ที่ใช้ตัวควบคุมเสียงที่ HD มีมากพลังงานระหว่างโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตใน Windows Vista

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970030
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Vista ที่เน้นการใช้พลังงานมากเกินไปใช้ในระหว่างโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต ปัญหานี้แสดงอาการต่อไปนี้

อาการ 1

ถ้าคุณทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป หรือเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต เมื่อกำลังเรียกใช้บนไฟฟ้ากระแสสลับ ตัวควบคุมเสียงความละเอียดสูง (HD) จะทำใช้พลังงาน Additionally, even after the computer transitions to DC power while the computer is asleep or in hibernation, the HD audio controller still uses power. This behavior persists even though you disable the "Allow this device to wake the computer" option in the HD audio controller properties.

อาการ 2

After you disable the "Allow this device to wake the computer" option in the HD audio controller properties, the Wake on Ring feature still wakes the computer from sleep or hibernation.

Even after you apply hotfix 949514 on the computer, you still experience this problem.
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

To apply this hotfix, you must have Windows Vista Service Pack 1 or Windows Vista Service Pack 2 installed on the computer.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

This hotfix replaces hotfix 949514.

ข้อมูลแฟ้ม

The Global version of this hotfix has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table.

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

 • The files that apply to a specific product, SR_Level (RTM, SPn), and service branch (LDR, GDR) can be identified by examining the file version numbers as shown in the following table.
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista and Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista and Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista and Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista and Windows Server 2008SP2LDR
 • The MANIFEST files (.manifest) and the MUM files (.mum) installed for each environment areแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาitem in Control Panel.
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Hdaudbus.infไม่สามารถใช้งานได้5,28429 2009 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Hdaudbus.sys6.0.6001.22422560,64029 2009 Apr11:39x86
Hdaudbus.infไม่สามารถใช้งานได้5,28429 2009 Apr09:01ไม่สามารถใช้งานได้
Hdaudbus.sys6.0.6002.22125560,64029 2009 Apr11:19x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Hdaudbus.infไม่สามารถใช้งานได้5,29229 2009 Apr09:06ไม่สามารถใช้งานได้
Hdaudbus.sys6.0.6001.22422948,73629 2009 Apr11:54x64
Hdaudbus.infไม่สามารถใช้งานได้5,29229 2009 Apr09:01ไม่สามารถใช้งานได้
Hdaudbus.sys6.0.6002.22125948,73629 2009 Apr11:32x64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb970030_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36730 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69430 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71330 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42130 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69030 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70130 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42530 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69430 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71330 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42230 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43030 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
X86_hdaudbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22422_none_7797961a9fb322b8.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,88130 2009 Apr07:16ไม่สามารถใช้งานได้
X86_hdaudbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22125_none_798108e09cd6c3e1.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,88130 2009 Apr07:16ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_hdaudbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22422_none_d3b6319e581093ee.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,88330 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_hdaudbus.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22125_none_d59fa46455343517.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,88330 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37530 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70630 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72330 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42930 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70230 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71130 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43330 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70630 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72330 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43030 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb970030_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43830 2009 Apr07:11ไม่สามารถใช้งานได้
โหมดไฮเบอร์เสียง HD, S4 เนต ไฮเบอร์เนต แบตเตอรี drain

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 970030 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 11:11:17 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB970030 KbMtth
คำติชม