เมื่อคุณติดตั้ง System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 Service Pack 1 บนการ 64 x Edition ของ Windows Server 2008 ไม่มีตัวเลือกบนหน้าฐานข้อมูลของศูนย์ควบคุมระบบของ'ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะเปิดใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975344
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
สรุป
บทความนี้อธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 Service Pack 1 (SP1) ใน Windows Server 2008 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์การระบบ 2007 SP1 รวม Microsoft SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์การระบบ 2007 SP1 ยังสามารถทำงานร่วมกับรุ่นอื่น ๆ ของ SQL Server 2005 บทความนี้มุ่งอยู่กับความต้องการของ SQL Server 2005
อาการ
คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่รันอิน 64 x Edition ของ Windows Server 2008 เมื่อคุณติดตั้ง System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 บนเซิร์ฟเวอร์ ตัวเลือกต่อไปนี้ถูกปิดใช้งานบนหน้าฐานข้อมูลของศูนย์ควบคุมระบบของ'ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง:
 • กระบวนการติดตั้งใหม่ SQL Server 2005 Expressตัวเลือกถูกปิดใช้งาน และแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  การติดตั้ง SQL Server 2005 Express ไม่ถูกสนับสนุนในสถาปัตยกรรมนี้
 • กระบวนการใช้อินสแตนซ์ที่มีอยู่แล้วภายในของอินสแตนซ์ SQL Serverตัวเลือกถูกปิดใช้งาน และแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  ต้องใช้อินสแตนซ์ของบริการรายงานของ SQL เฉพาะ
  หมายเหตุ:แสดงข้อความแจ้งเตือนนี้แม้ว่ามีการติดตั้ง SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูง และมีการกำหนดค่าบริการรายงาน
 • กระบวนการใช้อินสแตนซ์ SQL Server ระยะไกลที่ที่มีอยู่ตัวเลือกถูกปิดใช้งาน และแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  ต้องใช้อินสแตนซ์ของบริการรายงานของ SQL เฉพาะ
นอกจากนี้ถัดไปปุ่มปิดใช้งาน คุณไม่สามารถดำเนินต่อไปยังการติดตั้ง SP1 2007 System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้::
 • โปรแกรมติดตั้งของระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ไม่ติดตั้ง Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ด้วยบริการขั้นสูง
 • สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์การระบบ 2007 SP1 ไม่สามารถตรวจพบอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 Express Edition ที่ติดตั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์ได้รับการสนับสนุน

มีสนับสนุนสถานการณ์ที่ 4 ต่อไปนี้เมื่อคุณติดตั้ง SP1 2007 System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ

หมายเหตุ
 • ในสถานการณ์สมมติ 1 ระบบปฏิบัติการและ SQL Server จะ 64 บิต
 • ในสถานการณ์สมมติ 2 ระบบปฏิบัติการและ SQL Server เป็นแบบ 32 บิต
 • ในสถานการณ์สมมติ 3 ระบบปฏิบัติได้แบบ 64 บิตในขณะที่อยู่ของ sql server รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต
 • ในสถานการณ์สมมติ 4 ระบบปฏิบัติได้แบบ 64 บิตขณะ SQL Server รุ่น 32 บิต
สถานการณ์สมมติ 1
กับ x 64 รุ่นของ Windows Server 2008 รุ่นต่อไปนี้ของ SQL Server 2005 อย่างใดอย่างหนึ่งกำลังเรียกใช้:
 • รุ่น 64 x ของ SQL Server 2005 มาตรฐาน Edition
 • รุ่น 64 x ของ SQL Server 2005 Edition ไซต์องค์กร
สถานการณ์สมมติ 2
มี x 86 รุ่นของ Windows Server 2008 รุ่นต่อไปนี้ของ SQL Server 2005 อย่างใดอย่างหนึ่งกำลังเรียกใช้:
 • Edition Server 2005 Express sql กับบริการขั้นสูง
 • รุ่น 86 x ของ SQL Server 2005 มาตรฐาน Edition
 • รุ่น 86 x ของ SQL Server 2005 Edition ไซต์องค์กร
หมายเหตุ:สถานการณ์สมมติ 2 เป็นสภาพแวดล้อม virtualized ที่ Windows Server 2008 เป็นระบบปฏิบัติการแบบ guest

สถานการณ์สมมติ 3
windows จำเป็นต่อ Business Server 2008 ที่การติดตั้ง SP1 2007 System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการ (Mmssetup.exe)

หมายเหตุ:windows จำเป็นต่อ Business Server 2008 คือ 64 บิต

สถานการณ์สมมติ 4
กับ x 64 รุ่นของ Windows Server 2008 ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2005 รุ่นต่อไปนี้:
 • Edition Server 2005 Express sql กับบริการขั้นสูง
นอกจากนี้ System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ต้องมาจากแพคเกจการ OEM ที่ยัง ประกอบด้วย System ศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager

หมายเหตุ:ในสถานการณ์สมมติ 3 และ 4 สถานการณ์สมมติ แพคเกจต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อ Business Server 2008 และ OEM มีรหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน

sql Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบ 32 บิต การรายงานการบริการใน Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ด้วยบริการขั้นสูงจำเป็นต้องใช้พูลโปรแกรมประยุกต์ของข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 7 ทำงานในโหมด 32 บิต บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ windows (WSUS) Service Pack 1 (SP1) เป็นโปรแกรมประยุกต์แบบ 64 บิตที่ต้องใช้พูลโปรแกรมประยุกต์ IIS 7 ทำงานในโหมด 64 บิต iis 7 สนับสนุนพูลโปรแกรมประยุกต์ของโหมด 32 บิตและพูแอพลิเคชัน 64 บิตให้ทำงานในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าที่ไม่ซับซ้อน และไม่มีใบสั่งการติดตั้งเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่า บริการการรายงานใน SQL Server 2005 Express Edition กับบริการขั้นสูงและ WSUS SP1 มีการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมติดตั้งของระบบศูนย์สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ไม่ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกที่จำเป็นเมื่อคุณติดตั้ง System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 ร่วมกับ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 มี บริการขั้นสูง และที่ มี WSUS SP1 เนื่องจากการกำหนดค่าที่ไม่ซับซ้อน เฉพาะสถานการณ์สมมติ 3 และ 4 สถานการณ์สมมติได้รับการสนับสนุน

นอกจากนี้ Microsoft SQL Server 2008 ไม่สนับสนุนการทำงานกับ System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 SP1 สิ่งจำเป็นสำหรับระบบศูนย์ 2010 รวมกับ x 64 รุ่น SQL Server 2008 ไม่คุณจะพบปัญหาใด ๆ เมื่อคุณติดตั้ง 2010 สิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ระบบบนกับ x 64 รุ่น Windows Server 2008

หมายเหตุ:สิ่งจำเป็นสำหรับระบบศูนย์ 2010 ไม่สนับสนุนสถานการณ์สมมติที่ซึ่งมีรุ่น x 86 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงานบนกับ x 64 รุ่น Windows Server 2008
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การจัดการของสิ่งจำเป็นสำหรับศูนย์ระบบใน Windows Server 2008 แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณต้องการนำไปใช้ก่อนที่จะติดตั้ง System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 Service Pack 1 ใน Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
953141สนับสนุนสำหรับการเรียกใช้ระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์ Service Pack 1 และ System Center สิ่งจำเป็นสำหรับ 2007 Service Pack 1 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 975344 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/15/2015 20:02:39 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft System Center Essentials 2007 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB975344 KbMtth
คำติชม