ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

คำอธิบายโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าข้อมูลของ Windows NT สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

บทนำ
บทความนี้อธิบายโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าข้อมูลของ Windows NT สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ทำการคืนค่าข้อมูลสำรองที่สร้างบน Windows XP และ Windows Server 2003 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ในการดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ให้ไปที่หัวข้อ "วิธีรับการปรับปรุงนี้"

หมายเหตุ
 • Removable Storage Manager (RSM) ไม่มีอยู่ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 อีกแล้ว หากคุณต้องการคืนค่าข้อมูลสำรองจากอุปกรณ์เทป ให้ทำการคืนค่าในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
 • หากต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าข้อมูลของ NT สำหรับ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุง

วิธีรับการปรับปรุงนี้

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:
ระบบปฏิบัติการโปรแกรมปรับปรุง
Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงทันที
Windows 7 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงทันที
Windows Server 2008 R2 รุ่น IA-64 ที่รองรับทั้งหมดดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจการปรับปรุงทันที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการใช้โปรแกรมปรับปรุงดังกล่าว คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 • Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 รุ่นภาษาอังกฤษ
 • Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่มีการติดตั้งชุดภาษา EN-US

คุณจะต้องติดตั้งชุดภาษา En-Us ก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าข้อมูลของ Windows NT ถ้าคุณใช้ระบบการทำงานที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
กรุณาดูหัวข้อการแก้ปัญหาสำหรับรายละเอียดวิธีติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ในระบบการทำงานที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงในแพคเกจนี้ ไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรีจิสทรี

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่ได้ทดแทนการปรับปรุงที่ออกก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ กำหนดเวลาหนึ่งๆ โดยเฉพาะ (RTM, SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.16444866,30420-Oct-200909:46x86
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164441,068,54420-Oct-200909:39x64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntbackuprestoreutility.exe6.1.7600.164442,266,11220-Oct-200909:30IA-64
Ntbackuprestoreutility.chm68,63026-Sep-200909:48Not Applicable
Ntbackuprestoreutility.exe.mui6.1.7600.16444153,08820-Oct-200909:58Not Applicable
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าข้อมูลของ NT แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มโปรแกรมอรรถประโยชน์
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม
 2. คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก เครื่องมือระบบ
 3. คลิก NTBackup-RestoreUtility
 4. สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ คลิก หัวข้อวิธีใช้ ในเมนู วิธีใช้
การหลีกเลี่ยงปัญหา
ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลและการคืนค่าข้อมูลของ Windows NT ในระบบการทำงานที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมีดังนี้

1. ติดตั้งชุดภาษา En-Us ในระบบการทำงานที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
โปรดดู KB ต่อไปนี้ หากใช้ Windows 7

มีชุดภาษา Windows 7 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 Ultimate หรือ Windows 7 Enterprise

คุณสามารถดาวน์โหลดชุดภาษา En-us จากไซต์ต่อไปนี้ หากใช้ Windows 2008 R2

ชุดภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษาสำหรับ Windows Server 2008 R2


2. ขยายแพคเกจ KB974674 มีขั้นตอนดังนี้

ก) ดาวน์โหลดแพคเกจจาก KB974674
ข) เริ่มพรอมต์คำสั่ง
ค) สร้างโฟลเดอร์ชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น C:\Temp)
ง) เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

 Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86:
 expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x86.msu c:\temp

Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64:
expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64:
expand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-x64.msu c:\temp

Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64:
xpand -f:* c:\Windows6.1-KB974674-ia64.msu c:\temp

3. ติดตั้งแพคเกจด้วย pkgmgr ดังนี้ (PkgMgr เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง):


Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x86.cab

Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64:
    pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab


Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-x64.cab

Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64:
pkgmgr /ip /m:c:\temp\Windows6.1-KB974674-ia64.cab