การบริการตัวจัดการเครื่องเสมือนล้มเหลวเมื่อคุณเพิ่มโฮสต์เครื่องเสมือนที่มีตัวประมวลผลแบบลอจิคัลที่มากกว่า 16 ใน VMM 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976639
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณพยายามเพิ่มโฮสต์เครื่องเสมือนไปที่ Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 R2
 • โฮสต์เครื่องเสมือนมีหน่วยประมวลผลแบบลอจิคัลที่มากกว่า 16 ตัวอย่างเช่น โฮสต์เครื่องเสมือนมีตัวประมวลผล 6 คอร์สี่ตัว
ในสถานการณ์สมมตินี้ การบริการตัวจัดการเครื่องเสมือน (Vmmservice.exe) ล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ VMM 2008 R2

ถ้าคุณตั้งค่าการสืบค้นกลับสำหรับปัญหานี้ ล็อกการติดตามอาจบ่งชี้ว่า มีข้อยกเว้นต่อไปนี้เกิดขึ้น:
09435 1634.16A4::07/22-20:50:29.545#26:VmRefresher.cs(182) [5684] 00009433 273.19396973: System.InvalidOperationException: วัตถุที่เป็น null ได้ต้องมีค่าอยู่
09436 00009434 273.19396973 [5684] ที่ System.Nullable'1.get_Value()
09437 00009435 273.19396973 [5684] ที่ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData()
09438 00009436 273.19396973 [5684] ที่ Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.PopulateProperties()
นอกจากนี้ มีบันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกของตัวจัดการ VM

รหัสเหตุการณ์ 19999

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการ VM
แหล่งที่มา: ตัวจัดการเครื่องเสมือน
วันที่: Date_and_Time
รหัสเหตุการณ์: 19999
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ตัวจัดการเครื่องเสมือน (vmmservice:2516) ได้พบข้อผิดพลาด และจำเป็นสำหรับการจบการทำงานของกระบวนการ Windows สร้างรายงานข้อผิดพลาดกับพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
เหตุการณ์: VMM20
P1(appName):vmmservice
P2:2.0.3444.0 (appVersion)
P3:E.Adhc.Operations (assemblyName)
P4:2.0.3454.0 (assemblyVer)
P5:M.V.E.A.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData (methodName)
P6:System.InvalidOperationException (exceptionType)
P7 (callstackHash): e9f1


รหัสเหตุการณ์ 1

ชื่อแฟ้มบันทึก: ตัวจัดการ VM
แหล่งที่มา: ตัวจัดการเครื่องเสมือน
วันที่: Date_and_Time
รหัสเหตุการณ์: 1
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: N/A
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
System.InvalidOperationException: วัตถุที่เป็น null ได้ต้องมีค่า
ใน System.Nullable'1.get_Value()
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.GetProcessorData()
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostDataProperties.PopulateProperties()
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.WindowsHostAbstractionLayer.GetHostProperties (HostData oldHostData)
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.HostRefresher.GatherAllInformation(Host host, Object agentRefreshSyncObj, Guid taskID)
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.Adhc.HostRefresher.RefreshLockedHost(Host host, Guid taskID)
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostToResponding (คุณสมบัติ ' 1 & prevState)
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostState ([] IVMComputerSystemSummary & vmComputers คุณสมบัติ ' 1 & prevState)
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.RunLightRefresher()
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VMRefresherBase.UpdateHostandVMs (VMRefresherType refresherType, Guid vmObjectId, VM tempVm)
ใน Microsoft.VirtualManager.Engine.BitBos.VmLightRefresher.RefreshData (HostReference hostRef)
ที่ Microsoft.VirtualManager.Engine.RefreshDriver'1.RefreshThreadFunction(Object obj)-2146233079

หมายเหตุ รหัสเหตุการณ์ 19999 และล็อกการติดตามทั้งสองบ่งชี้ว่า เกิดปัญหาต่อไปนี้:
 • การเรียกฟังก์ชันWindowsHostDataProperties.GetProcessorData
 • มีข้อยกเว้นของSystem.InvalidOperationException
 • วัตถุNullable`1
การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา 1

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ จำกัดจำนวนของ Cpu ที่ระบบปฏิบัติการใช้ไว้ที่ 16 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด msconfigแล้ว กด ENTER
 2. บนแท็บสำหรับเริ่มต้นระบบคลิกตัวเลือกขั้นสูง
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของจำนวนตัวประมวลผลจากนั้น 16 หรือค่ามีขนาดเล็กลง
 4. คลิก ตกลง
 5. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีแก้ปัญหา 2

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ใน BIOS การตั้งค่าการตั้งค่าเทคโนโลยีคลัสเตอร์เป็นจริง การตั้งค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นเป็นแบบตรรกะ

วิธีแก้ปัญหา 3

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ บังคับให้ระบบปฏิบัติการใช้ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงทางกายภาพ (APIC) เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดพร้อมท์คำสั่ง โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. ที่พร้อมท์คำสั่งนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER:
  /Set BCDEdit ใช่ USEPHYSICALDESTINATION
 3. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุ วิธีแก้ปัญหาที่ 2 และ 3 วิธีแก้ปัญหาให้คุณใช้ตัวประมวลผลได้ถึง 24 ฟังก์ชันนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อคุณใช้การปรับปรุง 956710

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956710 มีการปรับปรุง Hyper-V จะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการเพิ่มจำนวนของตัวประมวลผลแบบลอจิคัลและเครื่องเสมือนบน Windows Server 2008 x 64-คอมพิวเตอร์ที่ใช้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 976639 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/04/2015 02:15:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Workgroup Edition

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB976639 KbMtth
คำติชม