แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978915
บทนำ
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

8 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง SQL Server 2005 Service Pack 3 ที่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2005 Service Pack 3

หมายเหตุ:นี้โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมถูกยังรู้จักในขณะที่สร้าง 9.00.4285

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2005 เป็นภาษาต่าง ๆ ในขณะนี้ ดังนั้น เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนดังกล่าวประกอบที่มีการติดตั้งบนระบบ
  • คุณต้องเปิดใช้งานใน SQL Server จัดการวัตถุ (SMO) ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ และใน SQL Server แจกจ่ายจัดการวัตถุ (SQL DMO) ที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ก่อนที่คุณนำแพคเกจการปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSMO และ XPs DMOตัวเลือก ดู SQL Server 2005 หนังสือออนไลน์

    หมายเหตุ:หมายเหตุ sql Server 2005 หนังสือออนไลน์ที่การตั้งค่าเริ่มต้นของขั้นตอนเหล่านี้จัดเก็บไว้เป็น 0 (ปิด) อย่างไรก็ตาม ค่านี้ไม่ถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเป็น 1 (เปิด)
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการปรับปรุง 8 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ SQL Server 2005 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

หากพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสม คุณจะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นมา ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์มที่ "ใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดได้" แสดงภาษาที่มีการปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ใน 8 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะออก ตามที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความ kbคำอธิบาย:
383551978518การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน SQL Server 2005 เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการปรับปรุงในฐานข้อมูลระดับความเข้ากันได้คือ 65: "ข่าวสารเกี่ยวกับ 4104 ระดับ 16 สถานะ 1 บรรทัด 1 ตัวระบุที่ multi-part <alias name="">.<column name=""> อาจไม่สามารถผูก"</column> </alias>
390477978947ปัญหาที่ไม่ใช่ส่งอาจทำให้ฐานข้อมูลที่มิเรอร์ failover ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008
391429979042การแก้ไข: กู้คืนฐานข้อมูลหลักจะไม่มาหลังจากที่คุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หลักถ้าฐานข้อมูลมีแฟ้มบันทึกเสมือนใน SQL Server 2005 จำนวนมาก
396371
396373
978791การแก้ไข: สูญเสียข้อมูลอาจเกิดขึ้นหากเธรดการมิเรอร์ฐานข้อมูลหยุดการตอบสนองเป็นเวลานานในระหว่างกระบวนการอัตโนมัติ failover ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
396423979549การแก้ไข: ความเสียหายของข้อมูลเกิดเมื่อคุณทำการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ LOB การในการจำลองแบบของทรานแซคชันของ SQL Server 2005
402321979777การแก้ไข: คุณพบปัญหาเมื่อ youperform ดำเนินการสมาชิกกลุ่มใน Excel การ pivot ตารางที่มีแหล่งข้อมูลจะมี cube SSAS 2005

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้มแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4285.023,40009 2010 Feb03:38x86
Bcp.exe2005.90.4285.065,38409 2010 Feb03:38x86
Chsbrkr.dll12.0.9732.01,682,28817 2009 Jun03:05x86
Chtbrkr.dll12.0.9732.06,110,04817 2009 Jun03:05x86
Databasemailengine.dll9.0.4285.075,62409 2010 Feb03:38x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4285.042,85609 2010 Feb03:38x86
Distrib.exe2005.90.4285.067,43209 2010 Feb03:38x86
Dtspipeline.dll2005.90.4285.0602,47209 2010 Feb03:38x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.030,05609 2010 Feb03:38x86
Fteref.dll12.0.9732.0446,46417 2009 Jun03:05x86
Infosoft.dll12.0.9732.0465,77617 2009 Jun03:05x86
Korwbrkr.dll12.0.9732.068,44817 2009 Jun03:05x86
Langwrbk.dll12.0.9732.0134,00017 2009 Jun03:05x86
Logread.exe2005.90.4285.0399,20809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4285.01,625,44809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb03:41x86
Msfte.dll12.0.9732.02,431,85617 2009 Jun03:05x86
Msftefd.exe12.0.9732.064,35217 2009 Jun03:05x86
Msftepxy.dll12.0.9732.093,04017 2009 Jun03:05x86
Msftesql.exe12.0.9732.093,04017 2009 Jun03:05x86
Msgprox.dll2005.90.4285.0196,96809 2010 Feb03:41x86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,157,36017 2009 Jun03:05x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Nlhtml.dll12.0.9732.0121,69617 2009 Jun03:05x86
