วิธีการกำหนดค่า FTP สำหรับ IIS 7.0 หรือสูงกว่าในคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2012

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974603
บทนำ
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก FTP สำหรับ Internet Information Services (IIS) 7.0 หรือสูงกว่าในคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012 ขั้นตอนในบทความนี้ใช้กับบริการ FTP เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกเว็บเซอร์วิในคลัสเตอร์ล้มเหลว คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970759 ตั้งค่าคอนฟิก IIS 7.0 หรือรุ่นที่สูงกว่า World Wide Web Publishing Service ในคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2012
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในรุ่นก่อนหน้าของ Internet Information Services, Microsoft ให้คอมโพเนนต์ของตัวตรวจสอบทรัพยากรทั่วไปเพื่อสนับสนุนอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์เว็บพร้อมใช้งานสูง โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft Clustering อย่างไรก็ตาม โค้ดแบบกำหนดเองจำเป็นทั้งหมดทราบถึงศักยภาพของโซลูชันนี้ ยัง สคริปต์ทั่วไปที่ Microsoft มีให้ไม่ได้ไม่ตรงกับความต้องการลูกค้า การกำหนดค่า IIS 7.0 ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ โดยใช้คลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server คุณต้องใช้รหัส (สคริปต์) แบบกำหนดเองเพื่อเปิดใช้งานสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมใช้งานสูง เมื่อคุณทำเช่นนี้ ผู้ใช้สามารถกำหนดตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการของตนเอง ซึ่งทำให้ได้ควบคุมรวมที่พร้อมใช้งานสูงของโปรแกรมประยุกต์เว็บทั้งหมด นอกจากนี้ อินเตอร์เฟสสคริปต์สำหรับการจัดการและการตรวจสอบที่มีอยู่ใน IIS 7.0 ให้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าสคริปต์ที่จัดไว้ก่อนหน้านี้

หมายเหตุ แฟ้มการติดตั้ง IIS 7.0 มี Clusweb.vbs ไม่ถูกต้อง และแฟ้มสคริปต์ Clusftp.vbs ที่ใช้สำหรับ IIS ใน IIS 6.0 คลัสเตอร์งานด้านการดูแล ใช้สคริปต์เหล่านี้กับ IIS 7.0

เราขอแนะนำว่า ผู้ดูแลระบบอย่างรอบคอบประเมินการใช้ของเครือข่ายโหลดดุล (NLB) แทนการใช้ล้มเหลวคลัสเตอร์เป็นวิธีการหลัก และที่ต้องการสำหรับการปรับปรุงการปรับขยายและพร้อมใช้งานของโปรแกรมประยุกต์เว็บที่มีหลายเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS 7.0 ประโยชน์ต่อร้องคือ ว่า เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดสามารถเข้าร่วมในการจัดการที่เกิดขึ้นพร้อมกันของการร้องขอ HTTP เข้ามาได้ สวัสดิการอื่นไม่ว่า ในสภาพแวดล้อม IIS ร้อง อาจเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเพื่อสนับสนุนกำลังย้อนการปรับปรุงและ rollbacks พร้อม ๆ กับยังคง พร้อมใช้งานสูงของโปรแกรมประยุกต์เว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ IIS 7.0 ในสภาพแวดล้อมร้อง แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกการมีพร้อมใช้งานสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ FTP ที่ IIS ใช้คลัสเตอร์ล้มเหลว:
 • ติดตั้งบทบาทเว็บเซิร์ฟเวอร์บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด ถ้าคุณกำลังติดตั้งบน Windows Server 2008 รวมบทบาท "FTP เซิร์ฟเวอร์" Ifyou กำลังติดตั้งบน Windows Server 2008 R2 รวมบทบาทในกล่อง "FTP เซิร์ฟเวอร์" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำในการปรับใช้ IIS 7 แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้: Ifyou กำลังติดตั้งบน Windows Server 2008 ดาวน์โหลด และติดตั้ง fromone FTP 7.5 ของสถานที่เก็บต่อไปนี้:
 • การติดตั้งคุณลักษณะล้มเหลวคลัสเตอร์บน clusternodes ทั้งหมด และสร้างคลัสเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
 • ตั้งค่าการใช้แฟ้มร่วมกันที่จะใช้สำหรับ IIS SharedConfiguration
 • กำหนดค่าการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน IIS บน clusternodes ทั้งหมด
 • กำหนดค่าแฟ้มออฟไลน์สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน IIS บนโหน allcluster
 • การตั้งค่าคอนฟิกไซต์ FTP และระบุที่ตั้งของ itscontent บนโหนดคลัสเตอร์ที่หนึ่ง
 • กำหนดความพร้อมใช้งานสำหรับ FTP ไซต์ของคุณ ด้วยการ creatinga สคริปต์ทั่วไปในคลัสเตอร์ล้มเหลวสูง

