แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977443
บทนำ
6 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง Microsoft SQL Server 2008 ที่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 Service Pack 1

หมายเหตุ:นี้โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมถูกยังรู้จักในขณะที่สร้าง 10.00.2757

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนที่คุณจัดวางไว้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2008 เป็นภาษาต่าง ๆ ในขณะนี้ ดังนั้น เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนดังกล่าวประกอบที่มีการติดตั้งบนระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการปรับปรุง 6 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ SQL Server 2008 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

หากพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสม คุณจะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นมา ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::

ฮอตฟิกซ์ของ sql Server 2008 ที่รวมอยู่ใน 6 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะออก ตามที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความ kbคำอธิบาย:
380034977190The SSIS 2008 service crashes when you run the SSIS 2008 package under a low-memory condition
382371978296FIX: A session that is running a CREATE SUBCUBE statement crashes in SSAS 2008
366918976899การแก้ไข: การติดตั้ง slipstream ของ SQL Server 2008 ไม่เป็นระยะ ๆ
362021976379การแก้ไข: A ประสิทธิภาพปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการดำเนินการผสานพาร์ติชันที่จะย้ายข้อมูลระหว่างพาร์ติชันใน SQL Server 2008
376208973357การแก้ไข: การตั้งค่าของ SQL Server 2008 ไม่เมื่อแฟ้มไบนารีของโปรแกรมติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ในเส้นทางอยู่ในรูปแบบที่เข้ากันได้ 8.3
385139973785การแก้ไข: สมาชิกจะไม่ scripted ในบทบาทฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลังจากที่คุณสคริปต์ฐานข้อมูล และเปิดใช้งาน "สคริปต์สิทธิ์ระดับวัตถุ" ตัว ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
385160974749การแก้ไข: แทนอักขระตัวสุดท้ายของคอลัมน์ที่มีอักขระที่ไม่หรือมีคอลัมน์ nchar จะไม่ถูกต้องที่ ด้วยอักขระช่องว่าง (char(32)) หลังจากที่มีแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยที่ตัวจำแนกชื่อข้อขัดแย้งที่กำหนดเอง ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
349299975058การแก้ไข: ความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ SAP เกิดเมื่อมี ข้อมูลแบบขนานที่โหลดในแพคเกจ SSIS 2008 หนึ่ง
385141975825การแก้ไข: แถวจะไม่ถูกลบที่เป็นสมาชิกได้ เมื่อคุณลบแถวที่ผู้เผยแพร่แล้ว ทำการปรับให้ตรงกันในการจำลองแบบ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 เวียนแบบ
385143975950การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจที่ SSIS 2005 หรือ SSIS 2008 ที่ใช้ตัวให้บริการ IBM DB2 OLE DB เพื่อส่งออกข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ IBM DB2: "หมายเลขของความล้มเหลวแถวเกินจำนวนสูงสุดที่ระบุ ออกจากหน่วยความจำ"
357675975991การแก้ไข: งบ CHECKFILEGROUP DBCC ที่ไม่ได้ตรวจสอบวัตถุแบบ partitioned ถ้าพาร์ติชันอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ได้นำเสนอใน filegroup มีการตรวจสอบใน SQL Server 2008
361508976316การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8672 เมื่อคุณเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์ในการผสานใน SQL Server 2008
385150976410การแก้ไข: ประสิทธิภาพปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ predicate เข้าร่วมในการสอบถามของคุณมีการอ้างอิง outer คอลัมน์ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
385154976565การแก้ไข: แบบสอบถามที่เปิดเคอร์เซอร์ในฟังก์ชัน valued ตารางแบบอินไลน์หรือมุมมอง กลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
385164976974การแก้ไข: คุณจะได้รับอย่างต่อเนื่องพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวเมื่อคุณใช้ Studio พัฒนาข่าวกรองธุรกิจที่ใช้งานการรายงานการบริการรายงานของ SQL Server 2005 หรือบริการรายงานของ SQL Server 2008
367934976991การแก้ไข: ตัวแทนการ LogReader โดยไม่คาดคิดจะทรัพยากรของ CPU ทั้งหมดเมื่อคุณจัดการกับการเชื่อมต่อล้มเหลวในการจำลองแบบของทรานแซคชันของ SQL Server 2008
368498977066การแก้ไข: ส่วนหัวของแถวที่ไม่ได้แสดงบนหน้าบางอย่างของรายงานการ SSRS 2008 เมื่อคุณคลิก "พิมพ์เค้าโครง" ที่จะแสดงตัวอย่างรายงาน หรือ เมื่อคุณส่งรายงาน
368961977076การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการเปลี่ยนแปลง INDEX ในตารางที่มี CDC ที่เปิดใช้งานใน SQL Server 2008: "ข่าวสารเกี่ยวกับ 22983: การเฉพาะดัชนี <index name="">บนตารางแหล่งที่มา<table name="">ถูกใช้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจับภาพ"</table></index>
369492977097ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณทำการ DDL เปลี่ยนไปคอลัมน์ IDENTITY และจากนั้น ให้ตรงกันจะเปลี่ยนเป็นสมาชิกใน SQL Server 2008: "ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องใกล้กับคำสำคัญ 'IDENTITY' (แหล่งที่มา: MSSQLServer หมายเลขข้อผิดพลาด: 156) "
376209977109การแก้ไข: หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวแทนการผสานในระหว่างการเตรียมใช้งานของการบอกรับเป็นสมาชิกใน SQL Server 2008 ฟังก์ชัน ident_current() กลับเป็นค่าที่มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้
385184977151ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเพิ่มการบอกรับสมาชิก republisher ที่อยู่ในสิ่งพิมพ์เวียน ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008: “ไม่สามารถสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกได้เนื่องจากการสมัครสมาชิกแล้วที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการบอกรับสมาชิก ”
385162977309FIX: A SSAS 2005 or SSAS 2008 server crashes when you run a Multidimensional Expressions query that uses the CDBL function in a calculated member
385182977450FIX: Error message when you run a query that uses a common table expression to shred XML data in SQL Server 2005 or in SQL Server 2008: "Internal Query Processor Error: The query processor could not produce a query plan"
385186977842การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง SET FMTONLY เพื่อกำหนดค่าของตัวเลือก FMTONLY ON และเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 ที่อยู่ภายใต้หน่วยความจำการไวต่อแรงกด
377196977889ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเรียกใช้เป็นแพคเกจ SSIS 2008 ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มาของแฟ้มแบน และ qualifier ข้อความที่ใช้อักขระพิเศษบางอย่างที่ไม่สนับสนุนข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับภาษา W3C XML: "มีอักขระที่ไม่ถูกต้องพบในเนื้อหาข้อความ"
378973978020การแก้ไข: อักขระที่ 2000 แรกเท่านั้นมีคืน โดยฟังก์ชัน fn_get_audit_file() เมื่อคุณใช้เพื่อขอรับข้อมูลของแฟ้มการตรวจสอบใน SQL Server 2008
379712978070การแก้ไข: การประเมิน<x>โฟลเดอร์.Dim ถูกสร้างขึ้นโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้บัญชีผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบเพื่อเรียกดู cube ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008</x>
372151978108การแก้ไข: บาง nTEXT, NTEXT หรือรูปจำลองข้อมูลไม่สามารถเป็นแบบอย่างถูกต้องในการทำแบบจำลองของทรานแซคชันหลังจากที่คุณปรับรุ่น SQL Server 2000 เป็น SQL Server 2008
369495978154การแก้ไข: คำสั่งการฝาก SET ไม่หลังจากที่มีปิดการเชื่อมต่อบางลูกบาศก์บางท้องถิ่นใน SSAS 2008
381481978190การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8630 เมื่อคุณรันการสอบถามบนเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2008 ที่อยู่ภายใต้หน่วยความจำการไวต่อแรงกด
381922978250การแก้ไข: Deadlocks อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้งาน mutiple เพื่อสร้างดัชนีแบบออฟไลน์ใน SQL Server 2008 พร้อม
382377978301การแก้ไข: ทรัพยากรของ CPU ทั้งหมดจะใช้เมื่อคุณใช้ตัวเชื่อมต่อสำหรับ SAP BI ในแพคเกจการ SSIS 2008
384735978504การแก้ไข: การดำเนินการแทรกไม่เมื่อคุณใส่ข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งในฐานข้อมูลอื่นเมื่อฐานข้อมูลปลายทางประกอบด้วยชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดใน SQL Server 2008
386058978629ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้เซสชันของเหตุการณ์ที่ขยาย system_health เพื่อจับภาพกราฟ deadlock ใน SQL Server 2008: "ข่าวสารเกี่ยวกับ 9436: การแยกวิเคราะห์ XML: บรรทัด 54 อักขระ 12 แท็กสิ้นสุดไม่ตรงกับแท็กเริ่มต้น"
386136978636การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณแสดงรายงานการ SSRS 2008 ที่มีเมตริกซ์ในรายการ: "ทำดัชนีถูกภายนอกขอบเขตของอาร์เรย์"
385192978851การแก้ไข: พารามิเตอร์ -R ถูกละเว้นเมื่อคุณใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ BCP.exe พร้อมกับพารามิเตอร์ -R และพารามิเตอร์ -F ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
389737978904การแก้ไข: แบบสอบถามมี MDX กลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อมีใช้การคำนวณที่ซ้อนกันหลายและ rollups แบบกำหนดเองในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้สะสม

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

รุ่น 32 บิต

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2757.088,42409 2010 แจ10:10x86
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 2010 แจ10:11x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 2010 แจ10:13x86
Distrib.exe2007.100.2757.075,11209 2010 แจ10:21x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Iftsph.dll2007.100.2757.038,24809 2010 แจ10:39x86
Logread.exe2007.100.2757.0423,27209 2010 แจ11:01x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2757.0296,80809 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2757.0403,30409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2757.02,860,90409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Rdistcom.dll2007.100.2757.0651,11209 2010 แจ11:20x86
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609 2010 แจ11:20x86
Replmerg.exe2007.100.2757.0341,35209 2010 แจ11:20x86
Replsync.dll2007.100.2757.099,68809 2010 แจ11:20x86
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009 2010 แจ11:56x86
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 2010 แจ11:56x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409 2010 แจ11:57x86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0192,87209 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Sqlwep100.dll2007.100.2757.089,44809 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูลบริการ Server 2008 sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409 2010 แจ10:13x86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609 2010 แจ10:13x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0405,35209 2010 แจ11:56x86
Sqlagent.exe2007.100.2757.0367,46409 2010 แจ11:56x86
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209 2010 แจ11:56x86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.014,69609 2010 แจ11:57x86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,379,04809 2010 แจ11:57x86
Sqlservr.exe2007.100.2757.042,745,70409 2010 แจ11:57x86
Sqsrvres.dll2007.100.2757.089,96009 2010 แจ11:57x86
Xpstar.dll2007.100.2757.0300,90409 2010 แจ12:00x86
sql Server 2008 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2757.0403,30409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2757.02,860,90409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 2010 แจ11:05x86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009 2010 แจ11:07x86
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209 2010 แจ11:20x86
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809 2010 แจ11:20x86
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409 2010 แจ11:20x86
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409 2010 แจ11:20x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009 2010 แจ12:00x86
Studio ข่าวกรองธุรกิจพัฒนา Server 2008 sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 2010 แจ10:11x86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.2757.012,433,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.2757.0661,35209 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2757.0104,29609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 2010 แจ11:07x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 2010 แจ11:20x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 2010 แจ11:56x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 2010 แจ12:00x86
บริการวิเคราะห์ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdpump.dll10.0.2757.06,183,78409 2010 แจ11:07x86
Msmdredir.dll10.0.2757.06,210,92009 2010 แจ11:07x86
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409 2010 แจ11:07x86
Msmdsrv.exe10.0.2757.021,975,40009 2010 แจ11:07x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
บริการการรวมของ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 2010 แจ10:11x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 2010 แจ11:07x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 2010 แจ11:56x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 2010 แจ12:00x86
บริการการรายงานของ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.2757.012,433,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2757.0104,29609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:03x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209 2010 แจ11:07x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 2010 แจ11:20x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.01,114,98409 2010 แจ11:20x86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609 2010 แจ11:20x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
sql Server 2008 Management Studio
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2757.088,42409 2010 แจ10:10x86
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 2010 แจ10:11x86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609 2010 แจ10:13x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2757.0296,80809 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.2757.08,968,04009 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609 2010 แจ11:10x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809 2010 แจ11:10x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 2010 แจ11:56x86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009 2010 แจ11:57x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 2010 แจ11:57x86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 2010 แจ12:00x86
เครื่องมือ Server 2008 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809 2010 แจ11:03x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 2010 แจ11:07x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 2010 แจ11:56x86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
โปรแกรมข้อความเต็ม 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25609 2010 แจ10:11x86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,109,03209 2010 แจ10:11x86
Iftsph.dll2007.100.2757.038,24809 2010 แจ10:39x86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,74409 2010 แจ10:39x86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43209 2010 แจ11:01x86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82409 2010 แจ11:07x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209 2010 แจ10:53x86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40809 2010 แจ12:00x86

x รุ่นที่ใช้ x64

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2757.0103,78409 2010 แจ11:34x64
Commanddest.dll2007.100.2757.0247,14409 2010 แจ11:34x64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.093,54409 2010 แจ11:35x64
Distrib.exe2007.100.2757.086,88809 2010 แจ11:38x64
Dts.dll2007.100.2757.02,203,49609 2010 แจ11:38x64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009 2010 แจ11:38x64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409 2010 แจ11:38x64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 2010 แจ11:38x64
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609 2010 แจ11:42x64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209 2010 แจ11:42x64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809 2010 แจ11:44x64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809 2010 แจ11:44x64
Iftsph.dll2007.100.2757.054,63209 2010 แจ11:48x64
