การแก้ไข: คุณไม่สามารถหยุดชั่วคราว หรือจบการทำงานของอินสแตนซ์ orchestration บริการหลังจากที่คุณปิดลงอินสแตนซ์ของโฮสต์ที่ BizTalk Server ใน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 ไม่ถูกต้อง

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969987
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะหยุดชั่วคราว หรือจบการทำงานของอินสแตนซ์ orchestration บริการบางอย่างใน BizTalk Server จัดการคอนโซลของ Microsoft BizTalk Server 2006 R2 อินสแตนซ์ของ orchestration บริการอยู่ในสถานะที่ใช้งานอยู่ ดังนั้น อินสแตนซ์ orchestration บริการเหล่านี้ปรากฏไม่ตอบสนอง

ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่บางครั้งการโฮสต์ BizTalk Server กำลังปิดลงอย่างไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ที่กำหนดเองบางอย่างที่คุณกำลังใช้หยุดการตอบสนอง ถ้าคุณเริ่มต้นกระบวนการ BizTalk Server (Btsntsvc.exe) ในการกู้คืนจากที่นี่ คุณอาจพบปัญหานี้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาในกระบวนงานที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDB
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูล BizTalkMsgBoxDB เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและ crashes ที่ไม่คาดคิดระหว่างการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. หยุดการบริการบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่กำลังเรียกใช้งานของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL BizTalk
 2. หยุดบริการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) จะหยุดการทุก isolated BizTalk โฮสต์กรณี
 3. หยุดกรณีโฮสต์ BizTalk ทั้งหมดที่กำลังทำงานในกลุ่ม BizTalk ที่คุณกำลังประสบปัญหา
 4. ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี BizTalk Server 2006 R2 ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน เริ่มต้นบริการตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL บริการของ IIS และอินสแตนซ์โฮสต์ของ BizTalk

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msgbox_application_logic.sqlไม่สามารถใช้งานได้529,12803 2009 Jun14:42ไม่สามารถใช้งานได้
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้เป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ปิดอินสแตนซ์โฮสต์ BizTalk ทั้งหมดในคอนโซลการจัดการ BizTalk
 2. ปิดระบบ IIS บนเซิร์ฟเวอร์ในกลุ่ม BizTalk ที่คุณประสบปัญหา โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  /y iisadmin หยุดสุทธิ
 3. รอห้านาที
 4. ในคอนโซลการจัดการ BizTalk หยุดชั่วคราว หรือจบการทำงานของอินสแตนซ์ orchestration การบริการตัวที่มีปัญหา

หมายเหตุ
 • เมื่อคุณปิดอินสแตนซ์โฮสต์ BizTalk ทั้งหมด และจากนั้น ให้กับการใช้งาน SQL Server Agent DeadProcess_Cleanup ที่เรียกใช้บางครั้ง อินสแตนซ์ของ orchestration บริการปัญหากลับไปเป็นสถานะปกติ ดังนั้น คุณสามารถหยุดชั่วคราว หรือจบการทำงานของอินสแตนซ์เหล่านั้น
 • เมื่อต้องการเริ่มบริการ IIS เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  เริ่มต้นสุทธิ w3svc
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาของฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
952555วิธีการบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาของฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหยุดชั่วคราว ต่อ และจบการทำงานของอินสแตนซ์ orchestration ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของอินสแตนซ์ orchestration บริการ แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 969987 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 23:49:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch

 • kbnosurvey kbarchive kbbtsadmin kbautohotfix kbbiztalk2006r2sp1fix kbbug kbexpertiseinter kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB969987 KbMtth
คำติชม