ตั้งค่าการใช้แฟ้มร่วมกันที่จะใช้สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันของ IIS

 1. สร้างผู้ใช้ที่จะเข้าถึงใช้ร่วมกันที่จะ usedfor การกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกัน
 2. สร้างการใช้แฟ้มร่วมกัน ใช้ร่วมกันนี้จะถูกใช้เพื่อเก็บการกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกัน theIIS ที่จะใช้ร่วมกันระหว่าง IIS บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด มีหลายตัวเลือกดังนี้:
  • บนเซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลนที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคลัสเตอร์ล้มเหลวใด ๆ สร้างแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน
  • บนคลัสเตอร์ล้มเหลว Windows Server อื่น สร้างการใช้แฟ้มร่วมกันพร้อมใช้งานสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  • บนคลัสเตอร์ล้มเหลวเดียวกันที่จะโฮสต์ไซต์ FTP พร้อมใช้งานสูง สร้างแฟ้มพร้อมใช้งานสูง ใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
 3. ตั้งค่าสิทธิ์บนใช้ร่วมกันที่คุณสร้างไว้ในขั้นที่ 2 ให้ผู้ใช้ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดไปใช้ร่วมกันของ thefile และการอนุญาต NTFS
 4. ยืนยันว่า โหนดคลัสเตอร์ทั้งหมดสามารถเรียกดูได้ thefile ที่ใช้ร่วมกัน เส้นทางของ is\\ ใช้ร่วมกันแฟ้ม<fileservername></fileservername>\<sharename></sharename>.

การตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน IIS บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด

หนึ่งในโหนดคลัสเตอร์ ส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันของแฟ้ม:
 1. นำทางไปยังเครื่องมือการจัดการและ thenclickโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์โหนด
 3. คลิกสองครั้งไอคอนการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน
 4. บนหน้าการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน คลิกExportConfigurationใน toexport บานหน้าต่าง (บานหน้าต่างด้านขวา) ในการดำเนินการแฟ้มการกำหนดค่าจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปยังตำแหน่งอื่น
 5. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกที่ส่งออกให้พิมพ์เส้นทางของแฟ้มร่วม (\\<fileservernae></fileservernae>\<sharename></sharename>) ในกล่องเส้นทางกายภาพ
 6. คลิกเชื่อมต่อเป็นและจากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงใช้ร่วมกันซึ่งตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันจะถูกเก็บไว้ และจากนั้น คลิกตกลง บัญชีนี้จะถูกใช้ในการเข้าถึงใช้ร่วมกัน คุณควรใช้บัญชีไดเรกทอรีที่ไม่ใช่ผู้ดูแลโดเมนเป็น restrictedActive
 7. ในกล่องโต้ตอบการส่งออกการตั้งค่าคอนฟิกพิมพ์รหัสผ่านที่จะใช้ในการป้องกันคีย์การเข้ารหัสลับ และ thenclickตกลง
 8. บนหน้าการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันคลิ toselect กล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน
 9. พิมพ์เส้นทางมีอยู่จริง บัญชีผู้ใช้ และ passwordthat คุณป้อนไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว คลิ กนำไปใช้ในบานหน้าต่าง theActions
 10. ใน dialogboxรหัสผ่านของคีย์การเข้ารหัสลับพิมพ์รหัสผ่านของคีย์การเข้ารหัสลับที่คุณตั้งไว้ก่อนหน้านี้ และจากนั้น คลิกตกลง
 11. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน คลิกตกลง
 12. คลิก ตกลง
ในแต่ละโหนดคลัสเตอร์อื่น ใช้การตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันที่คุณเพิ่งส่งออกไปยังแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน:
 1. นำทางไปยังเครื่องมือการจัดการและ thenclickโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 2. คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์โหนด
 3. คลิกสองครั้งไอคอนการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน
 4. บนหน้าการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันคลิ toselect กล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน
 5. พิมพ์เส้นทางมีอยู่จริงของการใช้แฟ้มร่วมกัน (\\<fileservername>\<sharename>), บัญชีผู้ใช้ และ thepassword ที่คุณป้อนไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว คลิ กนำไปใช้ในบานหน้าต่างการดำเนินการ </sharename> </fileservername>
 6. ใน dialogboxรหัสผ่านของคีย์การเข้ารหัสลับพิมพ์รหัสผ่านของคีย์การเข้ารหัสลับที่คุณตั้งไว้ก่อนหน้านี้ และจากนั้น คลิกตกลง
 7. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน คลิกตกลง
 8. คลิก ตกลง
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันใน IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

