การแก้ไข: ระยะกาเครื่องหมายของบริการ WMI ล้มเหลวเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 คลัสเตอร์

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975374
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้

หมายเหตุ พารามิเตอร์สำหรับการตั้งค่าSkipRulesไม่ใช่คุณลักษณะมีการระบุไว้ คุณไม่ควรใช้พารามิเตอร์นี้เว้นแต่มีการเลื่อนระดับ CSS ของ Microsoft ชี้แนะให้คุณทำเช่นนี้
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ตรฐาน Windows Management Instrumentation (WMI) ถูกแทนที่ ด้วยชั้นในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ Windows ที่กำหนดเอง

    ตัวอย่างเช่น คุณดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์แทนของ NT Fujitsu บนโหนดคลัสเตอร์

    หมายเหตุ เมื่อต้องการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แทนของ NT Fujitsu แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  • คุณพยายามติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 คลัสเตอร์ในสภาพแวดล้อมคลัสเตอร์ Windows นี้
  • ตรวจสอบเบื้องต้นของบริการ WMI เสร็จสมบูรณ์
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบบริการ WMI ของขั้นตอนการติดตั้ง SQL Server 2008 คลัสเตอร์ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"บริการ Windows Management Instrumentation (WMI)" การตรวจสอบล้มเหลว
นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกการติดตั้ง 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL (Detail.txt):
<Date time="">Slp: กฎผลลัพธ์การตรวจสอบ 'Cluster_IsWMIServiceOperational': WMIServiceIsInstalled ผลลัพธ์ในการดำเนินงานของ WMI = True WMIServiceIsRunning = True OSWorkingCheck = True ComputerSystemWorkingCheck = False ProcessorWorkingCheck = True บนเครื่อง Node1</Date>
<Date time="">Slp: ประเมินกฎ: Cluster_IsWMIServiceOperational</Date>
<Date time="">Slp: กฎการทำงานบนเครื่อง: Node1</Date>
<Date time="">Slp: กฎการประเมินเสร็จสิ้น: ล้มเหลว</Date>
<Date time="">Slp: ข้อความการประเมินกฎ: บริการ WMI กำลังทำงานบนโหนดคลัสเตอร์ไม่</Date>
สาเหตุ
กฎ Cluster_IsWMIServiceOperational โดยปกติตรวจสอบว่า บริการ WMI กำลังทำงานบนโหนดไลบราอย่างถูกต้อง ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากกฎ Cluster_IsWMIServiceOperational ไม่สามารถตรวจพบบริการ WMI กำหนดเองถึงแม้ว่ากำลังเรียกใช้บริการ WMI
การแก้ไข

SQL Server 2008

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้แล้วใน 9 ปรับปรุงสะสมครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
977444 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909 สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008

SQL Server 2008 SP1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 7 ปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
979065 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากรุ่นเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาใช้การแก้ไขที่นำออกใช้ล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 สร้าง SQL Server 2008 ที่เปิดตัวหลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 จะถูกสร้างขึ้นสำหรับ SQL Server service packs เฉพาะ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 เพื่อการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีให้ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

คำสั่งต่อไปนี้เรียกใช้การติดตั้ง SQL Server 2008 คลัสเตอร์
Setup /SkipRules=Cluster_IsWMIServiceOperational /Action=InstallFailoverCluster

วิธีที่ 2

ก่อนที่คุณตั้งค่าคลัสเตอร์ SQL Server 2008 ถอนการลงทะเบียน WMI คลาสที่กำหนดเอง แล้ว ลงทะเบียนคลาส WMI อีกครั้งหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตั้งค่า SQL Server 2008 คลัสเตอร์

วิธีที่ 3

ถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์แทนของ NT Fujitsu ลบซอฟต์แวร์ก่อนที่คุณติดตั้ง SQL Server 2008 คลัสเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์แทนของ NT Fujitsu แล้ว หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตั้งค่า SQL Server 2008 คลัสเตอร์
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับปัญหาที่รายงาน


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 975374 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/13/2015 00:57:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer

  • kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB975374 KbMtth
คำติชม