windows Server 2003 ไม่เริ่มต้นตามที่คาดว่า มีข้อผิดพลาดในการซ้ำที่เกิดขึ้นขณะกำลังเขียนแฟ้มการถ่ายโอน

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

971408
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 มีการกำหนดค่า การเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติถ้ามีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น แล้ว เขียนแฟ้มการถ่ายโอน
 • เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
 • มีสองร้ายแรง (ข้อผิดพลาดเอาท์พุท) เกิดข้อผิดพลาดในขณะที่กำลังถูกเขียนแฟ้มการถ่ายโอน
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รีโดยอัตโนมัติ
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน 978243สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978243มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลที่ใช้เริ่มระบบใหม่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2 อย่างกะทันหันหลังจากโปรแกรมแก้ไขด่วน 971280 หรือการรักษาความปลอดภัยปรับปรุง 971486 (MS09 058)
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
kb978243

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 971408 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:16:26 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB971408 KbMtth
คำติชม