การปรับรุ่นล้มเหลว Windows Server 2008 R2 ถ้าคุณได้ประยุกต์ใช้บาง TCP-A และการตั้งค่า NetDMA ก่อนที่จะปรับรุ่นจาก Windows Server 2008

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973422
อาการ
คุณพยายามปรับรุ่น Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 อย่างไรก็ตาม กระบวนการปรับรุ่นล้มเหลว และรายละเอียดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่า:
2009-06-05 22:57:33, Info         MIG  IPostApply::ApplySuccess for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\Migration\netiomig.dll", CLSID={ea51459a-a30d-4a33-b294-0e0163551c75}, ThreadingModel=Apartment} - Working directory: C:\$UPGRADE.~OS\OnlineUpgradeApplyWork\srcworking\agentmgr\CCSIAgent\005A6BFD2009-06-05 22:57:33, Info             TCPIP: Starting application of all settings from registry.2009-06-05 22:57:33, Warning           TCPIP: Instance number 0 does not match the current NSI object description.2009-06-05 22:57:33, Warning           TCPIP: Failed to collect instances of object number 2 from the registry: 0xd.2009-06-05 22:57:33, Warning           TCPIP: Failed to assemble complete list of object instances that should be applied to NSI (0xd). Aborting all TCPIP upgrade....2009-06-05 22:57:33, Error   [0x08038d] MIG  Failure while calling IPostApply->ApplySuccess for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\Migration\netiomig.dll", CLSID={ea51459a-a30d-4a33-b294-0e0163551c75}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x8007000D
นอกจากนี้ ตั้งค่าเครือข่ายบางอย่างในรีจิสทรีจะแปลงกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นโดยไม่คาดคิดไว้

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณได้ประยุกต์ใช้บาง TCP แบบเร่ง (TCP A) และตั้งหน่วยความจำโดยตรง (NetDMA) ของการเข้าถึงค่าเครือข่ายก่อนที่จะปรับรุ่น
สาเหตุ
การแก้ไขที่อยู่ใน Windows Server 2008 R2 ได้แบบ defect defect นี้ทำให้ไม่สามารถตั้งค่าบางอย่างเพิ่มเติมจากการปรับปรุงในระหว่างการปรับรุ่น ดังนั้น หลังจากปรับรุ่นล้มเหลว ระบบคืนการตั้งค่าบางอย่างไปเป็นค่าเริ่มต้น
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาการตั้งค่าต่อไปนี้ หากคุณได้ใช้ จากนั้น ปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 R2:
 • คีย์ย่อย::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  รายการ::
  EnableTcpa
 • คีย์ย่อย::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  รายการ::
  EnableDca
นำไปใช้หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows Server 2008 R2 ใหม่การตั้งค่าเหล่านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น การตั้งค่าต่อไปนี้จะคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น:

กำหนดค่า scaling ของหน้าต่าง tcp

ตัวอย่าง:
การตั้งค่า tcp อินเทอร์เฟซ netsh autotuninglevel สากล =<parameter></parameter>
การตั้งค่า tcp อินเทอร์เฟซ netsh heuristics wsh =<parameter></parameter>
ช่วงพอร์ตแบบไดนามิก udp

ตัวอย่าง::
อินเทอร์เฟซ netsh <ipv4 pv6="">เซ็ต dynamicport udp <parameters></parameters> </ipv4>
การตั้งค่าชั้นเครือข่าย
 • การตั้งค่าสากล
 • การตั้งค่า compartment
 • การตั้งค่าของอินเทอร์เฟซ
 • การตั้งค่าที่อยู่
 • การตั้งค่าแบบคงที่บ้าน
 • การตั้งค่าเส้นทาง
 • การตั้งค่าพร็อกซีด
 • การตั้งค่ากระบวนการผลิต
 • การตั้งค่า subinterface
 • การตั้งค่าการรายการไปข้างหน้าแบบหลายผู้รับ
ตัวอย่าง::
อินเทอร์เฟซ netsh <ipv4 pv6="">การตั้งค่าสากล <parameter></parameter> </ipv4>
การตั้งค่าข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซการโปรแกรมควบคุมเครือข่าย
 • NdisNsiObjectInterfaceInformation
 • NdisNsiObjectNetwork
 • NdisNsiObjectCompartment
 • NdisNsiObjectInterfacePersist
 • NdisNsiObjectInterfaceInformationRaw
ตัวอย่าง::
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nsi
การตั้งค่าอินเทอร์เฟซของชั้นของการส่งต่อข้อความ

ตัวอย่าง::
อินเทอร์เฟซ netsh <ipv4|ipv6>การตั้งค่าการส่งต่อข้อความของอินเทอร์เฟซ [หมายเลขของอินเทอร์เฟซ] =บลู</ipv4|ipv6>
หมายเลขพอร์ต teredo

ตัวอย่าง::
teredo อินเทอร์เฟซ Netsh กำหนดสถานะ clientport =<port></port>
ที่อยู่ v4 ระยะไกล teredo

ตัวอย่าง::
การตั้งค่า teredo อินเทอร์เฟซ netsh สถานะเซิร์ฟเวอร์<ipv4></ipv4>
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 973422 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2010 10:38:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbprb kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB973422 KbMtth
คำติชม