ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
html>
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

Step by Step: วิธีการติดตั้งแพคภาษาไทยใน Windows7 Ultimate หรือ Enterprise

เกี่ยวกับผู้เขียน
บทความนี้เขียนโดยคุณ Patpong Buparat ตำแหน่ง Developer Security MVP คุณ Patpong เป็นหนึ่งในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม International Associated of Software Architect Thailand Chapter หรือ IASA และ Software Process Improvement Network หรือThailand SPIN (Software Process Improvement Network) และยังเป็นนักเขียนให้นิตยสาร PC Magazine ในประเทศไทยด้วย PC Magazine Thailand
บทนำ
โดยปรกติ Windows 7 ภาษาอังกฤษจะไม่ได้ติดตั้งแพคภาษาอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถติดตั้งแพคภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้
ข้อมูลเพิ่มเติม
 1. คลิก [Start] , [All Programs], [Windows Update] เพื่อเข้าสู่หน้าของ Windows Update
  01

 2. คลิกที่ [Check online for updates for Microsoft Update] เพื่อตรวจสอบอับเดตที่มีอยู่
  02

 3. คลิกที่ [optional updates are available] เพื่อเลือกแพคภาษา
  03

 4. เลื่อนลงแล้วคลิกเลือก [Thai Language Pack – Windows 7 (KB972813)] แล้วคลิก [OK]
  04

 5. คลิก [Install updates] เพื่อติดตั้งแพคภาษาไทย (Thai Language Pack)
  05

 6. ระบบจะทำการติดตั้งแพคภาษาไทย (Thai Language Pack)
  06

 7. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดงหน้า The updates were successfully installed
  07

 8. ต่อไปคือการเปลี่ยนแพคภาษาสามารถทำได้โดยคลิกที่ [Control Panel Home]
  08

 9. ในส่วนของ Clock, Language, and Region คลิกที่ [Change Display Language]
  09

 10. ในส่วนของ Choose a display language เลือก [ไทย] และกด [OK]
  10

 11. ก่อนเปลี่ยนการแพคของภาษาผู้ใช้ต้องออกจากระบบก่อนแล้วจึงล็อกเข้าระบบใหม่โดยการเลือก [Log off now]
  11

 12. หลังจากล็อกเข้าระบบใหม่แล้วเมนูต่างๆ ก็จะกลายเป็นภาษาไทย
  12

การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม
MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม