หลังจากที่มีโปรแกรมการสแกนล้มเหลวในการปรับปรุงใน Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความอีเมล์ทั้งหมดถูกเก็บถาวร

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971434
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
หลังจากการไม่สำเร็จสแกนการปรับปรุงโปรแกรม หรือโปรแกรมการย้อนกลับใน Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server ข้อความอีเมล์ทั้งหมดเก็บถาวร นอกจากนี้ Forefront Security สำหรับ Exchange Server อย่างต่อเนื่องล็อกข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้ม ProgramLog.txt:
ข้อผิดพลาด: มีข้อยกเว้นได้เกิดขึ้นภายในวิธีการสแกนของ ForefrontAgent ข้อความแสดงข้อยกเว้น = "อยู่ค่าไม่ในภายในช่วงที่คาดไว้"
รายละเอียด: ArchiveMailMessage เรียกเก็บถาวร <drive>: \Forefront\Data\Archive\ <number>.eml</number> </drive>
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange Server Service Pack 2 (SP2)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960465คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ Exchange Server มี Service Pack 2
ล้มเหลวของโปรแกรมอีเมย้อนกลับการปรับปรุงถูกเก็บถาวร

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 971434 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 18:41:39 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Forefront Security for Exchange Server, Microsoft Forefront Security for Exchange Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB971434 KbMtth
คำติชม