ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

สำคัญการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SharePoint ส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อคุณสแกนแฟ้มที่บีบอัดใหญ่ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่มีขนาดเล็กจำนวนมาก

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972074
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
เมื่อ Microsoft Forefront Server Security สำหรับ SharePoint สแกนแฟ้มที่บีบอัดใหญ่ มันอาจส่งคืนข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • หน่วยความจำไม่เพียงพอ
 • ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • หมดเวลา
 • แฟ้มที่บีบอัดที่เสียหาย
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ขนาดของแฟ้มที่บีบอัดเกินขนาดสูงสุดแฟ้มที่มีการบีบอัด
 • ขนาดรวมของแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในเก็บถาวรที่บีบอัดเกินขนาดแฟ้มสูงสุดที่ไม่ถูกบีบอัด
ขนาดของแฟ้มที่บีบอัดสูงสุดและขนาดแฟ้มสูงสุดที่ไม่ถูกบีบอัดที่ระบุ โดยค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:
 • ขนาดของแฟ้มที่บีบอัดสูงสุด:
  Security\Sharepoint\MaxCompressedSize Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Forefront
 • ขนาดของแฟ้มที่ไม่ถูกบีบอัดสูงสุด:
  Security\Sharepoint\MaxUnCompressedFileSize Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Forefront

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น ไม่มีคีย์รีจิสทรีขนาดแฟ้มสูงสุดที่ไม่ถูกบีบอัด แต่มีค่าเป็น 100 MB
การแก้ไข
ใน Forefront Security สำหรับ SharePoint ที่มี Service Pack 3 (SP3), คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหาแฟ้มที่บีบอัดที่เกินขีดจำกัดขนาดแฟ้มสูงสุดที่ถูกบีบอัดหรือขนาดแฟ้มสูงสุดที่ไม่ถูกบีบอัดเป็น "CorruptedCompressedFile"

ขั้นตอนในการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. Forefront Security สำหรับการติดตั้ง SharePoint Service Pack 3
 2. เพิ่มคำ
  SumInternalSizesOfCompressedArchive
  รีจิสทรีคีย์รายการ และการตั้งค่ารีจิสทรีค่าเป็น 0 แล้ว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการเรียกใช้กล่อง และกด enter
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   Security\Sharepoint Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Forefront
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  4. ประเภท:SumInternalSizesOfCompressedArchiveแล้ว กด ENTER
  5. คลิกขวาSumInternalSizesOfCompressedArchiveแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
  7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 3. เรียกใช้การตั้งค่าใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในไคลเอ็นต์ของ Forefront ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ คลิกการตั้งค่าแล้ว คลิกตัวเลือกทั่วไป. เปลี่ยนแปลง และบันทึกเป็นตัวเลือกทั่วไปการตั้งค่า จากนั้น แปลงกลับเป็นการตั้งค่าการตั้งค่าเดิม

   หมายเหตุ:การตั้งค่ารีจิสทรีจะ reread เมื่อใดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลง
  • เริ่มบริการ FSCController ในนั้นบริการแผง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง. คลิกขวาในรายการบริการFSCControllerแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
เมื่อมีการใช้ค่า SumInternalSizesOfCompressedArchive แฟ้มที่บีบอัดที่เกินขนาดสูงสุดแฟ้มที่มีการบีบอัดหรือขนาดแฟ้มสูงสุดที่ไม่ถูกบีบอัด ถูกตรวจพบว่าเป็น "CorruptedCompressedFile" แฟ้มเหล่านี้จะถูกลบออกหากการบล็อก/ลบแฟ้มที่บีบอัดที่เสียหายการตั้งค่าที่ถูกเลือก

การข้ามการสแกนของแฟ้มที่บีบอัดที่เกินขนาดสูงสุดแฟ้มที่มีการบีบอัดหรือขนาดแฟ้มสูงสุดที่ไม่ถูกบีบอัด ใช้รายการใดรายการหนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
 • ปิดใช้งานนั้นบล็อก/ลบแฟ้มที่บีบอัดที่เสียหายตัวเลือก
 • เปิดใช้งานนั้นบล็อก/ลบแฟ้มที่บีบอัดที่เสียหายตัวเลือก และจากนั้น เปิดใช้งานนั้น
  SkipLargeCompressedFileDeletion
  รายการรีจิสทรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ค่ารีจิสทรี SkipLargeCompressedFileDeletion คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  972072การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับ SharePoint ตรวจพบแฟ้มที่บีบอัดขนาดใหญ่เป็น "CorruptedCompressed" ถึงแม้ว่าแฟ้มนั้นจะไม่เกิดความเสียหาย
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัวเลือกทั่วไปการตั้งค่าใน Forefront Security สำหรับ SharePoint แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ Forefront สำหรับ SharePoint Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967995คำอธิบายของ Forefront Security สำหรับ SharePoint ที่มี Service Pack 3
FSSP SP3 Forefront Server Security สำหรับหน่วยความ SharePoint FSSP SumInternalSizesOfCompressedArchive SkipLargeCompressedFileDeletion ออกจากจำถูกบีบอัด Corrupted โปรแกรมข้อผิดพลาดเกิดความเสียหายบีบอัดแฟ้ม MaxCompressedSize MaxUnCompressedFileSize ลบแฟ้ม

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 972074 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 04:01:28 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft Forefront Security for SharePoint, Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 1, Microsoft Forefront Security for SharePoint Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbbug kbqfe kbsurveynew kbprb kbmt KB972074 KbMtth
คำติชม