลี่ยน หรือเพิ่มค่าการสร้าง สำหรับ Internet Explorer 3xค่า build เป็นสายอักขระที่ประกอบด้วยหมายเลขการสร้างอักขระสี่ตัว (ตัวอย่างเช่น "1300" เป็นค่า build สำหรับ Internet Explorer 3.02) สำหรับ Internet Explorer 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่า ค่า build เป็นสตริงที่ประกอบด้วยค่าห้าอักขระ ตาม ด้วยระยะเวลาและสี่อักขระเพิ่มเติม ในรูปแบบต่อไปนี้:
  หมายเลข versionbuild หลักหมายเลข subbuild
  ตัวอย่างเช่น ค่า "สร้าง" สำหรับ Internet Explorer 5 เป็น "52014.0216"
 • ตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer โดยใช้แฟ้ม theShdocvw.dll:

  สำหรับ Internet Explorer 3.0 ถึง 6 เบราว์เซอร์ถูกนำมาใช้ในแฟ้ม Shdocvw.dll (วัตถุเอกสารเชลล์และไลบรารีตัวควบคุม) คุณสามารถใช้รุ่นของแฟ้ม Shdocvw.dll เพื่อตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer 3.0 ถึง 6 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การตรวจสอบหมายเลขรุ่นของ Internet Explorer 7 คุณต้องกำหนดหมายเลขรุ่นของ Iexplore.exe เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. คลิกเริ่มชี้ไปที่ค้นหาและจากนั้น คลิกที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์
  2. ในกล่องตั้งชื่อพิมพ์ shdocvw.dllแล้ว คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้
  3. ในรายการของแฟ้ม คลิกขวาแฟ้มShdocvw.dllและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  4. คลิกที่แท็บเวอร์ชัน
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 แต่ในขั้นตอนที่ 2 พิมพ์แทน iexplore.exe. ถ้ารุ่นของ Iexplore.exe เป็น 7xติดตั้ง Internet Explorer 7 ใช้ตารางของ Internet Explorer รุ่นก่อนหน้านี้ในบทความนี้เพื่อเปรียบเทียบหมายเลขเวอร์ชันจะนำออกใช้รุ่นของ Internet Explorer 7
  ตารางนี้แสดงรายการแฟ้ม Shdocvw.dll รุ่นต่าง ๆ และ Internet Explorer รุ่นที่สอดคล้องกัน
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์
  4.70.1155Internet Explorer 3.0
  4.70.1158Internet Explorer 3.0 (Windows 95 OSR2)
  4.70.1215Internet Explorer 3.01
  4.70.1300Internet Explorer 3.02 และ 3.02a
  4.71.1008.3Internet Explorer 4.0 ตัวอย่างแพลตฟอร์ม 2.0 (PP2)
  4.71.1712.5Internet Explorer 4.0
  4.72.2106.7Internet Explorer 4.01
  4.72.3110.3Internet Explorer 4.01 Service Pack ที่ 1 (Windows 98)
  4.72.3612.1707Internet Explorer 4.01 Service Pack ที่ 2
  5.00.0518.5Internet Explorer 5 ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา (Beta 1)
  5.00.0910.1308Internet Explorer 5 เบต้าที่ (Beta 2)
  5.00.2014.213Internet Explorer 5
  5.00.2314.1000Internet Explorer 5 (Office 2000)
  5.00.2516.1900จยัง (Windows 2000 เวอร์ชั่น Beta 3, build 5.00.2031)
  5.00.2614.3500Internet Explorer 5 (Windows 98 Second Edition)
  5.00.2919.800จยัง (Windows 2000 rc 1, build 5.00.2072)
  5.00.2919.3800จยัง (Windows 2000 RC2, build 5.00.2128)
  5.00.2919.6307Internet Explorer 5.01 (Office 2000 sr-1)
  5.00.2920.0000จยัง (Windows 2000, build 5.00.2195)
  5.00.3103.1000Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 2000 SP1)
  5.00.3105.0106Internet Explorer 5.01 SP1 (Windows 95/98 และ Windows NT 4.0)
  5.00.3314.2100Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 95/98 และ Windows NT 4.0)
  5.00.3315.2879Internet Explorer 5.01 SP2 (Windows 2000 SP2)
  5.00.3502.5400Internet Explorer 5.01 SP3 (Windows 2000 SP3 เท่านั้น)
  5.00.3700.6668Internet Explorer 5.01 SP4 (Windows 2000 SP4 เท่านั้น)
  5.50.3825.1300Internet Explorer 5.5 ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนา (Beta)
  5.50.4030.2400Internet Explorer 5.5 & Beta เครื่องมืออินเทอร์เน็ต
  5.50.4134.0100Internet Explorer 5.5 สำหรับ Windows Me (4.90.3000)
  5.50.4134.0600Internet Explorer 5.5
  5.50.4308.2900อินเทอร์เน็ต Beta ความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยขั้นสูงของ Explorer 5.5
  5.50.4522.1800Internet Explorer 5.5 Service Pack ที่ 1
  5.50.4807.2300Internet Explorer 5.5 Service Pack ที่ 2
  6.00.2462.0000Internet Explorer 6 สาธารณะตัวอย่าง (รุ่นเบต้า)
  6.00.2479.0006ฟื้นฟูอย่างสาธารณะ (Beta) Explorer 6 อินเทอร์เน็ต
  6.00.2600.0000Internet Explorer 6 (Windows XP)
  6.00.2800.1106Internet Explorer 6 Service Pack ที่ 1 (Windows XP SP1)
  6.00.2900.2180Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP SP2
  6.00.2900.5512Internet Explorer 6 สำหรับ Windows XP SP3
  6.00.2800.1278Internet Explorer 6 การอัพเด v.01 นักพัฒนาอย่าง (SP1b เบต้า)
  6.00.2800.1314Internet Explorer 6 การอัพเด v.04 นักพัฒนาอย่าง (SP1b เบต้า)
  6.00.3663.0000Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 RC1
  6.00.3718.0000Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 RC2
  6.00.3790.0000Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 (ย่อย)
  6.00.3790.1830Internet Explorer 6 สำหรับ Windows Server 2003 SP1 และ Windows XP x 64