Logread.exe2007.100.2757.0510,82409 2010 แจ11:58x64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2757.0296,80809 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2757.0403,30409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ12:00x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2757.02,860,90409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409 2010 แจ12:05x64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609 2010 แจ12:05x64
Rdistcom.dll2007.100.2757.0789,86409 2010 แจ12:10x64
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609 2010 แจ11:20x86
Repldp.dll2007.100.2757.0229,73609 2010 แจ12:10x64
Replmerg.exe2007.100.2757.0408,42409 2010 แจ12:10x64
Replsync.dll2007.100.2757.0125,28809 2010 แจ12:10x64
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009 2010 แจ11:56x86
Spresolv.dll2007.100.2757.0215,91209 2010 แจ12:34x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409 2010 แจ12:34x86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0229,22409 2010 แจ12:34x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809 2010 แจ12:36x64
Sqlwep100.dll2007.100.2757.0119,65609 2010 แจ12:36x64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409 2010 แจ12:37x64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูลบริการ Server 2008 sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409 2010 แจ11:35x86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609 2010 แจ11:35x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0412,00809 2010 แจ12:34x86
Sqlagent.exe2007.100.2757.0427,88009 2010 แจ12:34x64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.0108,39209 2010 แจ12:34x64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209 2010 แจ11:56x86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.015,72009 2010 แจ12:36x64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,378,53609 2010 แจ12:36x64
Sqlservr.exe2007.100.2757.057,974,12009 2010 แจ12:36x64
Sqsrvres.dll2007.100.2757.0105,83209 2010 แจ12:36x64
Xpstar.dll2007.100.2757.0546,66409 2010 แจ12:37x64
sql Server 2008 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2757.0403,30409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2757.02,860,90409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 2010 แจ11:05x86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009 2010 แจ11:07x86
Msgprox.dll2007.100.2757.0246,12009 2010 แจ12:01x64
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209 2010 แจ11:20x86
Replisapi.dll2007.100.2757.0377,70409 2010 แจ12:10x64
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809 2010 แจ11:20x86
Replprov.dll2007.100.2757.0728,42409 2010 แจ12:10x64
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409 2010 แจ11:20x86
Replrec.dll2007.100.2757.0977,25609 2010 แจ12:10x64
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409 2010 แจ11:20x86
Replsub.dll2007.100.2757.0492,39209 2010 แจ12:10x64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009 2010 แจ12:00x86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0308,07209 2010 แจ12:37x64
Studio ข่าวกรองธุรกิจพัฒนา Server 2008 sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 2010 แจ10:11x86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.2757.012,433,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.0.2757.0661,35209 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2757.0104,29609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809 2010 แจ12:01x64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 2010 แจ11:07x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 2010 แจ12:01x64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409 2010 แจ12:01x64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 2010 แจ11:20x86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 2010 แจ11:56x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 2010 แจ12:00x86
บริการวิเคราะห์ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809 2010 แจ12:01x64
Msmdpump.dll10.0.2757.07,431,52809 2010 แจ12:01x64
Msmdredir.dll10.0.2757.06,210,92009 2010 แจ11:07x86
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409 2010 แจ12:01x86
Msmdsrv.exe10.0.2757.043,720,55209 2010 แจ12:01x64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 2010 แจ12:01x64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409 2010 แจ12:01x64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
บริการการรวมของ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Commanddest.dll2007.100.2757.0247,14409 2010 แจ11:34x64
Dts.dll2007.100.2757.02,203,49609 2010 แจ11:38x64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009 2010 แจ11:38x64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409 2010 แจ11:38x64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 2010 แจ11:38x64
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609 2010 แจ11:42x64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209 2010 แจ11:42x64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809 2010 แจ11:44x64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809 2010 แจ11:44x64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ12:00x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ12:00x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Msmdpp.dll10.0.2757.07,364,96809 2010 แจ12:01x64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409 2010 แจ12:05x64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609 2010 แจ12:05x64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Sqldest.dll2007.100.2757.0264,55209 2010 แจ12:34x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809 2010 แจ12:36x64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409 2010 แจ12:37x64
