การ SYSVOL ร่วมโยกย้ายจาก FRS ไปยังบริการ DFSR ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 ถ้ามีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint ในโดเมน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969688
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณใช้เครื่องมือการโยกย้ายบริการการจำลองแบบ DFS (Dfsrmig.exe) เพื่อโยกย้ายในโดเมนระบบเสียง (SYSVOL ร่วม) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
  • คุณพยายามย้าย SYSVOL ใช้ร่วมกันจากแฟ้มจำลองแบบบริการ (FRS) ไปยังบริการการแจกจ่ายแฟ้มระบบจำลองแบบ (DFSR)
  • มีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint ในโดเมน
ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการโยกย้าย SYSVOL ร่วมกันไม่ นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดการจำลองแบบ DFS ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของ DFSR:

ชื่อแฟ้มบันทึก: การจำลองแบบ DFS
แหล่งที่มา: DFSR
รหัสเหตุการณ์: 8028
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
คำอธิบาย::
การโยกย้าย dfsr ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสถานะ 'PREPARED' สำหรับตัวควบคุมโดเมน<domain controller="" name=""></domain>. dfsr จะลองอีกครั้งในครั้งถัดไปนั้น polls Active Directory เมื่อต้องการบังคับให้ลองส่งใหม่ในทันที ดำเนินการคำสั่ง 'dfsrdiag /pollad'

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการโยกย้าย SYSVOL ดำเนินจาก FRS เพื่อ DFSR อย่างไม่ถูกต้องการใช้ตัวควบคุมโดเมน DNS ชื่อเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ NTFRS SYSVOL ชี้ชื่อ อย่างไรก็ตาม ชื่อจุดเชื่อมต่อไม่ทำงานใน namespace ที่ disjoint
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • windows Server 2008
  • windows Server 2008 Service Pack 2

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ hotfix ใด ๆ อื่น ๆ ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:46ไม่สามารถใช้งานได้SP1
Dfsrress.dll6.0.6001.224252,04804 2009 พฤษภาคม10:00x86SP1
Dfsrs.exe6.0.6001.224252,242,56004 2009 พฤษภาคม10:01x86SP1
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:45ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Dfsrress.dll6.0.6002.221282,04804 2009 พฤษภาคม09:49x86SP2
Dfsrs.exe6.0.6002.221282,244,09604 2009 พฤษภาคม09:50x86SP2
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:45ไม่สามารถใช้งานได้SP1
Dfsrress.dll6.0.6001.224252,04804 2009 พฤษภาคม10:16x64SP1
Dfsrs.exe6.0.6001.224253,672,57604 2009 พฤษภาคม10:18x64SP1
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Dfsrprovs.mofไม่สามารถใช้งานได้66,51104 2009 พฤษภาคม07:45ไม่สามารถใช้งานได้SP2
Dfsrress.dll6.0.6002.221282,04804 2009 พฤษภาคม09:56x64SP2
Dfsrs.exe6.0.6002.221283,673,60004 2009 พฤษภาคม09:58x64SP2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
namespace มี disjoint เมื่อส่วนต่อท้าย DNS ของคอมพิวเตอร์ที่พบที่แตกต่างจากส่วนต่อท้าย DNS สำหรับโดเมน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ namespace ที่ disjoint แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968733การ SYSVOL ร่วมโยกย้ายจาก FRS ไป DFSR ล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta ถ้ามีการกำหนดค่า namespace ที่ disjoint
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb969688_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,636พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,526พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,701พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,840พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,530พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,712พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_9e04b50dc0f09c49.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,65104 2009 พฤษภาคม14:04ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_9fee27d3be143d72.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,65104 2009 พฤษภาคม14:06ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22425_none_fa235091794e0d7f.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,69104 2009 พฤษภาคม14:23ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-dfsr-หลัก-serveronly_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22128_none_fc0cc3577671aea8.manifestไม่สามารถใช้งานได้42,69104 2009 พฤษภาคม13:39ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,646พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,536พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,711พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,852พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,540พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb969688_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,722พฤษภาคม-06-200907:28ไม่สามารถใช้งานได้
GetComputerNameEx

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 969688 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:10:12 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB969688 KbMtth
คำติชม