คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนการ Word 2007 (Word.msp, Wordconv.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970942
สรุป
บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Word 2007 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Word 2007 ที่ 30 มิถุนายน 2009
บทความนี้จะอธิบายรายการต่างๆ เกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้::
 • ปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือไม่
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวอื่นหรือไม่
 • คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีใดๆ หรือไม่
 • แฟ้มต่างๆ ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
บทนำ
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถฝังเอกสาร Word 2007 ในโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเองเป็นวัตถุ OLE แล้ว คุณเปิดการ OLE Word วัตถุเอกสารใน Word 2007 ในสถานการณ์สมมตินี้ ถ้าคุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับเอกสาร หรือไม่คุณบันทึกเอกสาร Word 2007 ปัญหาเมื่อคุณปิดเอกสาร
 • ตัวตรวจการสะกดของ Word 2007 จะจัดการกับคำที่ประกอบด้วยยัติภังค์ nonbreaking อย่างไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ:ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข โดยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่พบใน 972563 กิโลไบต์
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  972563คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Word 2007 (NlgMsProof.msp): เดือน 30 มิถุนายน 2009

 • ในเอกสาร Word 2007 คุณตั้งค่ารหัสผ่านในการรหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนฟิลด์นี้ตัวเลือกทั่วไปกล่องโต้ตอบ ถ้าคุณเปิดเอกสารใน Word 2007,รหัสผ่าน:กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดเอกสารผ่าน Internet Explorer,รหัสผ่าน:ไม่ปรากฏกล่องโต้ตอบ
 • เอกสารที่ประกอบด้วยอักขระช่องว่างยาวหรือสั้นคุณได้ หลังจากที่คุณคัดลอก และวางข้อความที่ประกอบด้วยอักขระช่องว่างยาวหรือสั้น อาจเปลี่ยนแบบอักษรยาวหรือสั้น
 • ผลลัพธ์ของเอกสาร compared ไม่คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงถ้าเอกสารมีสมการ
 • ในข้อความอีเมลที่จัดรูปแบบข้อความ Rich (RTF) เมื่อคุณแทรกการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังแฟ้ม ชื่อแฟ้มชุดอักขระไบต์คู่เสียหาย
 • word 2007 ไม่ตอบสนองต่อเมาส์คลิในหน้าต่างเอกสารหลักเมื่อคุณฝัง Word 2007 ในโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง
 • เมื่อคุณใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไดนามิก (DDE) สามารถสื่อสารกับ Word 2007 ไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อถ้าหัวข้อมีเส้นทางของแฟ้มเอกสาร Word จากใช้ร่วมกันแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) นอกจากนี้ เมื่อคุณเริ่มต้นการโทร DDE เริ่ม คุณได้รับข้อผิดพลาดจาก Word ถ้าหัวข้อมีเส้นทาง UNC ของเอกสาร Word ที่เปิดอยู่
 • เมื่อคุณสร้างข้อความอีเม RTF คัดลอกเนื้อหาบางอย่างจากเอกสาร Word แล้ว คุณไม่สามารถเปิดข้อความอีเมล์ใน Outlook 2007
 • บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รุ่นภาษาญี่ปุ่นเมื่อคุณแก้ไขเอกสารใน Word 2007 รุ่นภาษาญี่ปุ่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP 0x50"
 • คุณพัฒนาแมโครเพื่อสร้างเอกสารที่ประกอบด้วยเขตข้อมูล DocVariable ใน Word 2007 ฟิลด์ถูกใช้เพื่อแสดงตัวแปรเอกสารภายในเอกสาร และค่าตัวแปรประกอบด้วยการคืนค่าขนส่ง เมื่อคุณบันทึกแฟ้มในรูปแบบ.docx การคืนค่าขนส่งจะสูญหายไป
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัย MS08 072 สำหรับ Word 2007 คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มบางแฟ้ม.docx นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::

  ข้อผิดพลาดที่ไม่ระบุ
  ตำแหน่งที่ตั้ง: ส่วน: /word/document.xml บรรทัด:LineNumberคอลัมน์:ColumnNumber