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0478,05609 2010 แจ12:37x64
บริการการรายงานของ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.2757.012,433,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2757.0104,29609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:03x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 2010 แจ12:01x64
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209 2010 แจ11:07x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 2010 แจ11:20x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.02,077,54409 2010 แจ12:10x64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609 2010 แจ12:10x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
sql Server 2008 Management Studio
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2757.0103,78409 2010 แจ11:34x64
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 2010 แจ10:11x86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609 2010 แจ10:13x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2757.0296,80809 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.2757.08,968,04009 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609 2010 แจ11:10x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809 2010 แจ11:10x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 2010 แจ11:56x86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009 2010 แจ11:57x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 2010 แจ11:57x86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 2010 แจ12:00x86
เครื่องมือ Server 2008 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dts.dll2007.100.2757.02,203,49609 2010 แจ11:38x64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009 2010 แจ11:38x64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409 2010 แจ11:38x64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 2010 แจ11:38x64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609 2010 แจ11:42x64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209 2010 แจ11:42x64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809 2010 แจ11:44x64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809 2010 แจ11:44x64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809 2010 แจ11:58x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809 2010 แจ12:01x64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 2010 แจ11:07x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609 2010 แจ12:01x64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409 2010 แจ12:01x64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409 2010 แจ12:05x64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609 2010 แจ12:05x64
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 2010 แจ11:56x86
Spresolv.dll2007.100.2757.0215,91209 2010 แจ12:34x64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809 2010 แจ12:36x64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409 2010 แจ12:37x64
โปรแกรมข้อความเต็ม 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47209 2010 แจ11:34x64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,106,47209 2010 แจ11:34x64
Iftsph.dll2007.100.2757.054,63209 2010 แจ11:48x64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83209 2010 แจ11:48x64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15209 2010 แจ11:58x64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71209 2010 แจ12:01x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409 2010 แจ11:54x64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57609 2010 แจ12:37x64

รุ่นสถาปัตยกรรม itanium

ใช้ร่วมกันหลักของบริการฐานข้อมูล sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2757.0177,00009 2010 แจ14:51IA-64
Commanddest.dll2007.100.2757.0557,92809 2010 แจ14:51IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.0190,31209 2010 แจ14:52IA-64
Distrib.exe2007.100.2757.0205,67209 2010 แจ14:55IA-64
Dts.dll2007.100.2757.04,250,98409 2010 แจ14:55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609 2010 แจ14:55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409 2010 แจ14:55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 2010 แจ14:55IA-64
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209 2010 แจ14:59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609 2010 แจ14:59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409 2010 แจ15:00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809 2010 แจ15:00IA-64
Iftsph.dll2007.100.2757.088,42409 2010 แจ15:04IA-64
Logread.exe2007.100.2757.01,124,71209 2010 แจ15:15IA-64
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2757.0296,80809 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2757.0403,30409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ15:17x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2757.02,860,90409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009 2010 แจ15:22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209 2010 แจ15:22IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2757.01,835,36809 2010 แจ15:27IA-64