  หมายเหตุ
  • หมายเลขรุ่นรอง เลขการสร้าง และ subbuild หมายเลขอาจถูกแสดง โดยไม่มีเลขศูนย์ต่อท้าย ตัวอย่างเช่น เวอร์ชั่น 7.00.5730.1100 อาจแสดงเป็น 7.0.5730.11
  • มีการติดตั้งแฟ้ม Shdocvw.dll ในโฟลเดอร์ %Windir%\System ใน Windows 95, Windows 98 และ ใน Windows Millennium Edition มีการติดตั้งแฟ้ม Shdocvw.dll ในโฟลเดอร์ %Windir%\System32 ใน Windows NT 4.0 ใน Windows 2000 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 ถ้าไม่มีแฟ้ม Shdocvw.dll, Internet Explorer อย่างใดอย่างหนึ่งติดตั้งไว้อย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ติดตั้ง
  • ถ้ารุ่นของแฟ้ม Shdocvw.dll บนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อยู่ในตารางนี้ คุณได้ติดตั้งฮอตฟิกซ์ของ Internet Explorer อัพเดต หรือปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้ม Shdocvw.dll ตัวอย่างเช่น Shdocvw.dll เวอร์ชั่น 6.0.2800.1170 สำหรับ SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ตมีอยู่ใน MS03-015: เมษายน 2003 โปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับแพคเกจ Internet Explorer (813489) ถ้ารุ่นของ Shdocvw.dll ไม่มีอยู่ในตารางนี้ คุณกำลังเรียกใช้รุ่นของ Internet Explorer ที่มีหมายเลขเวอร์ชันที่ใกล้เคียงที่สุดที่เป็นรุ่นที่เก่ากว่าหมายเลขรุ่นของคุณ การตรวจสอบการติดตั้งที่ Internet Explorer โปรแกรมแก้ไขด่วน อัพเดต หรือปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ค้น หาหมายเลขรุ่น Shdocvw.dll บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และ สำหรับ "Shdocvw.dll" ในฐานความรู้ของ Microsoft
  • อัพเดต 6 ของ Internet Explorer v.01 และ v.04 เป็นรุ่นก่อนวางจำหน่ายของโปรแกรม Internet Explorer 6 ที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ Internet Explorer เมื่อโปรแกรมโหลดตัวควบคุม ActiveX ปรับปรุงรุ่นก่อนวางจำหน่ายเหล่านี้จะถูกติดตั้งในโหมด--เคียงข้างกัน และจะไม่มีผลต่อการติดตั้งหรือเวอร์ชันหมายเลขของโปรแกรม Internet Explorer 6 SP1 (6.00.2800.1106) อัพเดต 6 ของ Internet Explorer v.01 และ v.04 จำเป็นต้องมี Windows XP Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเหล่านี้ก่อนวางจำหน่าย แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  • หมายเลขรุ่นของ Internet Explorer ในรายการจะขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows หมายเลขรายการอาจสามารถเปลี่ยน โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุด
 • ตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer โดยใช้สคริปต์:

  รุ่นทั้งหมดของ Internet Explorer ส่งข้อมูลรุ่นในหัวข้อข้อมูลตัวแทนผู้ใช้ข้อความหลายมิติถ่ายโอนโพรโทคอล (HTTP) ข้อมูลนี้สามารถอ่านได้จากสคริปต์บนเว็บเพจ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้สคริปต์เพื่อขอรับหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรม Internet Explorer โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  167820 วิธีการตรวจสอบรุ่นของเบราว์เซอร์จากสคริปต์
  272413 วิธีการตรวจสอบชนิดของเบราว์เซอร์ในสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีวัตถุ BrowserType
  นักพัฒนาเว็บเพจที่สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะใหม่ใน Internet Explorer (เช่นสถานีใน Internet Explorer 4 หรือ Dynamic HTML รุ่นที่ใหม่กว่าx) และการลดระดับสำหรับ Internet Explorer รุ่นก่อนหน้านี้ที่ไม่สนับสนุนคุณลักษณะเหล่านี้

  ถ้าคุณจำเป็นต้องระบุ Internet Explorer เวอร์ชั่น 5.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรม (บน Microsoft Win32 และ บนแพลตฟอร์ม UNIX เท่านั้น), ใช้วิธีการisComponentInstalledหรือgetComponentVersionของลักษณะการทำงานของ CLIENTCAPS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ ดูเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: หมายเหตุ วิธีการเหล่านี้ไม่ทำงานหากไคลเอนต์ไม่ใช่ Internet Explorer 5 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า (บน Microsoft Win32 และ UNIX แพลตฟอร์มเท่านั้น)

รุ่นของ Internet Explorer สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ

Internet Explorer สำหรับ Windows 3.1, Internet Explorer สำหรับ UNIX บน Sun Solaris, Internet Explorer สำหรับ UNIX บน HP UX และ Internet Explorer สำหรับ Macintosh จะไม่พร้อมใช้งานจาก หรือได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft

Internet Explorer สำหรับ Macintosh หรือ Windows 3.1

ใน Internet Explorer คลิกเกี่ยวกับ Internet Explorerบนเมนูวิธีใช้ บน Macintosh คลิกเกี่ยวกับ Internet ExplorerบนเมนูของApple หมายเลขรุ่นจะแสดงในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น หมายเลขรุ่นที่เป็นไปได้มีดังนี้:
Windows 3.1Macintosh คลาสสิค *X ของระบบปฏิบัติการ Macintosh
2.02.05.1.1
2.012.15.1.2
2.13.05.1.3
3.03.0a5.1.4
3.0a3.01a5.2
3.014.05.2.1
3.02a4.55.2.2
4.04.5.15.2.3
55.01
5.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
หมายเหตุ ถ้าหมายเลขเวอร์ชัน 3.0 คุณควรตรวจสอบหมายเลขการสร้างถัดจากหมายเลขรุ่น เพื่อตรวจสอบว่า คุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 128 บิตการเข้ารหัสลับอย่างแน่นหนาสำหรับ Macintosh คลิกเกี่ยวกับ Internet Explorerบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Appleเมนู และจากนั้น คลิกสนับสนุนการเข้ารหัสลับกล่องควรประกอบด้วยระดับการเข้ารหัสลับในปัจจุบัน นี่คือตัวอย่าง:
 • 40 บิตสากลและส่งออกรุ่น
 • ในประเทศสหรัฐอเมริกาของ 128 บิต (ไม่ใช่สำหรับการส่งออก)
มีวิธีอื่นในการตรวจสอบว่า คุณใช้รุ่นเข้ารหัสลับอย่างแน่นหนา 128 บิตเพื่อ ใช้คำสั่งเรียกดูข้อมูลของแฟ้มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับของตัวประมวลผลตระกูล PowerPC หรือ 68xxx), และจากนั้น ตรวจสอบข้อมูลรุ่น:
 • ระบบโฟลเดอร์: นามสกุล: MS ไลบรารีโฟลเดอร์: MS InternetLibrary (PPC)
 • ระบบโฟลเดอร์: นามสกุล: MS ไลบรารีโฟลเดอร์: MS InternetLibrary (68K)

