ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
m/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-sad1.gifฉันไม่ได้ยินเสียงใด ๆ ออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเลย!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
Windows 7 มีคุณสมบัติในการแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า "เครื่องมือแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์" ซึ่งจะทำการวิเคราะห์และทำการแก้ไขปัญหา เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ. หาก Windows 7 ของคุณมีปัญหา คุณควรเริ่มจากการลองใช้ "เครื่องมือแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์"
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-question1.gif
แล้วฉันจะใช้เครื่องมือนี้อย่างไร
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
กดปุ่ม แล้วไปที่ [แผงควบคุม]
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
หน้าต่างแผงควบคุมปรากฏขึ้นมา จากนั้นฉันควรคลิกไปที่ [ระบบและความปลอดภัย] หรือไม่?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
ใช่แล้ว จากนั้นก็คลิก [แก้ไขปัญหาทั่วไปของคอมพิวเตอร์]
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif
หน้าต่าง “แก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์” ปรากฏขึ้นมาแล้ว
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
ตรงนี้ คุณต้องเลือกคลิกที่ประเภทปัญหาของคุณ. เช่นขณะนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเสียงไม่ออก ดังนั้นคุณควรคลิกเลือก [แก้ไขปัญหาการเล่นเสียง] ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่ม ฮาร์ดแวร์และเสียง
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-yes1.gif
ในหน้าต่างถัดไป “การเล่นเสียง” ฉันควรคลิก [ถัดไป] ใช่หรือไม่?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif
ใช่แล้ว ระบบจะตรวจหาสาเหตุของปัญหา และทำการแก้ไขหากระบบสามารถแก้ไขได้
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif
ในขณะนี้ หน้าต่างข้อความปรากฏขึ้น และแจ้งว่า "การแก้ไขปัญหาเสร็จสมบูรณ์แล้ว" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif
ดูเหมือนว่าอุปกรณ์เสียงถูกปิดระดับเสียง ตอนนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้ว คุณลองดูว่าได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ หากปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้ว คุณก็สามารถคลิก [ปิด] หน้าต่างแก้ไขปัญหานั้นได้
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif
ฉันสามารถได้ยินเสียงจากคอมพิวเตอร์ของฉันแล้ว เครื่องมือแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์นี้มีประโยชน์มากเลย ฉันไม่ต้องทำการแก้ไขหรือตั้งค่าต่างๆ ด้วยตัวเอง
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif
จากนี้ไป ถ้าหากคุณมีปัญหาใดๆ เช่นไม่สามารถใช้ อินเตอร์เน็ตได้ หรือมีปัญหาในการ พิมพ์ที่คุณไม่เข้าใจสาเหตุหรือแก้ไขได้ คุณก็เพียงเปิดหน้าต่างเครื่องมือ “แก้ไขปัญหา ของคอมพิวเตอร์” แล้วคลิกเลือกที่ประเภทปัญหานั้นๆ.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif
ขอบคุณมากค่ะ ถ้าหากฉันมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของฉันอีก ฉันจะพยายามใช้เครื่องมือนี้ด้วยตัวเอง
การปฏิเสธความรับผิดเนื้อหาแนวทางแก้ปัญหาจากประชาคม

MICROSOFT CORPORATION และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่ได้เป็นตัวแทนรับรองถึงความเหมาะสม ความเชื่อถือได้ หรือความเที่ยงตรงของข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในที่นี้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้อง ได้รับการนำเสนอ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการให้การรับประกันใดๆ MICROSOFT และซัพพลายเออร์ของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและภาพกราฟิคนี้ รวมถึงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการจัดจำหน่าย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การทำงานที่คล้ายคลึงกับผลงานบุคคล กรรมสิทธิ์ และการไม่ล่วงละเมิด คุณตกลงเป็นการเฉพาะด้วยว่า ไม่ว่าในกรณีใด MICROSOFT และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัท ไม่รับผิดชอบภาระใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม จากการใช้งานอย่างหนัก อุบัติเหตุ ความเสียหายเฉพาะกรณี หรือที่เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าแบบใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายจากการสูญเสียการใช้ การสูญหายของข้อมูลหรือกำไร ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลและภาพกราฟิคที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในที่นี้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานจากการติดต่อ การล่วงละเมิด ความประมาท ภาระหนี้สิน หรือในทางอื่นใด แม้ว่า MICROSOFT หรือซัพพลายเออร์รายใดของบริษัท จะได้รับการแจ้งถึงความเสียดายที่อาจเป็นไปได้นั้นแล้วก็ตาม