เมื่อมีรู้จักอุปกรณ์ความเร็วสูง USB 2.0 เป็นแบบความเร็วเต็มหลังจากที่คุณได้ทำการไฮเบอร์เนต และจากนั้น ดำเนินต่อคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

972485
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
สมมติว่า คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 2.0 ความเร็วสูงไปยังคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 หลังจากที่คุณใส่นั้น คอมพิวเตอร์ในโหมดไฮเบอร์เนตและประวัติการทำงานแล้วคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ USB 2.0 อยู่ เป็นที่รู้จักอย่างไม่ถูกต้องเป็นอุปกรณ์แบบเต็มความเร็วแทนอุปกรณ์ความเร็วสูง ดังนั้น ความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ USB เป็นอย่างมาก ลดลง

ปัญหานี้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
สาเหตุ
สภาวะการแย่งชิงในลำดับการเริ่มต้นตัวควบคุมโฮสต์ สัญญาณแบบใหม่ที่สั้นที่อุปกรณ์ USB 2.0 อาจตีความไม่ถูกต้องทำ ลักษณะการทำงานนี้ทำให้ handshake ความเร็วสูงสำหรับอุปกรณ์ล้มเหลว ดังนั้น อุปกรณ์หยุดการพยายามทำให้มีความเร็วสูง การเชื่อมต่อ
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ฮอตฟิกซ์ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่สำคัญคือ รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็น แสดงรายการอยู่ในหน้า "การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน" เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้ เมื่อต้องการทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี อยู่ในหน้า

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุน พร้อมใช้งานจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเท่านั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ซึ่งกำลังประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจ ได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบนี้ ปัญหา เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วย โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด ไม่มีการ ส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือ ถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" ดาวน์โหลด"แสดงภาษา ซึ่งโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Vista Service Pack 2 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ เรียกใช้ Windows Server 2008

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแฟ้ม แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน ในการ วันและเวลา สินค้าในการควบคุม แผง

บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบแฟ้ม หมายเลขรุ่นดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMสาขาบริการของ
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1สาขาบริการของ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2สาขาบริการของ
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ในรุ่นต้นฉบับ Windows Server 2008
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มีแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ แฟ้ม MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (คุณลักษณะที่ไม่อยู่ในรายการ) ลงชื่อเข้ากับแบบดิจิทัล Microsoft ลายเซ็น
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usb.infไม่ สามารถใช้ได้40,740ก.ค.-02-200908:13ไม่ สามารถใช้ได้
Usbccgp.sys6.0.6001.2246173,216ก.ค.-02-200910:44x 86
Usbhub.sys6.0.6001.22461196,608ก.ค.-02-200910:44x 86
Hccoin.dll6.0.6001.224618,704ก.ค.-02-200912:53x 86
Hcrstco.dll6.0.6001.2246115,872ก.ค.-02-200912:53x 86
Usbd.sys6.0.6001.224615,888ก.ค.-02-200910:44ไม่ สามารถใช้ได้
Usbehci.sys6.0.6001.2246139,936ก.ค.-02-200910:44x 86
Usbhub.sys6.0.6001.22461196,608ก.ค.-02-200910:44x 86
Usbohci.sys6.0.6001.2246119,968ก.ค.-02-200910:44x 86
Usbport.infไม่ สามารถใช้ได้59,868ก.ค.-02-200908:13ไม่ สามารถใช้ได้
Usbport.sys6.0.6001.22461227,328ก.ค.-02-200910:44x 86
Usbuhci.sys6.0.6001.2246123,552ก.ค.-02-200910:44x 86
Hccoin.dll6.0.6002.221628,704ก.ค.-02-200910:30x 86
Hcrstco.dll6.0.6002.2216215,872ก.ค.-02-200910:30x 86
Usbd.sys6.0.6002.221625,888ก.ค.-02-200910:30ไม่ สามารถใช้ได้
Usbehci.sys6.0.6002.2216239,936ก.ค.-02-200910:30x 86
Usbhub.sys6.0.6002.22162196,608ก.ค.-02-200910:30x 86
Usbohci.sys6.0.6002.2216219,968ก.ค.-02-200910:30x 86
Usbport.infไม่ สามารถใช้ได้59,868ก.ค.-02-200908:10ไม่ สามารถใช้ได้
Usbport.sys6.0.6002.22162227,840ก.ค.-02-200910:30x 86
Usbuhci.sys6.0.6002.2216223,552ก.ค.-02-200910:30x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Usb.infไม่ สามารถใช้ได้41,060ก.ค.-02-200908:14ไม่ สามารถใช้ได้
Usbccgp.sys6.0.6001.2246195,744ก.ค.-02-200911:09x 64
Usbhub.sys6.0.6001.22461274,432ก.ค.-02-200911:09x 64
Hccoin.dll6.0.6001.2246110,752ก.ค.-02-200912:57x 64
Hcrstco.dll6.0.6001.2246117,920ก.ค.-02-200912:57x 64
Usbd.sys6.0.6001.224617,680ก.ค.-02-200911:08x 64
Usbehci.sys6.0.6001.2246149,664ก.ค.-02-200911:08x 64
Usbhub.sys6.0.6001.22461274,432ก.ค.-02-200911:09x 64
Usbohci.sys6.0.6001.2246124,576ก.ค.-02-200911:08x 64
Usbport.infไม่ สามารถใช้ได้59,996ก.ค.-02-200908:14ไม่ สามารถใช้ได้
Usbport.sys6.0.6001.22461261,120ก.ค.-02-200911:09x 64
Usbuhci.sys6.0.6001.2246129,184ก.ค.-02-200911:08x 64
Hccoin.dll6.0.6002.2216210,752ก.ค.-02-200912:32x 64
Hcrstco.dll6.0.6002.2216217,920ก.ค.-02-200912:32x 64
Usbd.sys6.0.6002.221627,680ก.ค.-02-200910:45x 64
Usbehci.sys6.0.6002.2216249,664ก.ค.-02-200910:45x 64
Usbhub.sys6.0.6002.22162274,432ก.ค.-02-200910:45x 64
Usbohci.sys6.0.6002.2216224,576ก.ค.-02-200910:45x 64
Usbport.infไม่ สามารถใช้ได้59,996ก.ค.-02-200908:11ไม่ สามารถใช้ได้
Usbport.sys6.0.6002.22162261,632ก.ค.-02-200910:45x 64
Usbuhci.sys6.0.6002.2216229,184ก.ค.-02-200910:45x 64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb972485_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,367ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,694ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,713ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,421ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,690ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,701ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,425ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,694ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,713ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,422ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,430ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_cb422a3527bfabab.manifestไม่ สามารถใช้ได้2,644ก.ค.-02-200920:47ไม่ สามารถใช้ได้
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_be0c22b21cdaf992.manifestไม่ สามารถใช้ได้6,734ก.ค.-02-200920:47ไม่ สามารถใช้ได้
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22162_none_bff394e41a00680d.manifestไม่ สามารถใช้ได้6,734ก.ค.-02-200920:47ไม่ สามารถใช้ได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_2760c5b8e01d1ce1.manifestไม่ สามารถใช้ได้2,646ก.ค.-02-200920:55ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22461_none_1a2abe35d5386ac8.manifestไม่ สามารถใช้ได้6,736ก.ค.-02-200920:55ไม่ สามารถใช้ได้
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22162_none_1c123067d25dd943.manifestไม่ สามารถใช้ได้6,736ก.ค.-02-200920:55ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,375ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,706ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,723ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,429ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,702ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,711ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,433ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,706ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,723ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,430ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
Package_for_kb972485_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่ สามารถใช้ได้1,438ก.ค.-02-200920:33ไม่ สามารถใช้ได้
ความล้มเหลวของ handshake hs ในระหว่างการดำเนินการต่อจาก s4

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 972485 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2015 11:20:52 - ฉบับแก้ไข: 4.0

 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB972485 KbMtth
คำติชม