ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ss="win-icon primary-search form-control-feedback" ng-click="primarySearchClicked();" tabindex="-1"> 