Nls400.dll5.0.7112.012,287,34417 2009 Jun03:05x86
Oledbdest.dll2005.90.4285.0164,20009 2010 Feb03:41x86
Query.dll12.0.9732.045,92017 2009 Jun03:05x86
Rdistcom.dll2005.90.4285.0644,45609 2010 Feb03:41x86
Repldp.dll2005.90.4285.0185,19209 2010 Feb03:41x86
Replisapi.dll2005.90.4285.0269,67209 2010 Feb03:41x86
Replmerg.exe2005.90.4285.0317,80009 2010 Feb03:41x86
Replprov.dll2005.90.4285.0551,78409 2010 Feb03:41x86
Replrec.dll2005.90.4285.0783,20809 2010 Feb03:41x86
Replsub.dll2005.90.4285.0405,35209 2010 Feb03:41x86
Replsync.dll2005.90.4285.098,15209 2010 Feb03:41x86
Snapshot.exe9.0.4285.011,11209 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0173,92809 2010 Feb03:41x86
Sqlaccess.dll2005.90.4285.0346,98409 2010 Feb03:41x86
Sqlagent90.exe2005.90.4285.0346,47209 2010 Feb03:41x86
Sqlmergx.dll2005.90.4285.0191,33609 2010 Feb03:41x86
Sqlservr.exe2005.90.4285.029,286,76009 2010 Feb03:41x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0104,29609 2010 Feb03:41x86
Sqlwep.dll2005.90.4285.087,40009 2010 Feb03:42x86
Thawbrkr.dll12.0.9732.0203,63217 2009 Jun03:05x86
Xmlfilt.dll12.0.9732.0195,44017 2009 Jun03:05x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlsub.dll2005.90.4285.0192,36009 2010 Feb03:42x86
Xpstar90.dll2005.90.4285.0297,32009 2010 Feb03:42x86
sql Server 2005 Analysis Services รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdpump.dll9.0.4285.04,008,80809 2010 Feb03:41x86
Msmdspdm.dll9.0.4285.0198,50409 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.exe9.0.4285.014,950,76009 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Msmgdsrv.dll9.0.4285.06,047,59209 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.04,302,69609 2010 Feb03:41x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4285.0800,61609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4285.042,85609 2010 Feb03:42x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4285.0296,80809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4285.011,11209 2010 Feb03:38x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmgdsrv.dll9.0.4285.06,047,59209 2010 Feb03:41x86
Reportbuilder.exe9.0.4285.05,633,89609 2010 Feb03:41x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.4285.01,062,76009 2010 Feb03:40x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4285.01,120,10409 2010 Feb03:41x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4285.0137,06409 2010 Feb03:42x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4285.013,67209 2010 Feb03:41x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4285.010,08809 2010 Feb03:38x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4285.01,722,21609 2010 Feb03:41x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4285.0247,65609 2010 Feb03:42x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4285.01,329,00009 2010 Feb03:41x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Nsservice.exe9.0.4285.018,28009 2010 Feb03:41x86
บริการของ sql Server 2005 รวม รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtspipeline.dll2005.90.4285.0602,47209 2010 Feb03:38x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.030,05609 2010 Feb03:38x86
Dtswizard.exe9.0.4285.0722,79209 2010 Feb03:38x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb03:41x86
Msdtssrvr.exe9.0.4285.0202,60009 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Oledbdest.dll2005.90.4285.0164,20009 2010 Feb03:41x86
Sqldest.dll2005.90.4285.0169,32009 2010 Feb03:41x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0104,29609 2010 Feb03:41x86
Txgroupdups.dll2005.90.4285.0239,46409 2010 Feb03:42x86
sql Server 2005 มือ รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4285.0898,40809 2010 Feb03:38x86
Bcp.exe2005.90.4285.065,38409 2010 Feb03:38x86
Databasemailwizard.exe9.0.4285.0583,52809 2010 Feb03:38x86
Dtspipeline.dll2005.90.4285.0602,47209 2010 Feb03:38x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.030,05609 2010 Feb03:38x86
Dtswizard.exe9.0.4285.0722,79209 2010 Feb03:38x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4285.02,762,60009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4285.0505,70409 2010 Feb03:40x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.4285.04,814,69609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4285.0800,61609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4285.0296,80809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll9.0.4285.0776,04009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.4285.0657,25609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4285.01,625,44809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb03:41x86
