ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ: "การติดตั้ง DPM ล้มเหลว"

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:972727
อาการ
เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุง 2007 Data Protection Manager ศูนย์ระบบ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การติดตั้ง dpm ล้มเหลว เมื่อต้องแก้ไขปัญหา คลิก http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=152231
สาเหตุ
เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุง Data Protection Manager 2007 การติดตั้งพยายามทำสำเนาสำรองของฐานข้อมูล 2007 Data Protection Manager (DPMDB) ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นที่มีการกำหนดค่าใน SQL Server ถ้าตำแหน่งที่ตั้งนี้มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ การปรับปรุง Data Protection Manager 2007 ไม่มีการติดตั้ง
การแก้ไข
ตรวจสอบการประทับเวลาของการสำรองข้อมูล DPMDB ตำแหน่งการสำรองข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการสำรองข้อมูลนี้คือ DPM\SQL\MSSQL.1\MSSQL\Backup\QFEDPMDB.bak Files\Microsoft C:\Program ถ้าไม่มีการสำรองข้อมูล หรือ ถ้ามีการประทับเวลาเก่า ใช้วิธีที่ 1 หรือ 2 วิธีแก้ปัญหานี้

หมายเหตุ:กระบวนการปรับรุ่นที่ Data Protection Manager 2007 อาจเปลี่ยนแปลง DPMDB เช่นในกรณี เราขอแนะนำว่า คุณมีสำเนาสำรองของสถานะดั้งเดิมของ DPMDB เพื่อให้คุณสามารถกู้คืนเซิร์ฟเวอร์ของ Data Protection Manager 2007 ถ้าไม่มีความเสียหาย

วิธีที่ 1: เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บสำเนาสำรอง DPMDB

 1. ตรวจสอบขนาดของแบบ DPMDB ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของฐานข้อมูลเป็น% DPM\DPM\DPMDB Files%\Microsoft โปรแกรม ถ้าคุณได้เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง DPMDB คุณสามารถค้นหาได้ในรีจิสทรีในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  การป้องกันข้อมูล HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Manager\Setup\DatabasePath
 2. เปลี่ยนตำแหน่งที่สำรองข้อมูลในค่าเริ่มต้นที่กำหนดค่าไว้ใน SQL Server ไปยังตำแหน่งที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอสำหรับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูล

  เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ และป้อนพาธใหม่:
  Server\ HKEY_LOCAL_;MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL <mssql.n>\MSSQLServer\BackupDirectory</mssql.n>
  หมายเหตุ:ในเส้นทางนี้ MSSQL.n คือ หมายเลขอินสแตนซ์ของอินสแตนซ์ SQL ที่ใช้ Data Protection Manager 2007 ตัวอย่างเช่น MSSQL.2
 3. เรียกใช้การปรับรุ่นอีกครั้ง

วิธีที่ 2: ข้ามการทำสำรอง DPMDB เมื่อมีการติดตั้งการปรับปรุง

 1. สำรองของ DPMDB นั้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง เรียกใช้DPMBackup.exe - db. ซึ่งจะอยู่ที่อักษรระบุไดรฟ์>: \Program Files\Microsoft Manager\DPM\bin การป้องกันข้อมูล
  2. ในคอนโซลทรีของโปรแกรมที่มีการสำรองข้อมูล เรียกดู \Program Files\Microsoft สำเนาสำรอง Manager\DPM\Volumes\ShadowCopy\Database การป้องกันข้อมูล ชื่อแฟ้มของสำเนาสำรองฐานข้อมูลของ Data Protection Manager 2007 จะ DPMDB.bak
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง Windows เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  SKIPDBBACKUP KBID.exe DataProtectionManager2007 = 1 /l * vตำแหน่งที่ตั้ง logfile>
  ตัวอย่าง::
  SKIPDBBACKUP KB959605.exe DataProtectionManager2007 = 1 /l * v c:\dpmkb959605.log

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 972727 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2010 10:14:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft System Center Data Protection Manager 2007

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB972727 KbMtth