กำหนดค่าแฟ้มออฟไลน์สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกัน IIS บนโหนดคลัสเตอร์ทั้งหมด

บนแต่ละโหนดคลัสเตอร์ เปิดใช้งานการออฟไลน์แฟ้ม:
 1. ติดตั้งคุณลักษณะประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขั้นตอน followthese:
  1. ไปยังเครื่องมือการจัดการแล้ว คลิ กตัวจัดการเซิร์ฟเวอร์
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกคุณลักษณะ
  3. คลิกเพิ่มลักษณะการทำงานในบานหน้าต่างด้านขวา
  4. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อปและจากนั้น คลิกถัดไป
  5. คลิกติดตั้งเพื่อที่ติดตั้งประสบการณ์ใช้งานเดสก์ท็อป
  6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. ในแผงควบคุม เปิดOfflineFiles
 3. คลิกเปิดใช้งานแฟ้มออฟไลน์ อย่า restartthe คอมพิวเตอร์ณจุดนี้
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แคถูกตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ runthe ทำตามคำสั่งในหน้าต่าง cmd ผู้ดูแล:
  REG ADD "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\CSC\Parameters" /v ReadOnlyCache /t REG_DWORD /d 1 /f 
 5. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 6. เรียกดูไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มจากคอมพิวเตอร์ Clickthe ขวาร่วมกันที่ประกอบด้วยการกำหนดค่า IIS ที่ใช้ร่วมกัน และจากนั้น คลิกพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ได้เสมอ

  หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งการใช้แฟ้มร่วมกันเป็นอย่างยิ่งคลัสเตอร์ samefailover ที่เป็นโฮสต์ให้ IIS โหนพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ได้เสมอตัวเลือกอาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาใช้ร่วมกันถ้าโหนดคลัสเตอร์ที่คุณกำลัง ishosting เซิร์ฟเวอร์แฟ้มพร้อมใช้งานมาก ขึ้น คุณจะต้องย้ายโปรแกรมประยุกต์เซิร์ฟเวอร์แฟ้ม highavailable ไปยังโหนดอื่น
 7. ในแผงควบคุม เปิดOfflineFiles คลิกเปิดศูนย์การซิงค์และจากนั้น คลิกกำหนดการ
 8. กำหนดเวลาการซิงค์แฟ้มออฟไลน์ สำหรับทุกวัน หรือ ตามความต้องการ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดค่าข้อมูลให้ตรงกันแบบออฟไลน์เพื่อรันทุก ๆ fewminutes แม้ว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าตัวจัดกำหนดการ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในแฟ้ม Applicationhost.config การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนให้เห็นบนเว็บเซิร์ฟเวอร์
หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า แฟ้มออฟไลน์สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกที่ใช้ร่วมกันใน IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การตั้งค่าคอนฟิกไซต์ FTP และระบุที่ตั้งของเนื้อหาบนโหนดคลัสเตอร์ที่หนึ่ง