Msgprox.dll2005.90.4285.0196,96809 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Msmgdsrv.dll9.0.4285.06,047,59209 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.04,302,69609 2010 Feb03:41x86
Objectexplorer.dll9.0.4285.02,705,25609 2010 Feb03:41x86
Oledbdest.dll2005.90.4285.0164,20009 2010 Feb03:41x86
Replisapi.dll2005.90.4285.0269,67209 2010 Feb03:41x86
Replprov.dll2005.90.4285.0551,78409 2010 Feb03:41x86
Replrec.dll2005.90.4285.0783,20809 2010 Feb03:41x86
Replsub.dll2005.90.4285.0405,35209 2010 Feb03:41x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4285.01,120,10409 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0173,92809 2010 Feb03:41x86
Sqldest.dll2005.90.4285.0169,32009 2010 Feb03:41x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4285.06,088,55209 2010 Feb03:41x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0104,29609 2010 Feb03:41x86
Sqlwb.exe2005.90.4285.0822,63209 2010 Feb03:41x86
Txgroupdups.dll2005.90.4285.0239,46409 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlsub.dll2005.90.4285.0192,36009 2010 Feb03:42x86
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4285.029,03209 2010 Feb05:03x64
Bcp.exe2005.90.4285.084,84009 2010 Feb05:03x64
Chsbrkr.dll12.0.9732.01,691,50417 2009 Jun05:00x64
Chtbrkr.dll12.0.9732.06,107,50417 2009 Jun05:00x64
Databasemailengine.dll9.0.4285.075,62409 2010 Feb05:03x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4285.042,85609 2010 Feb05:03x86
Distrib.exe2005.90.4285.083,30409 2010 Feb05:03x64
Dtspipeline.dll2005.90.4285.01,066,34409 2010 Feb05:03x64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.040,80809 2010 Feb05:03x64
Fteref.dll12.0.9732.0433,15217 2009 Jun05:00x64
Infosoft.dll12.0.9732.0618,86417 2009 Jun05:00x64
Korwbrkr.dll12.0.9732.099,18417 2009 Jun05:00x64
Langwrbk.dll12.0.9732.0234,35217 2009 Jun05:00x64
Logread.exe2005.90.4285.0525,16009 2010 Feb05:04x64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4285.01,816,42409 2010 Feb05:04x64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb05:04x86
Msfte.dll12.0.9732.03,813,74417 2009 Jun05:00x64
Msftefd.exe12.0.9732.096,62417 2009 Jun05:00x64
Msftepxy.dll12.0.9732.0124,78417 2009 Jun05:00x64
Msftesql.exe12.0.9732.0156,01617 2009 Jun05:00x64
Msgprox.dll2005.90.4285.0258,92009 2010 Feb05:04x64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,418,99217 2009 Jun05:00x64
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Nlhtml.dll12.0.9732.0189,29617 2009 Jun05:00x64
Nls400.dll5.0.7112.014,101,87217 2009 Jun05:00x64
Oledbdest.dll2005.90.4285.0261,48009 2010 Feb05:04x64
Query.dll12.0.9732.065,90417 2009 Jun05:00x64
Rdistcom.dll2005.90.4285.0821,09609 2010 Feb05:04x64
Repldp.dll2005.90.4285.0185,19209 2010 Feb03:41x86
Repldp.dll2005.90.4285.0236,90409 2010 Feb05:04x64
Replisapi.dll2005.90.4285.0392,55209 2010 Feb05:04x64
Replmerg.exe2005.90.4285.0414,56809 2010 Feb05:04x64
Replprov.dll2005.90.4285.0751,97609 2010 Feb05:04x64
Replrec.dll2005.90.4285.01,011,04809 2010 Feb05:04x64
Replsub.dll2005.90.4285.0508,77609 2010 Feb05:04x64
Replsync.dll2005.90.4285.0127,84809 2010 Feb05:04x64
Snapshot.exe9.0.4285.011,11209 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0222,56809 2010 Feb05:05x64
Sqlaccess.dll2005.90.4285.0354,15209 2010 Feb05:05x86
Sqlagent90.exe2005.90.4285.0425,83209 2010 Feb05:05x64
Sqlmergx.dll2005.90.4285.0233,83209 2010 Feb05:05x64
Sqlservr.exe2005.90.4285.039,694,18409 2010 Feb05:05x64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0150,37609 2010 Feb05:05x64
Sqlwep.dll2005.90.4285.0120,16809 2010 Feb05:05x64
Sqlwep.dll2005.90.4285.087,40009 2010 Feb03:42x86
Thawbrkr.dll12.0.9732.0207,21617 2009 Jun05:00x64
Xmlfilt.dll12.0.9732.0266,60817 2009 Jun05:00x64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88809 2010 Feb05:05x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94409 2010 Feb05:05x64
Xmlsub.dll2005.90.4285.0336,74409 2010 Feb05:05x64
Xpstar90.dll2005.90.4285.0548,71209 2010 Feb05:05x64
