คำอธิบายของคุณลักษณะการป้องกันไวต่อแรงกดหน่วยความจำใหม่สำหรับการกองซ้อน TCP

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974288
บทนำ
บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการป้องกันไวต่อแรงกดหน่วยความจำแบบใหม่สำหรับการกองซ้อน TCP คุณลักษณะใหม่นี้ให้ไว้ โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 967723
ข้อมูลเพิ่มเติม
ลักษณะการทำงานในการป้องกันไวต่อแรงกดหน่วยความจำที่ประกอบด้วยการตั้งค่าความปลอดภัยที่สาม การตั้งค่าเหล่านี้รวมถึงการป้องกันไวต่อแรงกดหน่วยความจำ (MPP), ส่วนกำหนดค่า และยก เว้นพอร์ต

การตั้งค่า MPP

การตั้งค่า MPP กำหนดลักษณะการทำงาน และรวมสองกิจกรรมต่อไปนี้เมื่อมีการตรวจพบการโจมตี:
 • ทำลายเชื่อมต่อ TCP ที่มีอยู่
 • ปล่อยการร้องขอ SYN ขาเข้า
ผู้ดูแลระบบสามารถเปิด หรือปิดการใช้งานการตั้งค่า MPP โดยการใช้netshคำสั่ง เมื่อผู้ดูแลที่เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่า MPP ลักษณะการทำงานนี้ถูกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน

ส่วนกำหนดค่าการตั้งค่า

ลักษณะการทำงานในการส่วนกำหนดค่าช่วยแยกความแตกต่างระหว่างสาธารณะ และ nonpublic อินเทอร์เฟซสำหรับผู้ดูแล ถ้าอินเทอร์เฟซที่สามารถเข้าถึงตัวควบคุมโดเมน แสดงว่า อินเทอร์เฟซที่ไม่เข้าร่วมโดเมน หรือให้ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าอินเทอร์เฟซที่เป็นส่วนตัว ลักษณะการทำงานในการโปรไฟล์จะพร้อมใช้งานเฉพาะ ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

ส่วนกำหนดค่าการตั้งค่ากำหนดความสามารถของคอมพิวเตอร์เพื่อหยุดกระบวนการเชื่อมต่อ TCP และการปล่อย SYN ขาเข้าขอ บนอินเทอร์เฟซสำหรับการเข้าร่วมโดเมน และ ในส่วนตัวอินเทอร์เฟซเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้การโจมตีด้วยหน่วยความจำเหลือน้อย ใน Windows Server 2003 ผู้ดูแลระบบจึงจำเป็นต้องใช้รายการรีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะ MPP บนอินเทอร์เฟซที่เฉพาะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน "การกำหนดค่าการตั้งค่าเหล่านี้ใน Windows Server 2003" โดยค่าเริ่มต้น ส่วนกำหนดค่ามีการเปิดใช้การตั้งค่า เมื่อมีการเปิดใช้การตั้งค่านี้ ผู้ดูแลระบบได้ตัดสินใจไม่ทำลายเชื่อมต่อ TCP หรือปล่อย SYNs บนอินเทอร์เฟซสำหรับการเข้าร่วมโดเมน และ บนอินเทอร์เฟซส่วนตัวภายใต้สถานการณ์ใด ถ้าต้องการผู้ดูแลเมื่อต้องการหยุดกระบวนการเชื่อมต่อ TCP และปล่อย SYNs บนอินเทอร์เฟซสำหรับการเข้าร่วมโดเมน และ บนอินเทอร์เฟซส่วนตัวเมื่ออยู่ใต้โจมตี ส่วนกำหนดค่าการตั้งค่าต้องถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ:ถ้ามีการเปิดใช้การตั้งค่า MPP และการโจมตีตรวจพบ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถหยุดการ killing แม้ว่ามีการเปิดใช้การตั้งค่าส่วนกำหนดค่าการเชื่อมต่อบนอินเทอร์เฟซที่สาธารณะ ส่วนกำหนดค่าคือสำหรับคุณลักษณะการตั้งค่าสำหรับโดเมนรวม และ interfaces ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การตั้งค่ายกเว้นพอร์ตยกเว้นพอร์ตที่แน่นอนบนอินเทอร์เฟซสาธารณะจาก MPP กระทำ

การตั้งค่ายกเว้นพอร์ต

การตั้งค่ายกเว้นพอร์ตช่วยให้ผู้ดูแลระบบเพื่อทำให้ข้อยกเว้นพอร์ตเฉพาะ โดยค่าเริ่มต้น ส่งเมื่อมีการเปิดใช้การตั้งค่า MPP ลักษณะการทำงานในการป้องกันไวต่อแรงกดหน่วยความจำถูกเปิดใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อบนพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมด ถ้าตรวจพบการโจมตี อาจถูก killed การเชื่อมต่อที่มีอยู่ หรืออาจถูกส่งน้อยลง SYNs ขาเข้า ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า MPP และส่วนกำหนดค่า อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการเชื่อมต่อพอร์ตเฉพาะ โดยระบุในรายการข้อยกเว้นพอร์ต