Internet Explorer สำหรับ UNIX บน Sun Solaris

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ Solaris SPARC ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล กำหนดเส้นทางของแฟ้ม Internet Explorer ที่ติดตั้งไว้หรือไม่ (เส้นทางเริ่มต้นคือ ระบบควบคุมเวอร์ชัน/ท้อง ถิ่น/microsoft / ซึ่งจะใช้ในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเส้นทาง)
 2. ที่พรอมต์ พิมพ์ ซีดี/ระบบควบคุมเวอร์ชัน/ท้อง ถิ่น/microsoftแล้ว กด Enter
 3. ชนิด ls -d ie *แล้ว กด Enter เมื่อมีแสดง "ie4" คุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer 4.0 ถ้า "ie" คุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer 5.0
 4. ที่พรอมต์ พิมพ์ ซีดี ie * / sunos5แล้ว กด Enter
 5. ชนิด libschannel.so -l lsแล้ว กด Enter
 6. เปรียบเทียบข้อมูลของแฟ้มเป็น todetermine ตารางต่อไปนี้กับรุ่นของ Internet Explorer ที่ติดตั้งอยู่บน yourcomputer
  แฟ้มเวอร์ชั่นขนาดผลิตภัณฑ์
  libschannel.so4.71.2011.4257,668Internet Explorer 4.01 40 บิต
  libschannel.so4.71.2011.4257,744Internet Explorer 4.01 128 บิต
  libschannel.so5.00.2013.1312524,692Internet Explorer 5.0 40 บิต
  libschannel.so5.00.2013.1312523,180Internet Explorer 5.0 128 บิต
  libschannel.so5.00.2013.2002523,672Internet Explorer 5.0 SP1 รุ่นเบต้า 128 บิต

Internet Explorer สำหรับ UNIX บน HP UX

เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่นของ Internet Explorer ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของ HP UX ที่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล กำหนดเส้นทางของแฟ้ม Internet Explorer ที่ติดตั้งไว้หรือไม่ (เส้นทางเริ่มต้นคือ ระบบควบคุมเวอร์ชัน/ท้อง ถิ่น/microsoft / ซึ่งจะใช้ในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเส้นทาง)
 2. ที่พรอมต์ พิมพ์ ซีดี/ระบบควบคุมเวอร์ชัน/ท้อง ถิ่น/microsoftแล้ว กด Enter
 3. ชนิด ls -d ie *แล้ว กด Enter เมื่อมีแสดง "ie4" คุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer 4.0 ถ้า "ie" คุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer 5.0
 4. ที่พรอมต์ พิมพ์ ซีดี ie * / ux10แล้ว กด Enter
 5. ถ้าคุณมี Internet Explorer 4.0 พิมพ์ ls-llibschannel.slแล้ว กด Enter ถ้าคุณมี Internet Explorer 5.0 พิมพ์ libcrypt32.sl -l lsแล้ว กด Enter
 6. เปรียบเทียบข้อมูลของแฟ้มเป็น todetermine ตารางต่อไปนี้กับรุ่นของ Internet Explorer ที่ติดตั้งอยู่บน yourcomputer
  แฟ้มเวอร์ชั่นขนาดผลิตภัณฑ์
  libschannel.sl4.71.2004.9181,023Internet Explorer 4.01 40 บิต
  libschannel.sl4.71.2004.9181,025Internet Explorer 4.01 128 บิต
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,064,393Internet Explorer 5.0 40 บิต
  libcrypt32.sl5.00.2013.13121,072,589Internet Explorer 5.0 128 บิต


1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 ActiveX irelease ปัจจุบัน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 969393 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/01/2015 06:48:00 - ฉบับแก้ไข: 11.0

Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 10, Internet Explorer 11

 • kbmt KB969393 KbMtth
คำติชม