ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ตารางแสดงอย่างไม่ถูกต้องในเพจ HTML ใน Internet Explorer 8

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975170
อาการ
เมื่อคุณดูเพจ HTML ที่ประกอบด้วยตารางใน Windows Internet Explorer 8 คุณพบว่า มีหลายคอลัมน์ที่ขาดหายไป อย่างไรก็ตาม ตารางจะแสดงได้อย่างถูกต้องใน Windows Internet Explorer 7
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการตั้งค่าความเข้ากันได้ของเอกสารสำหรับ Internet Explorer 8 เป็นโหมดมาตรฐานของ Internet Explorer 7 โหมดนี้เป็นค่าเริ่มต้น ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าความเข้ากันได้ของเอกสารไปยังโหมดมาตรฐานของ Internet Explorer 8
การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
หมายเหตุ:ก่อนการปรับปรุงนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 978207 (MS10-002)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978207MS10-002: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของเอกสารใน Internet Explorer 8 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:

วิธีการทบทวนเกิดปัญหา

พิจารณาหน้าตัวอย่างต่อไปนี้:
<HTML><TABLE WIDTH="100%" border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0><COLGROUP> <COL> <COL> <COL> <COL style="WIDTH: 50%"> <COL style="WIDTH: 50%"></COLGROUP><TBODY> <TR>  <TD colSpan=5 ></TD> </TR> <TR>  <TD>1</TD>  <TD style="padding:6px;">2<INPUT style="position:absolute;top:-7000" value=2 /></TD>  <TD style="padding:6px;">3 Long long long long text</TD>  <TD style="padding:6px;">   <TABLE style="table-layout:fixed"><TBODY><TR><TD>4</TD></TR></TBODY></TABLE>  </TD>  <TD style="padding:6px;">   <TABLE style="table-layout:fixed"><TBODY><TR><TD>5</TD></TR></TBODY></TABLE>  </TD> </TR></TBODY></TABLE></HTML>
บันทึกแหล่งนี้เป็นแฟ้ม.html แล้ว เปิดแฟ้มใน Internet Explorer 8 แม้ว่าตารางแหล่งมีคอลัมน์ที่ห้า คุณเห็นคอลัมน์ที่สามเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดแฟ้มใน Internet Explorer 7 คุณเห็นคอลัมน์ทั้งหมดที่ห้า
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