หมายเหตุ
 • ในรายการยกเว้นพอร์ตเดียวรายชื่อส่วนกลาง และนำไปใช้กับอินเทอร์เฟซทั้งหมดและ ip แอดเดรส
 • การตั้งค่ายกเว้นพอร์ตมาไว้ในผลก่อนทำการเชื่อมต่อ TCP ใด ๆ บนพอร์ต เราขอแนะนำให้ คุณกำหนดค่าการตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ MPP ก่อนที่คุณเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์

ค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ในเซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์

ค่าเริ่มต้นบนเซิร์ฟเวอร์ค่าเริ่มต้นไคลเอนต์
mppที่เปิดใช้งานที่ปิดใช้งาน
โพรไฟล์ที่เปิดใช้งานที่เปิดใช้งาน
ยกเว้นพอร์ตไม่มี exemptionsไม่มี exemptions
หมายเหตุ:ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ และผู้ดูแลต้องการย้อนกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ดูแลสามารถใช้ต่อไปนี้netshคำสั่ง:
ตั้งค่า tcp netsh int ใหม่
หมายเหตุ:ดูส่วน "ปัญหาที่ทราบ" ก่อนที่คุณใช้การตั้งค่า tcp netsh int ใหม่คำสั่ง

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าเหล่านี้ใน Windows Vista

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ได้netshคำสั่งเพื่อปรับปรุงการตั้งค่า MPP ส่วนกำหนดค่า และยก เว้นพอร์ตในขณะดำเนินการ การตั้งค่าเหล่านี้กำหนดว่า การเชื่อมต่อ TCP ถูก candidate แบบสำหรับ pruning หรือไม่ การประเมินนี้จะดำเนินการเมื่อมีการบล็อกการควบคุมการรับส่งของการเชื่อมต่อ TCP ถูกสร้าง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าในขณะนั้น
 • ตั้งค่า tcp netsh int ใหม่

  รีเซ็ตการตั้งค่าความปลอดภัยพร้อม ด้วยการตั้งค่า TCP อื่น ๆ การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้รวม MPP ส่วนกำหนดค่า การยก เว้นพอร์ต และตั้งค่าการจำกัดอัตราการเชื่อมต่อ
 • netsh int tcp แสดงด้านความปลอดภัย

  แสดงการตั้งค่าความปลอดภัยที่ประยุกต์ใช้ในปัจจุบันสำหรับ MPP ส่วนกำหนดค่า และพอร์ต exemptions ถ้ามี
 • การตั้งค่า netsh int tcp mpp การรักษาความปลอดภัย = [enabled|disabled|default]

  สลับการตั้งค่า MPP
 • ส่วนกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยการตั้งค่า netsh int tcp = [enabled|disabled|default]

  สลับส่วนกำหนดค่าการตั้งค่า
 • การตั้งค่า netsh int tcp startport การรักษาความปลอดภัย = <x> numberofports = <y+1> mpp = [enabled|disabled|default </y+1> </x>

  ระบุ exemptions พอร์ตสำหรับช่วงพอร์ตจากxเมื่อต้องการx+y. คุณควรตรวจสอบที่xและx+yในช่วงพอร์ตที่ถูกต้อง (0 - 65535)

  ตัวอย่าง

  เพิ่มการยกเว้นช่วงพอร์ต:
  Type the following command at command prompt, and then press ENTER:
  netsh int tcp set security startport=5000 numberofports=10 mpp=disabled
  This command disables the MPP feature for ports 5000 to 5009 (both inclusive).

  Delete a port range exemption:
  Type the following command at command prompt, and then press ENTER:
  netsh int tcp set security startport=5000 numberofports=10 mpp=enable
  This command deletes the exemption entry that was added in the first example.

  หมายเหตุ:Overlapping port ranges and sub-ranges are not handled by thenetsh int tcp set securityคำสั่ง

Configuring these settings in Windows Server 2003

In Windows Server 2003, you have to configure these settings by using the registry.

Configuring the MPP setting in Windows Server 2003

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


To enable or disable the MPP setting, use the following registry entries.
หมายเหตุ:The following registry entries are not available by default. You must create them to modify them. Although the registry entries are not present, the MPP setting is enabled by default, and no port is exempted.
 • Internet Protocol version 4 (IPv4):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableMPP
 • Internet Protocol version 6 (IPv6):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\EnableMPP
For example, you could follow these steps to disable the MPP setting on IPv4:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:EnableMPPแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาEnableMPPแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุ
 • If you want to re-enable the MPP setting, set the DWORD value for the EnableMPP registry entry to 1, and then restart the computer.
 • You can follow these same steps to configure the following registry entry for the MPP setting on IPv6:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\EnableMPP

Configuring the MPP setting for a particular interface in Windows Server 2003

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น บน Windows Server 2003 ลักษณะการทำงานในการ MPP ถูกเปิดใช้งานบนอินเทอร์เฟซทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิด หรือปิดใช้งานการตั้งค่าอินเทอร์เฟซที่เฉพาะ MPP ใช้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
 • ipv4:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\ <guid>\DisableMPPOnIF</guid>
 • ipv6:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip6\Parameters\Interfaces\ <guid>\DisableMPPOnIF</guid>
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดการใช้การตั้งค่า MPP สำหรับอินเทอร์เฟซเฉพาะใน IPv4:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<guid></guid>
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:DisableMPPOnIFแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาDisableMPPOnIFแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุ:คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เหมือนกับการตั้งค่าคอนฟิกซับคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่า MPP สำหรับอินเทอร์เฟซที่เฉพาะบน IPv6:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip6\Parameters\Interfaces\ <guid>\DisableMPPOnIF</guid>

