รสทั้งหมดที่ได้ลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ DNS เมื่อ ip แอดเดรสกำหนดให้กับอะแดปเตอร์เครือข่ายหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 SP2 หรือ Windows Vista SP2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975808
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • จำนวนมากที่อยู่ IP จะมีการกำหนดให้กับอะแดปเตอร์เครือข่ายหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
  • ไม่ได้ใช้เท่านั้นหลักอยู่ IP สำหรับการรับส่งข้อมูลขาออก
ในสถานการณ์สมมตินี้ เท่านั้นหลักอยู่ IP ควรจะลงทะเบียนบนเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารขาออก อย่างไรก็ตาม รสทั้งหมดลงทะเบียนบนเซิร์ฟเวอร์ DNS

ปัญหานี้ทำให้เกิดอาการต่อไปนี้:
  • การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกบล็อก โดยไฟร์วอลล์เนื่องจากมีการลงทะเบียนรสทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ DNS เหล่านี้รสทั้งหมดดูเหมือนว่าจะ มีผลบังคับใช้แอดเดรสสามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเท่านั้นอยู่ IP หลักสามารถส่งผ่านไฟร์วอลล์ การสื่อสารที่ใช้อยู่ IP อื่นทั้งหมดจะบล็อก โดยไฟร์วอลล์
  • มีสร้างการรับส่งข้อมูลการลงทะเบียนของ DNS จำนวนมากและปริมาณการใช้งานการปรับปรุงเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้งานนี้จะไม่จำเป็นเนื่องจากรสเหล่านี้ถูกใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลขาออก
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการลงทะเบียนที่อยู่ IP ที่กำหนดทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ DNS นี่คือ โดยค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ จะไม่มีตัวเลือกที่ทำให้พร้อมใช้งานเมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นนี้
การแก้ไข
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถสร้าง IP รุ่น 4 (IPv4) ที่อยู่หรือ IP รุ่น 6 (IPv6) ที่อยู่ โดยใช้การ netsh คำสั่งพร้อมกับค่าสถานะ "skipassource" ใหม่ โดยใช้การตั้งค่าสถานะนี้ อยู่ใหม่ที่เพิ่มเข้าไปจะไม่ใช้สำหรับแพคเก็ตขาออกเว้นแต่ว่ากำหนดอย่างชัดเจนค่าสำหรับการใช้งาน โดยแพคเก็ตขาออก ดังนั้น ip แอดเดรสเหล่านี้จะไม่สามารถลงทะเบียนบนเซิร์ฟเวอร์ DNS

ตัวอย่างเช่น ต่อไปนี้เป็นคำ netsh คำสั่งพร้อมกับค่าสถานะ "skipassource" ใหม่สำหรับที่อยู่ IPv4:
Netsh int ipv4 add address <Interface Name> <ip address> <subnet mask> skipassource=true


มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 86 ตามรุ่น ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2222831,23217-200910:04x 86
Tcpip.sys6.0.6002.22228907,84817-200912:50x 86
Arp.exe6.0.6002.2222819,96817-200910:04x 86
Finger.exe6.0.6002.2222810,24017-200910:04x 86
Hostname.exe6.0.6002.222288,70417-200910:04x 86
Mrinfo.exe6.0.6002.2222811,26417-200910:04x 86
Netiohlp.dll6.0.6002.22228106,49617-200910:03x 86
Netstat.exe6.0.6002.2222827,13617-200910:04x 86
Route.exe6.0.6002.2222817,92017-200910:04x 86
Tcpsvcs.exe6.0.6002.222289,72817-200910:04x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Server 2008 SP2 และ Windows Vista SP2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2222840,44817-200910:13x 64
Tcpip.sys6.0.6002.222281,424,45617-200912:41x 64
Arp.exe6.0.6002.2222823,04017-200910:14x 64
Finger.exe6.0.6002.2222811,26417-200910:14x 64
Hostname.exe6.0.6002.2222810,24017-200910:14x 64
Mrinfo.exe6.0.6002.2222812,80017-200910:14x 64
Netiohlp.dll6.0.6002.22228144,38417-200912:08x 64
Netstat.exe6.0.6002.2222832,25617-200910:14x 64
Route.exe6.0.6002.2222821,50417-200910:14x 64
Tcpsvcs.exe6.0.6002.2222810,75217-200910:14x 64
สำหรับ Windows Server 2008 SP2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่สนับสนุนทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2222880,89617-200910:10IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.222282,949,70417-200912:44IA-64
Arp.exe6.0.6002.2222845,56817-200910:11IA-64
Finger.exe6.0.6002.2222822,52817-200910:11IA-64
Hostname.exe6.0.6002.2222815,87217-200910:11IA-64
Mrinfo.exe6.0.6002.2222825,60017-200910:11IA-64
Netiohlp.dll6.0.6002.22228267,26417-200912:09IA-64
Netstat.exe6.0.6002.2222864,00017-200910:11IA-64
Route.exe6.0.6002.2222845,05617-200910:11IA-64
Tcpsvcs.exe6.0.6002.2222820,48017-200910:11IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์


ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 86 ตามรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Package_for_kb975808_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง25,80318-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43218-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง26,38718-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42418-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง26,09218-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43218-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_887faeca1bb9e6b0.manifestไม่เกี่ยวข้อง4,84517-200913:52ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_b5808b157cb32d1a.manifestไม่เกี่ยวข้อง6,40017-200913:53ไม่เกี่ยวข้อง
X86_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_35296c6d652b0ed7.manifestไม่เกี่ยวข้อง17,14317-200913:53ไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Amd64_microsoft-windows-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_e49e4a4dd41757e6.manifestไม่เกี่ยวข้อง5,12217-200913:38ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_119f269935109e50.manifestไม่เกี่ยวข้อง6,42217-200913:39ไม่เกี่ยวข้อง
Amd64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_914807f11d88800d.manifestไม่เกี่ยวข้อง17,19317-200913:39ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง26,08118-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,44018-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง26,66918-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43218-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง26,37218-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,44018-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง

แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ia64_microsoft-windows-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_888152c01bb7efac.manifestไม่เกี่ยวข้อง5,11817-200913:28ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_b5822f0b7cb13616.manifestไม่เกี่ยวข้อง6,41117-200913:29ไม่เกี่ยวข้อง
Ia64_microsoft-windows-tcpip-utility_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22228_none_352b1063652917d3.manifestไม่เกี่ยวข้อง17,16817-200913:30ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง6,28518-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,42718-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง6,00418-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง
Package_for_kb975808_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่เกี่ยวข้อง1,43518-200920:54ไม่เกี่ยวข้อง

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 975808 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/02/2011 02:29:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

  • kbhotfixserver kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB975808 KbMtth
คำติชม