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609 2010 แจ11:20x86
Repldp.dll2007.100.2757.0522,60009 2010 แจ15:27IA-64
Replmerg.exe2007.100.2757.0969,57609 2010 แจ15:27IA-64
Replsync.dll2007.100.2757.0272,74409 2010 แจ15:27IA-64
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009 2010 แจ11:56x86
Spresolv.dll2007.100.2757.0504,68009 2010 แจ15:51IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409 2010 แจ15:51x86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0428,39209 2010 แจ15:51IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009 2010 แจ15:53IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2757.0216,42409 2010 แจ15:53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409 2010 แจ15:54IA-64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูลบริการ Server 2008 sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409 2010 แจ14:52x86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609 2010 แจ14:52x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0398,69609 2010 แจ15:51x86
Sqlagent.exe2007.100.2757.01,202,53609 2010 แจ15:51IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.0135,01609 2010 แจ15:51IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209 2010 แจ11:56x86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.020,84009 2010 แจ15:53IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,384,68009 2010 แจ15:53IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2757.0111,047,52809 2010 แจ15:53IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2757.0187,75209 2010 แจ15:53IA-64
Xpstar.dll2007.100.2757.0936,80809 2010 แจ15:54IA-64
sql Server 2008 ฐานข้อมูลบริการทั่วไปหลัก
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.xmla.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.sqlserver.management.sdk.sfc.dll10.0.2757.0403,30409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.0.2757.02,860,90409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009 2010 แจ11:05x86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009 2010 แจ11:07x86
Msgprox.dll2007.100.2757.0534,37609 2010 แจ15:19IA-64
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209 2010 แจ11:20x86
Replisapi.dll2007.100.2757.0761,70409 2010 แจ15:27IA-64
Replprov.dll2007.100.2757.01,642,85609 2010 แจ15:27IA-64
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809 2010 แจ11:20x86
Replrec.dll2007.100.2757.02,125,67209 2010 แจ15:27IA-64
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409 2010 แจ11:20x86
Replsub.dll2007.100.2757.01,111,91209 2010 แจ15:27IA-64
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409 2010 แจ11:20x86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009 2010 แจ12:00x86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0559,46409 2010 แจ15:54IA-64
บริการวิเคราะห์ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.057,562,47209 2010 แจ15:19IA-64
Msmdpump.dll10.0.2757.08,946,53609 2010 แจ15:19IA-64
Msmdredir.dll10.0.2757.08,508,26409 2010 แจ15:19IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409 2010 แจ15:19x86
Msmdsrv.exe10.0.2757.058,912,10409 2010 แจ15:19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209 2010 แจ15:19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.010,068,84009 2010 แจ15:19IA-64
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
บริการการรวมของ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Commanddest.dll2007.100.2757.0557,92809 2010 แจ14:51IA-64
Dts.dll2007.100.2757.04,250,98409 2010 แจ14:55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609 2010 แจ14:55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409 2010 แจ14:55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 2010 แจ14:55IA-64
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209 2010 แจ14:59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609 2010 แจ14:59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409 2010 แจ15:00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809 2010 แจ15:00IA-64
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ15:17x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ15:17x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Msmdpp.dll10.0.2757.08,883,04809 2010 แจ15:19IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009 2010 แจ15:22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209 2010 แจ15:22IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
Sqldest.dll2007.100.2757.0602,98409 2010 แจ15:51IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009 2010 แจ15:53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409 2010 แจ15:54IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0941,92809 2010 แจ15:54IA-64
บริการการรายงานของ sql Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.designer.controls.dll10.0.2757.012,433,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.0.2757.0104,29609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609 2010 แจ11:03x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209 2010 แจ15:19IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209 2010 แจ11:07x86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409 2010 แจ11:20x86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.03,402,08809 2010 แจ15:27IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609 2010 แจ15:27x86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