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่ายกเว้นพอร์ตใน Windows Server 2003

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการระบุ exemptions พอร์ตสำหรับช่วงพอร์ตจากxเมื่อต้องการyใช้รายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
 • ipv4:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\MPPExcludedPorts
 • ipv6:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\MPPExcludedPorts
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อระบุ exemptions พอร์ตสำหรับช่วงพอร์ตจากxxxxเมื่อต้องการyyyyใน IPv4:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระจำนวนมาก.
 4. ประเภท:MPPExcludedPortsแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาMPPExcludedPortsแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ช่วงพอร์ตในการพิมพ์xxxx-yyyyรูปแบบ (ตัวอย่างเช่น 5000-5010), แล้วคลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุ
 • คุณต้องระบุช่วงพอร์ตในxxxx-yyyyรูปแบบ ที่ใดxxxxและyyyyอยู่ในช่วงพอร์ตที่ถูกต้อง ช่วงมี inclusive ของค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุด
 • คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าคีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่ายกเว้นพอร์ตบน IPv6:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\MPPExcludedPorts
 • ไม่จำกัดของช่วงพอร์ต 12 ที่ระบุในรายการนี้ ช่วงที่เพิ่มเติมจะถูกละเว้น และจะไม่มีใช้ exemptions

ปัญหาที่ทราบ

 • Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 จำกัดอัตราการเชื่อมต่อได้รับผลกระทบจากการตั้งค่า tcp netsh int ใหม่คำสั่ง

  ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยนี้ตั้งค่า tcp netsh int ใหม่คำสั่งรีเซ็ตการตั้งค่า TCP ซึ่งรวมถึง Chimney พารามิเตอร์ ชัดเจน Congestion แจ้งเตือน (ECN), ปรับค่าโดยอัตโนมัติในหน้าต่างรับ TCP ที่ Compound (CTCP), และ timestamps หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยนี้ตั้งค่า tcp netsh int ใหม่คำสั่งตั้งค่าใหม่การตั้งค่าความปลอดภัย รวมทั้ง MPP ส่วนกำหนดค่า และตั้งค่าการจำกัดอัตราการเชื่อมต่อด้วย แม้ว่าการตั้งค่าส่วนกำหนดค่าและการ MPP คาดว่า การรีเซ็ตการตั้งค่าการจำกัดอัตราการเชื่อมต่อยังเกิดในขณะดำเนินการ การตั้งค่าการเชื่อมต่อที่อัตราจำกัดอีกครั้ง คุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนคีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการจำกัดอัตราการเชื่อมต่อ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  969710วิธีการเปิดใช้งานเปิดครึ่ง TCP จำกัดการเชื่อมต่อไว้ ใน Windows Vista มี Service Pack 2 และ ใน Windows Server 2008 มี Service Pack 2
 • ใน Windows Server 2003 ถ้าคุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 967723 แล้ว ติดตั้ง IPv6 แฟ้มบันทึกเหตุการณ์ประกอบด้วยข้อมูลที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้สำหรับ IPv6 4229 ID ของเหตุการณ์:
  คำอธิบายสำหรับ 4229 ID เหตุการณ์จากแหล่ง Tcpip6 ไม่พบ คอมโพเนนต์ raises เหตุการณ์นี้ไม่ได้ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือติดตั้งเสียหาย คุณสามารถติดตั้ง หรือซ่อมแซมคอมโพเนนต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่

  ถ้าเหตุการณ์ถูกสร้างบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รายละเอียดของจอแสดงผลที่ได้ถูกบันทึกไว้กับเหตุการณ์

  ข้อมูลต่อไปนี้ถูกรวมกับเหตุการณ์:

  ทรัพยากรข้อความมีอยู่ แต่ไม่พบข้อความในตารางสตริงที่/ข้อความ
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุง หรือเพิ่มคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ด้วยตนเอง:
  • ใน Windows Server 2003 SP2 เพิ่มสายอักขระ%systemroot%system32\w03a3409.dllภายใต้
   HKLM\System\CCS\Services\eventlog\System\tcpipv6\EventMessageFile
   .
  • ใน Windows Server 2003 SP1 เพิ่มสายอักขระ%systemroot%system32\w03a2409.dllภายใต้
   HKLM\System\CCS\Services\eventlog\System\tcpipv6\EventMessageFile
   .
  • ใน Windows Server 2003 เพิ่มสายอักขระ%systemroot%system32\ws03res.dllภายใต้
   HKLM\System\CCS\Services\eventlog\System\tcpipv6\EventMessageFile
   .

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 974288 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2010 11:47:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecadvisory kbaccctrl kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB974288 KbMtth
คำติชม