พบโหนดคลัสเตอร์ที่เป็นเจ้าของทรัพยากรคลัสเตอร์ดิสก์ที่แฟ้มเนื้อหาไซต์ FTP จะอยู่:
 1. นำทางไปยังเครื่องมือการจัดการและ thenclick Manager คลัสเตอร์ล้มเหลว
 2. เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ ถ้าคุณอยู่บนอินทราเน็ตของการ clusternodes คลัสเตอร์คุณจะแสดงในรายการโดยอัตโนมัติ
 3. ภายใต้การจัดเก็บค้นหา onwhich ทรัพยากรดิสก์เนื้อหาของไซต์ FTP จะไปอยู่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ขยายแผนภูมิการจัดเก็บสำหรับทรัพยากรบนดิสก์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่เก็บข้อมูลไม่ได้ถูกใช้ โดย highavailability แอพพลิเคชันอื่นในคลัสเตอร์ คุณจะพบเก็บข้อมูลที่อยู่ภายใต้การจัดเก็บที่พร้อมใช้งาน
 4. หมายเหตุโหนดคลัสเตอร์ที่ทรัพยากรนี้อยู่ในสถานะออนไลน์ Youwill ตั้งค่าคอนฟิก IIS บนโหนดคลัสเตอร์นั้น
 5. โปรดสังเกตชื่อทรัพยากรคลัสเตอร์ดิสก์ คุณจะใช้สิ่งนี้สำหรับแฟ้มเนื้อหา
บนโหนดคลัสเตอร์ที่ทรัพยากรอยู่ในสถานะออนไลน์ FTP เซิร์ฟเวอร์จะใช้ดิสก์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเนื้อหาของไซต์ FTP ที่ตั้งค่าคอนฟิก:
 1. นำทางไปยังเครื่องมือการจัดการและ thenclickโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายโหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์
 3. ขยายไซต์คลิกขวาไซต์และจากนั้น คลิกเพิ่ม FTP ไซต์
 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม FTP ไซต์พิมพ์แบบ sitename สำหรับไดเรกทอรีเนื้อหา พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นที่ตั้งของแฟ้ม sitecontent FTP นี่คือตำแหน่งที่ตั้งของ resourcethat ดิสก์คลัสเตอร์คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 ของขั้นตอนก่อนหน้า
 5. กำหนดค่าการตั้งค่าไซต์ FTP ที่เหลือ
 6. คลิกเสร็จสิ้น

การตั้งค่าคอนฟิกพร้อมใช้งานสูงสำหรับ FTP ไซต์ของคุณ โดยการสร้างสคริปต์ทั่วไปในตัวจัดการการคลัสเตอร์ล้มเหลว

สำหรับขั้นตอนสุดท้ายเมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิกพร้อมใช้งานสูงสำหรับไซต์ FTP เซ็ตอัพทรัพยากรสคริปต์ทั่วไปที่จะใช้ในการตรวจสอบบริการ FTP:
 1. บนแต่ละโหนดคลัสเตอร์ คัดลอกสคริปต์ที่ส่วนท้ายของ thisarticle Windows\System32\inetsrv\Clusftp7.vbs
 2. นำทางไปยังเครื่องมือการจัดการและ thenclick Manager คลัสเตอร์ล้มเหลว
 3. เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ ถ้าคุณอยู่บนอินทราเน็ตของการ clusternodes คลัสเตอร์คุณจะแสดงในรายการโดยอัตโนมัติ
 4. คลิกขวาที่คลัสเตอร์ และคลิกตั้งค่าคอนฟิก aService หรือแอพลิเคชัน ตัวช่วยสร้างสร้าง availabilityworkload ที่สูง
 5. คลิกสคริปต์ทั่วไป
 6. เลือกแฟ้มสคริปต์จากเส้นทางต่อไปนี้:
  %systemroot%\System32\Inetsrv\Clusftp7.vbs
 7. ตั้งชื่อจุดการเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAP) ไปยังไคลเอนต์ namethat ไซต์ FTP จะใช้ในการเชื่อมต่อไปยังไซต์ FTP ที่พร้อมใช้งานสูง ระบุ thestatic IPs จะใช้สำหรับ FTP ไซต์ CAP ถ้าคุณกำลังใช้แบบไดนามิกโฮสต์กำหนดค่าโพรโทคอล (DHCP), อาจตัวเลือกนี้จะแสดงขึ้น
 8. ในขั้นตอนที่เก็บที่เลือกเลือกดิสก์ที่ใช้ร่วมกัน thecluster อยู่แฟ้มเนื้อหาไซต์ FTP Storageshould ไม่ได้ใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์อื่นพร้อมใช้งานสูงบนคลัสเตอร์ได้ ถ้าแฟ้มใช้ร่วมกันที่ใช้สำหรับ IIS ตั้งค่าคอนฟิก ishosted บนคลัสเตอร์เดียวกันที่ใช้ร่วมกัน ทรัพยากรดิสก์ที่แตกต่างกันควรใช้ที่นี่
 9. หลังจากที่คุณได้ยืนยันการตั้งค่า ตัวช่วยสร้างจะสร้างกลุ่ม thecluster ทรัพยากรคลัสเตอร์ และความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากร และจากนั้น นำทรัพยากรแบบออนไลน์
หมายเหตุ เมื่อต้องการโฮสต์หลายไซต์ FTP พร้อมใช้งานสูงบนคลัสเตอร์ล้มเหลวเดียวกัน ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกับที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ คุณสามารถชี้ไปยังแฟ้มสคริปต์เดียวกันสำหรับ FTP ไซต์ทั้งหมดในคลัสเตอร์ถ้าคุณไม่ได้กำหนดเองสคริปต์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับไซต์ FTP ต่าง ๆ เฉพาะ ใช้แฟ้มสคริปต์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละไซต์ FTP และการเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่คลัสเตอร์อื่น ตัวอย่างเช่น ใน% systemroot%\System32\Inetsrv ใช้ Clusftp7.vbs กับแรก FTP ไซต์ Clftp7-2.vbs สำหรับที่สอง Clftp7-3.vbs สำหรับบุคคลที่สาม และอื่น ๆ แต่ละแฟ้มสคริปต์การตรวจสอบ FTP ไซต์อื่น