 • ในส่วนของเอกสาร Word 2007 ไม่มีการป้องกันตัวจัดระเบียบบล็อกอาคารตัวเลือกไม่พร้อมใช้ในการชิ้นส่วนที่รวดเร็วรายการในการข้อความจัดกลุ่มในการแทรกแท็บ
 • ด้วย Word 2007 เอกสาร ถ้าคุณจัดรูปแบบหน้า โดยใช้เค้าโครงคอลัมน์สาม และคุณตั้งค่าการจัดตำแหน่งแนวตั้งเพื่อ justified ข้อความบนหน้า overlaps
 • ใน Word 2007, Word 6.0/95 (* .doc) ปรับรูปแบบแฟ้มคือรุ่นไปเป็นรูปแบบแฟ้ม.docx โดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถสร้างเอกสารการจัดรูปแบบ OpenDocument ใน WordPad ถ้าคุณเปิดเอกสารนี้ใน Word 2007 แบบอักษรเปลี่ยนแปลง
 • ในบาง Dell คอมพิวเตอร์แบบพกพา รายการในการคำแนะนำส่วนในนั้นการสะกดและไวยากรณ์กล่องโต้ตอบไม่พร้อมใช้งาน
 • การเชื่อมโยงในเอกสาร Word ให้ช่วง Excel ไม่ปรับปรุงโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Excel

  หมายเหตุ:ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข โดยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่พบใน 969952 กิโลไบต์
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  969952คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Excel 2007 (Excel.msp, Oartconv.msp Graph.msp, Oart.msp xlconv.msp): 30 เมษายน 2009

 • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 970881 ไม่มีข้อความข้อผิดพลาดจะปรากฏหลังจากการสอบถามสินค้าที่ไม่ได้ที่มีอยู่ในคอลเลกชันแม่แบบจากรูปแบบวัตถุของ Word
 • หลังจากที่คุณใช้ 2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 2,ไม่มีเส้นตารางในการตั้งค่านี้เส้นตารางเอกสารแท็บในนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษกล่องโต้ตอบจะไม่เก็บหลังจากที่บันทึกและ re-opening .docx แฟ้ม
 • หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 956064 คุณไม่สามารถเพิ่มคำเป็นแม่แบบ add-in เป็นการอ้างอิงถึง Visual Basic สำหรับโครงการแอปพลิเคชัน (VBA) ถ้าต้นแบบอยู่ที่บน UNC ใช้ร่วมกันได้
 • สำหรับผู้ใช้ของภาษาเกาหลี IME (ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล)แก้ไขการตั้งค่าแป้นพิมพ์ตัวเลือกถูกลบจากนั้นตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติกล่องโต้ตอบใน Word
 • เมื่อคุณบันทึกเอกสารที่ประกอบด้วยตัวแปรเอกสารในรูปแบบที่ใช้ Word 2007 (.docx) ตัวแปรเอกสารเปลี่ยนโดยไม่คาดคิดไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 หรือชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
86-glb.exe ของสำนักงาน-kb970942-fullfile-x12.0.6510.500112,269,96826 2009 Jun05:39x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Word.mspไม่สามารถใช้งานได้10,090,49625 2009 Jun16:48ไม่สามารถใช้งานได้
Wordconv.mspไม่สามารถใช้งานได้2,673,15225 2009 Jun16:48ไม่สามารถใช้งานได้


ข้อมูลของ word

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msword.olb12.0.6501.5000868,71212 2009 มีนาคม03:58x86
WinWord.exe12.0.6510.5000408,42422 2009 Jun04:12x86
Wwlib.dll12.0.6510.500118,068,84025 2009 Jun15:17x86
ข้อมูล Wordconv

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wordcnv.dll12.0.6510.50004,672,36022 2009 Jun04:50x86
Wordcnvpxy.cnv12.0.6500.500024,91226 2009 Feb17:45x86
Wordconv.exe12.0.6500.500020,80826 2009 Feb17:45x86
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 970942 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2010 08:08:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Office Word 2007

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbHotfixServer kbmt KB970942 KbMtth
คำติชม