windows Server 2003 ไม่เริ่มต้นตามที่คาดว่า มีข้อผิดพลาดในการซ้ำที่เกิดขึ้นขณะกำลังเขียนแฟ้มการถ่ายโอน

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971408
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีการกำหนดค่า การเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติถ้ามีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น แล้ว เขียนแฟ้มการถ่ายโอน
  • เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
  • มีสองร้ายแรง (ข้อผิดพลาดเอาท์พุท) เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่กำลังถูกเขียนแฟ้มการถ่ายโอน
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รีโดยอัตโนมัติ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 978243สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978243มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้เริ่มระบบใหม่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 อย่างกะทันหันหลังจากโปรแกรมแก้ไขด่วน 971280 หรือการรักษาความปลอดภัยปรับปรุง 971486 (MS09 058)
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
kb978243

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 971408 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:16:26 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB971408 KbMtth
คำติชม