sql Server 2005 Analysis Services, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb05:04x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.032,233,32009 2010 Feb05:04x64
Msmdpump.dll9.0.4285.05,265,25609 2010 Feb05:04x64
Msmdspdm.dll9.0.4285.0198,50409 2010 Feb05:04x86
Msmdsrv.exe9.0.4285.031,622,50409 2010 Feb05:04x64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb05:04x64
Msmgdsrv.dll9.0.4285.06,047,59209 2010 Feb03:41x86
Msmgdsrv.dll9.0.4285.09,804,64809 2010 Feb05:04x64
Msolap90.dll9.0.4285.04,302,69609 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.05,935,46409 2010 Feb05:04x64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88809 2010 Feb05:05x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94409 2010 Feb05:05x64
บริการของ sql Server 2005 Reporting, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4285.0800,61609 2010 Feb05:04x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4285.042,85609 2010 Feb05:05x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4285.0296,80809 2010 Feb05:04x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4285.011,11209 2010 Feb05:03x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb05:04x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.032,233,32009 2010 Feb05:04x64
Msmgdsrv.dll9.0.4285.09,804,64809 2010 Feb05:04x64
Reportbuilder.exe9.0.4285.05,633,89609 2010 Feb03:41x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.4285.01,062,76009 2010 Feb03:40x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4285.01,120,10409 2010 Feb05:04x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4285.0137,06409 2010 Feb05:05x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4285.013,67209 2010 Feb05:04x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4285.010,08809 2010 Feb05:03x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4285.01,722,21609 2010 Feb05:04x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4285.0247,65609 2010 Feb05:05x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4285.01,329,00009 2010 Feb05:04x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Nsservice.exe9.0.4285.018,28009 2010 Feb05:04x86
บริการของ sql Server 2005 รวม x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtspipeline.dll2005.90.4285.01,066,34409 2010 Feb05:03x64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.040,80809 2010 Feb05:03x64
Dtswizard.exe9.0.4285.0718,69609 2010 Feb05:03x64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb05:04x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb05:04x86
Msdtssrvr.exe9.0.4285.0198,50409 2010 Feb05:04x64
Msmdlocal.dll9.0.4285.032,233,32009 2010 Feb05:04x64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb05:04x64
Oledbdest.dll2005.90.4285.0261,48009 2010 Feb05:04x64
Sqldest.dll2005.90.4285.0264,55209 2010 Feb05:05x64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0150,37609 2010 Feb05:05x64
Txgroupdups.dll2005.90.4285.0475,49609 2010 Feb05:05x64
sql Server 2005 มือ x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4285.0898,40809 2010 Feb03:38x86
Bcp.exe2005.90.4285.084,84009 2010 Feb05:03x64
Databasemailwizard.exe9.0.4285.0583,52809 2010 Feb03:38x86
Dtspipeline.dll2005.90.4285.0602,47209 2010 Feb03:38x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.030,05609 2010 Feb03:38x86
Dtswizard.exe9.0.4285.0722,79209 2010 Feb03:38x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4285.02,762,60009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4285.0505,70409 2010 Feb03:40x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.4285.04,814,69609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4285.0800,61609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4285.0296,80809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll9.0.4285.0776,04009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.4285.0657,25609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4285.01,625,44809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.182615,87222 2008 Apr00:07x86
Msgprox.dll2005.90.4285.0196,96809 2010 Feb03:41x86
Msgprox.dll2005.90.4285.0258,92009 2010 Feb05:04x64
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.032,233,32009 2010 Feb05:04x64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb05:04x64
