เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" erver 2008 Datacenter","Windows Server 2008 Enterprise","Windows Server 2008 Standard","Windows Web Server 2008"]" keywords="[{"conf":0,"confSpecified":true,"level":0,"Value":"kbtshoot kbbug kberrmsg kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB977516 KbMtth "}]" article-id="977516" last-modified="05/17/2011 18:25:00" revision="0.1" class="ng-scope ng-isolate-scope">
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 977516 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 05/17/2011 18:25:00 - ฉบับแก้ไข: 0.1

คำติชม