ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

วิธีการเลือกโซนเวลาสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่อยู่ในรายการโซนเวลาของ Windows

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977110
บทนำ
บทความนี้ให้คำแนะนำให้คุณเลือกโซนเวลาที่ถูกต้องสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่อยู่ในรายการโซนเวลาของ Windows.ถ้าประเทศหรือภูมิภาคของคุณไม่อยู่ในรายการโซนเวลาของ Windows ใช้เทียบเท่าโซนเวลาตามตารางต่อไปนี้:
เมืองภูมิภาคประเทศโซนเวลาปรบ displayname:
las Palmasหมู่เกาะ Canaryสเปนเวลามาตรฐาน GMT(utc) <a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>, <a2>$$$$</a2>เอดินเบิร์ก<a3>$$$$</a3>, <a4>$$$$</a4>ลิสบอน<a5>$$$$</a5>, <a6>$$$$</a6>ลอนดอน<a7>$$$$</a7>
Cruz Santaหมู่เกาะ Canaryสเปนเวลามาตรฐาน GMT(utc) <a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>, <a2>$$$$</a2>เอดินเบิร์ก<a3>$$$$</a3>, <a4>$$$$</a4>ลิสบอน<a5>$$$$</a5>, <a6>$$$$</a6>ลอนดอน<a7>$$$$</a7>
Manilaฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เวลามาตรฐานของสิงคโปร์(utc + 08:00) Lumpur Kuala สิงคโปร์
การตรวจทานแก้ไขด้านเทคนิค
หมายเลขการตรวจทานแก้ไขและตรวจสอบวันสำหรับบทความนี้อาจแสดงถึง editorial หรือ structural แก้ไขที่รองไปยังเนื้อหานี้ ตรวจทานด้านเทคนิคสำคัญเนื้อหานี้อยู่ในตารางนี้
วันที่การตรวจทานแก้ไข
30 Oct, 2009ฉบับ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