ครั้งแรกเมื่อต้องการเปิดไดรฟ์ดิสก์ไดรฟ์ของตลับหมึกที่ถอดออกได้ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971279
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสามารถแนบดิสก์ไดรฟ์ของตลับหมึกแบบถอดได้ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • ในตัวจัดการอุปกรณ์ คุณเปิดใช้งานนั้นปรับให้เหมาะสมประสิทธิภาพการทำงานการตั้งค่าที่จะนโยบายแท็บของคุณสมบัติของอุปกรณ์
 • ใน Windows Explorer คุณเลือกไอคอนของไดรฟ์ และคุณคลิกเลื่อนออกเมื่อต้องการเลื่อนตลับหมึก
ในสถานการณ์สมมตินี้ ตลับหมึกที่ถอดออกได้ไม่ถูกเลื่อนออก และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดขณะ ejecting ' (ดิสก์แบบถอดออกได้x:)'
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคลิกเลื่อนออกเลื่อนอีกครั้ง ตลับหมึกที่ถอดออกได้ถูกออกเสร็จสมบูรณ์ ปัญหานี้เกิดขึ้นบนดิสก์ไดรฟ์ตลับหมึกที่ถอดออกได้เฉพาะในบางครั้ง
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntfs.sys6.0.6001.224351,081,43218 2009 พฤษภาคม22:27x86
Ntfs.sys6.0.6002.221381,082,95218 2009 พฤษภาคม22:12x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntfs.sys6.0.6001.224351,530,95219 2009 พฤษภาคม01:27x64
Ntfs.sys6.0.6002.221381,513,54419 2009 พฤษภาคม01:08x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ntfs.sys6.0.6001.224353,282,52019 2009 พฤษภาคม01:10IA-64
Ntfs.sys6.0.6002.221383,282,50419 2009 พฤษภาคม00:42IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb971279_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36720 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69420 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42120 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69020 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70120 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42520 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69420 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42220 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43020 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22435_none_a6df5de8361d0358.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,26518 2009 พฤษภาคม23:31ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22138_none_a8c8d0ae3340a481.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,26518 2009 พฤษภาคม22:58ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22435_none_02fdf96bee7a748e.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,52519 2009 พฤษภาคม23:41ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22138_none_04e76c31eb9e15b7.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,52519 2009 พฤษภาคม01:51ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37520 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70620 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42920 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70220 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71120 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70620 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43020 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43820 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22435_none_02fdf96bee7a748e.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,52519 2009 พฤษภาคม23:41ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22138_none_04e76c31eb9e15b7.manifestไม่สามารถใช้งานได้16,52519 2009 พฤษภาคม01:51ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37520 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70620 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42920 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70220 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71120 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70620 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72320 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43020 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971279_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43820 2009 พฤษภาคม06:10ไม่สามารถใช้งานได้
เปิดไดรฟ์ล้มเหลวในครั้งแรก

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 971279 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 11:16:31 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB971279 KbMtth
คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)