ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ชื่อเรื่องของข้อความยืนยันคือ garbled สำหรับภาษาเฉพาะเมื่อมีการดำเนินการลบภาพด้วยแนวอุปกรณ์ระยะไกลทำใน Exchange Server 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978137
อาการ
คุณลักษณะการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานใน Microsoft Exchange Server 2007 อย่างใดอย่างหนึ่งคือความสามารถในการดำเนินการลบภาพด้วยแนวอุปกรณ์ระยะไกลของอุปกรณ์เคลื่อน ลบภาพด้วยแนวอุปกรณ์ระยะไกลคือ คุณลักษณะที่ช่วยให้ Exchange Server 2007 เพื่อตั้งค่ากับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะลบข้อมูลทั้งหมดในครั้งถัดไปที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 ลักษณะการทำงานนี้มีประโยชน์หากอุปกรณ์เคลื่อนที่สูญหาย หรือถูกขโมย
เมื่อทำการดำเนินการในการลบภาพด้วยแนวอุปกรณ์ระยะไกล ข้อความยืนยันถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้ใช้ ข้อความยืนยันการลบภาพด้วยแนวอุปกรณ์ระยะไกลถูก localized ขึ้นอยู่กับภาษาของกล่องจดหมาย อย่างไรก็ตาม สำหรับบางภาษาเช่นภาษาเยอรมัน สเปน และโปรตุเกส ชื่อเรื่องของข้อความยืนยันคือ garbled
ตัวอย่างเช่น เยอรมันเรื่อง "ระยะไกลคลี่ยืนยัน" ควรถูก localized การ "Remotege der Bestätigung rätzurücksetzung" อย่างไรก็ตาม เรื่องคือ localized อย่างไม่ถูกต้องไปยัง "Remotegerätzurücksetzung der Bestätigung"
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้ารหัสข้อความยืนยันมีไว้เพื่อจัดรูปแบบ HTML สองครั้ง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
979784คำอธิบายของ Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 2
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบภาพด้วยแนวอุปกรณ์ระยะไกล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