คุณได้รับข้อผิดพลาด "เกินจำนวนหน่วยความจำ" ใน Forefront Security สำหรับ SharePoint

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

970513
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกินจำนวนหน่วยความจำ" เมื่อ Microsoft Forefront Security สำหรับ SharePoint สแกนแฟ้ม นอกจากนี้ รหัสเลขฐานสิบหกต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้ม HRLog.txt:
0x8007000E
สาเหตุ
ข้อผิดพลาด "ออกจากหน่วยความจำ" เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีหน่วยความจำรั่วที่มีใช้หน่วยความจำทั้งหมด หรือแฟ้มที่ Forefront Security สำหรับ SharePoint พยายามสแกนเกินไป

ถ้ากระบวนการตรวจจับพบข้อผิดพลาด "ออกจากหน่วยความจำ" เมื่อคุณสแกนเอกสาร Forefront Security สำหรับ SharePoint รุ่นที่ไม่ใช่ Service Pack 3 ส่งกลับข้อผิดพลาดนี้ และดำเนินต่อ เนื่องจากการร้องขอการตรวจสอบการถัดไปใช้กระบวนการเดียวกัน ข้อผิดพลาด "ออกจากหน่วยความจำ" มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Forefront Security สำหรับ SharePoint Service Pack 3 (SP3)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
967995คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ SharePoint ที่มี Service Pack 3

กระบวนการตรวจจับการเริ่มระบบใหม่สำคัญสำหรับ SharePoint กับ SP3 หลังจากข้อผิดพลาด "ออกจากหน่วยความจำ"

หมายเหตุ
  • ถ้าไม่มีหน่วยความจำรั่ว การสแกนใหม่ควรสำเร็จถ้าคุณกำลังเรียกใช้ SP3 นอกจากนี้ การสแกนในอนาคตจะมีโอกาสที่มีขนาดใหญ่ของ succeeding เนื่องจากมีหน่วยความจำ leaked ก่อนหน้านี้ที่กู้คืนแฟ้มการสแกนใหม่
  • ถ้าสินค้ามีขนาดใหญ่เกินกว่า จะถูกส่งกลับข้อผิดพลาดในการสแกนการลองส่งใหม่ และแฟ้มที่จะถูกบล็อกเนื่องจากความข้อผิดพลาด
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
แฟ้มบันทึกที่ซ้ำกัน

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 970513 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:56:13 - ฉบับแก้ไข: 2.0

  • Microsoft Forefront Security for SharePoint
  • Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 1
  • Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 2
  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbbug kbqfe kbsurveynew kbprb kbmt KB970513 KbMtth
คำติชม