แบบเคลื่อน Express สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971874
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
แบบเคลื่อน Express สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 อยู่ในขณะนี้เป็นการดาวน์โหลดที่ว่าง Express แบบเคลื่อนช่วยให้คุณมองผู้ใช้ สร้าง และปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณที่มีอยู่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 โดยใช้การเปิดใช้งานเว็บอุปกรณ์เคลื่อนที่กับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Express แบบเคลื่อนสนับสนุนการกำหนดเองและความสามารถ multi-tenant ที่รวมอยู่ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 และ Express แบบเคลื่อนทำให้เกิดการเรียกใช้เครื่องมือกำหนดเองเพิ่มเติม Express แบบเคลื่อนให้ประสบการณ์ที่ขึ้นอยู่กับบทบาทบนอุปกรณ์เคลื่อนของคุณ โดยใช้บทบาทของผู้ใช้ของคุณที่มีอยู่ที่อยู่ในขณะนี้ตั้งค่าใน Microsoft Dynamics CRM 4.0
การแก้ไข
Express แบบเคลื่อนจะรวมอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมล่าสุดสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949256การปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM 4.0 และโปรแกรมแก้ไขด่วน


การดาวน์โหลด Mobile Express สำหรับ Microsoft Dynamics 4.0 ทีละ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ดาวน์โหลดนี้ยังมี Update Rollup 5 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ปรับปรุง Rollup 5 คือ ชุดทดสอบ สะสมของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Rollup 5 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970141ปรับปรุง Rollup 5 สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 จะพร้อมใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่คุณติดตั้งแบบเคลื่อน Express กำหนดเองบางอย่างอาจถูกเขียนทับเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • เอนทิตีที่เปิดใช้งานสำหรับ Mobile Express คุณได้
  • คุณสามารถนำเอนทิตีเหล่านี้จากองค์กรหนึ่งในองค์กรอื่น
  • หรือ คุณสามารถส่งเอนทิตีเหล่านี้ออกจากองค์กรหนึ่งในองค์กรอื่น
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้า หรือส่งออกเป็นหน่วยงานที่เปิดใช้งาน เอ็นติตี้จะเก็บเป็นชนิดของแบบฟอร์มแบบเคลื่อน ผู้ใช้กับชนิดของแบบฟอร์มแบบเคลื่อนจะเสมอสามารถนำเข้า และส่งออกพร้อมกับการกำหนดเอง ในสถานการณ์เช่นนี้ การกำหนดค่าเองสำหรับเอนทิตีที่เปิดใช้งานสำหรับแบบเคลื่อน Express ใน Microsoft Dynamics CRM 4.0 เขียนทับการกำหนดค่าเองทั้งหมดสำหรับเอนทิตีที่จะไม่เปิดใช้งานสำหรับ Express แบบเคลื่อนในระหว่างการนำเข้า หรือส่งออกการประมวลผล ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ 1

คุณส่งออกการกำหนดค่าเองของผู้ติดต่อและ Leads จากองค์กร 1 และนำเข้าการกำหนดค่าเองเหล่านั้นลงในองค์กร 2 แล้ว ดังนั้น กำหนดเองของบัญชีผู้ใช้ กำหนดเองของผู้ติดต่อ และโอกาสในการกำหนดเองจะเปิดใช้งานสำหรับแบบเคลื่อน Express ในองค์กร 2 อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าเอง Leads ถูกเขียนทับในแฟ้มการกำหนดเอง ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเอ็นติตี้ Leads ในองค์กร 1 ไม่ได้ถูกใช้สำหรับ Express แบบเคลื่อน

สถานการณ์สมมติ 2

สมมติว่า องค์กร 1 มีเอนทิตีบัญชีและหน่วยงานผู้ติดต่อที่เปิดใช้งานสำหรับ Express แบบเคลื่อน นอกจากนี้ สมมติว่า องค์กร 3 ไม่มี Express แบบเคลื่อนที่ติดตั้ง ดังนั้น ไม่มีเอนทิตีในองค์กร 3 จะเปิดใช้งานสำหรับ Express แบบเคลื่อน คุณส่งออกการกำหนดค่าเองของบัญชีผู้ใช้และผู้ติดต่อจากองค์กร 1 แล้ว นำเข้าการกำหนดค่าเองเหล่านั้นลงในองค์กร 3 กระบวนการนำเข้าไม่สำเร็จ ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการนำเข้ามีผลไม่มี และกำหนดเองเอ็นติตี้ของบัญชีผู้ใช้และผู้ติดต่อไม่ปรากฏในองค์กร 3 ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากองค์กร 3 ไม่สามารถมีได้ Express แบบเคลื่อนติดตั้ง ดังนั้น เอ็นติตี้ของบัญชีผู้ใช้และผู้ติดต่อจะไม่เปิดใช้งานสำหรับ Express แบบเคลื่อน

หมายเหตุ:หากคุณติดในภายหลังตั้ง Express แบบเคลื่อนที่ในองค์กร 3 กำหนดเองบัญชีผู้ใช้และผู้ติดต่อที่คุณนำเข้ามาก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น


สถานการณ์สมมติ 3

สมมติว่า องค์กร 1 มีเอนทิตีบัญชีและหน่วยงานผู้ติดต่อที่เปิดใช้งานสำหรับ Express แบบเคลื่อน นอกจากนี้ สมมติว่า องค์กร 3 ไม่มี Express แบบเคลื่อนที่ติดตั้ง ดังนั้น ไม่มีเอนทิตีในองค์กร 3 จะเปิดใช้งานสำหรับ Express แบบเคลื่อน ส่งออกที่กำหนดเองในบัญชีผู้ใช้และผู้ติดต่อจากองค์กร 3 และจากนั้น คุณนำเข้าการกำหนดค่าเองเหล่านั้นในองค์กร 1 ในสถานการณ์สมมตินี้ กำหนดเองบัญชีผู้ใช้และผู้ติดต่อในองค์กร 1 ไม่ปรากฏขึ้น ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากองค์กร 3 ไม่สามารถมีได้ Express แบบเคลื่อนติดตั้ง ดังนั้น บัญชีผู้ใช้และผู้ติดต่อจะไม่เปิดใช้งานสำหรับ Express แบบเคลื่อนปัญหาที่ทราบ

เมื่อคุณใช้เบราว์เซอร์แบบย่อส่วน Opera,หน้าถัดไปคำสั่งภายใต้เมนู operaอาจไม่สามารถเข้าถึง

วิธีการแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คลิกopera เมนูขยายจอแสดงผลแล้ว ยกเลิกการเลือกนั้นเต็มหน้าจอโดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRM โซลูชัน Business Microsoft ซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขด่วนและการปรับปรุงแพคเกจคำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
887283โปรแกรมแก้ไขด่วนของซอฟต์แวร์ Microsoft CRM วิธีแก้ไขปัญหาของธุรกิจและการปรับปรุงแพ็คเกจมาตรฐานที่ตั้งชื่อ
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 971874 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 03:17:39 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft CRM Mobile

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbfix kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe kbmt KB971874 KbMtth
คำติชม