สิ่งสำคัญ สคริปต์ต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างวัตถุประสงค์เท่านั้น และจะไม่ชัดเจนได้รับการสนับสนุน โดย Microsoft เสร็จสิ้นการใช้สคริปต์นี้ในระบบคลัสเตอร์ IIS 7.0, IIS 7.5 หรือ IIS 8.0 FTP ความรับผิดชอบของคุณเอง
'This script provides high availability for IIS FTP websites'The script is applicable to:'  - Windows Server 2008: Microsoft FTP Service 7.5 for IIS 7.0 (available for download from microsoft.com)'  - Windows Server 2008 R2: FTP Service in the box'More thorough and application-specific health monitoring logic can be added to the script if neededOption Explicit'Helper script functions'Start the FTP service on this nodeFunction StartFTPSVC()  Dim objWmiProvider  Dim objService  Dim strServiceState  Dim response  'Check to see if the service is running  set objWmiProvider = GetObject("winmgmts:/root/cimv2")  set objService = objWmiProvider.get("win32_service='ftpsvc'")  strServiceState = objService.state  If ucase(strServiceState) = "RUNNING" Then    StartFTPSVC = True  Else    'If the service is not running, try to start it    response = objService.StartService()    'response = 0 or 10 indicates that the request to start was accepted    If ( response <> 0 ) and ( response <> 10 ) Then      StartFTPSVC = False    Else      StartFTPSVC = True    End If  End If  End Function'Cluster resource entry points. More details here:'http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa372846(VS.85).aspx'Cluster resource Online entry point'Make sure the FTP service is startedFunction Online( )  Dim bOnline  'Make sure FTP service is started  bOnline = StartFTPSVC()  If bOnline <> True Then    Resource.LogInformation "The resource failed to come online because ftpsvc could not be started."    Online = False    Exit Function  End If  Online = true End Function 'Cluster resource offline entry point'On offline, do nothing.Function Offline( )  Offline = trueEnd Function'Cluster resource LooksAlive entry point'Check for the state of the FTP serviceFunction LooksAlive( )  Dim objWmiProvider  Dim objService  Dim strServiceState   set objWmiProvider = GetObject("winmgmts:/root/cimv2")  set objService = objWmiProvider.get("win32_service='ftpsvc'")  strServiceState = objService.state  if ucase(strServiceState) = "RUNNING" Then	LooksAlive = True  Else	LooksAlive = False  End IfEnd Function'Cluster resource IsAlive entry point'Do the same health checks as LooksAlive'If a more thorough than what we do in LooksAlive is required, this should be performed hereFunction IsAlive()    IsAlive = LooksAliveEnd Function'Cluster resource Open entry pointFunction Open()  Open = trueEnd Function'Cluster resource Close entry pointFunction Close()  Close = trueEnd Function'Cluster resource Terminate entry pointFunction Terminate()  Terminate = trueEnd Function

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 974603 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2015 17:20:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Internet Information Services 7.0, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Internet Information Services 7.5, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Microsoft Internet Information Services 8.0, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation

 • kbclustering kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbhowto kbmt KB974603 KbMtth
คำติชม