sql Server 2008 Management Studio
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2007.100.2757.0177,00009 2010 แจ14:51IA-64
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209 2010 แจ10:11x86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609 2010 แจ10:13x86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409 2010 แจ11:01x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209 2010 แจ11:01x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609 2010 แจ11:03x86
Microsoft.sqlserver.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.0.2757.0296,80809 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.management.reports.dll10.0.2757.08,968,04009 2010 แจ11:04x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409 2010 แจ11:05x86
Microsoft.sqlserver.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009 2010 แจ11:05x86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609 2010 แจ11:10x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809 2010 แจ11:10x86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209 2010 แจ11:56x86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009 2010 แจ11:57x86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209 2010 แจ11:57x86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809 2010 แจ12:00x86
เครื่องมือ Server 2008 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209 2010 แจ10:13x86
Dts.dll2007.100.2757.01,429,86409 2010 แจ10:21x86
Dts.dll2007.100.2757.04,250,98409 2010 แจ14:55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209 2010 แจ10:21x86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609 2010 แจ14:55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409 2010 แจ14:55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009 2010 แจ10:21x86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609 2010 แจ14:55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209 2010 แจ10:21x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609 2010 แจ10:30x86
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209 2010 แจ14:59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409 2010 แจ10:30x86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609 2010 แจ14:59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809 2010 แจ10:31x86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409 2010 แจ15:00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809 2010 แจ10:31x86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809 2010 แจ15:00IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll10.0.2757.03,233,64009 2010 แจ11:01x86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809 2010 แจ11:01x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809 2010 แจ15:15x86
Microsoft.sqlserver.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809 2010 แจ11:05x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009 2010 แจ11:07x86
Msmdlocal.dll10.0.2757.057,562,47209 2010 แจ15:19IA-64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009 2010 แจ11:07x86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209 2010 แจ15:19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609 2010 แจ11:07x86
Msolap100.dll10.0.2757.010,068,84009 2010 แจ15:19IA-64
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009 2010 แจ11:07x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809 2010 แจ11:10x86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009 2010 แจ15:22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809 2010 แจ11:10x86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209 2010 แจ15:22IA-64
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809 2010 แจ11:56x86
Spresolv.dll2007.100.2757.0504,68009 2010 แจ15:51IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209 2010 แจ11:57x86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009 2010 แจ15:53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609 2010 แจ12:00x86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409 2010 แจ15:54IA-64
โปรแกรมข้อความเต็ม 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91209 2010 แจ14:51IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,151,52809 2010 แจ14:51IA-64
Iftsph.dll2007.100.2757.088,42409 2010 แจ15:04IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65609 2010 แจ15:04IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,04809 2010 แจ15:15IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80809 2010 แจ15:19IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409 2010 แจ15:11IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63209 2010 แจ15:54IA-64

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า
  2. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
  4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977443 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 23:23:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB977443 KbMtth
คำติชม