Msmgdsrv.dll9.0.4285.06,047,59209 2010 Feb03:41x86
Msmgdsrv.dll9.0.4285.09,804,64809 2010 Feb05:04x64
Msolap90.dll9.0.4285.04,302,69609 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.05,935,46409 2010 Feb05:04x64
Objectexplorer.dll9.0.4285.02,705,25609 2010 Feb03:41x86
Oledbdest.dll2005.90.4285.0164,20009 2010 Feb03:41x86
Replisapi.dll2005.90.4285.0269,67209 2010 Feb03:41x86
Replisapi.dll2005.90.4285.0392,55209 2010 Feb05:04x64
Replprov.dll2005.90.4285.0551,78409 2010 Feb03:41x86
Replprov.dll2005.90.4285.0751,97609 2010 Feb05:04x64
Replrec.dll2005.90.4285.01,011,04809 2010 Feb05:04x64
Replrec.dll2005.90.4285.0783,20809 2010 Feb03:41x86
Replsub.dll2005.90.4285.0405,35209 2010 Feb03:41x86
Replsub.dll2005.90.4285.0508,77609 2010 Feb05:04x64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4285.01,120,10409 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0173,92809 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0222,56809 2010 Feb05:05x64
Sqldest.dll2005.90.4285.0169,32009 2010 Feb03:41x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4285.06,088,55209 2010 Feb03:41x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0104,29609 2010 Feb03:41x86
Sqlwb.exe2005.90.4285.0822,63209 2010 Feb03:41x86
Txgroupdups.dll2005.90.4285.0239,46409 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88809 2010 Feb05:05x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94409 2010 Feb05:05x64
Xmlsub.dll2005.90.4285.0192,36009 2010 Feb03:42x86
Xmlsub.dll2005.90.4285.0336,74409 2010 Feb05:05x64
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4285.056,16809 2010 Feb07:15IA-64
Bcp.exe2005.90.4285.0153,96009 2010 Feb07:15IA-64
Chsbrkr.dll12.0.9732.01,880,92817 2009 Jun03:57IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9732.06,152,56017 2009 Jun03:57IA-64
Databasemailengine.dll9.0.4285.075,62409 2010 Feb07:15x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4285.042,85609 2010 Feb07:15x86
Distrib.exe2005.90.4285.0197,48009 2010 Feb07:15IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.4285.01,931,62409 2010 Feb07:15IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.081,76809 2010 Feb07:15IA-64
Fteref.dll12.0.9732.0433,15217 2009 Jun03:58IA-64
Infosoft.dll12.0.9732.01,912,68817 2009 Jun03:57IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9732.0180,08017 2009 Jun03:57IA-64
Langwrbk.dll12.0.9732.0330,59217 2009 Jun03:57IA-64
Logread.exe2005.90.4285.01,100,13609 2010 Feb07:17IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4285.02,530,66409 2010 Feb07:17IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb07:17x86
Msfte.dll12.0.9732.07,081,84017 2009 Jun03:57IA-64
Msftefd.exe12.0.9732.0170,84817 2009 Jun03:57IA-64
Msftepxy.dll12.0.9732.0132,96017 2009 Jun03:57IA-64
Msftesql.exe12.0.9732.0292,19217 2009 Jun03:57IA-64
Msgprox.dll2005.90.4285.0542,05609 2010 Feb07:17IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,821,93617 2009 Jun03:57IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4285.050,016,10409 2010 Feb07:17IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0599,91209 2010 Feb07:17IA-64
Nlhtml.dll12.0.9732.0293,21617 2009 Jun03:58IA-64
Nls400.dll5.0.7112.014,747,50417 2009 Jun03:57IA-64
Oledbdest.dll2005.90.4285.0583,01609 2010 Feb07:17IA-64
Query.dll12.0.9732.0120,68817 2009 Jun03:58IA-64
Rdistcom.dll2005.90.4285.01,888,10409 2010 Feb07:17IA-64
Repldp.dll2005.90.4285.0185,19209 2010 Feb03:41x86
Repldp.dll2005.90.4285.0512,36009 2010 Feb07:17IA-64
Replisapi.dll2005.90.4285.0781,16009 2010 Feb07:17IA-64
Replmerg.exe2005.90.4285.0954,72809 2010 Feb07:17IA-64
Replprov.dll2005.90.4285.01,629,54409 2010 Feb07:17IA-64
Replrec.dll2005.90.4285.02,147,68809 2010 Feb07:17IA-64
Replsub.dll2005.90.4285.01,156,96809 2010 Feb07:17IA-64
Replsync.dll2005.90.4285.0274,79209 2010 Feb07:17IA-64
Snapshot.exe9.0.4285.011,11209 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0495,46409 2010 Feb07:18IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.4285.0348,52009 2010 Feb07:18x86
Sqlagent90.exe2005.90.4285.01,252,71209 2010 Feb07:18IA-64
Sqlmergx.dll2005.90.4285.0443,75209 2010 Feb07:18IA-64
Sqlservr.exe2005.90.4285.073,066,34409 2010 Feb07:18IA-64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0314,21609 2010 Feb07:18IA-64
Sqlwep.dll2005.90.4285.0217,44809 2010 Feb07:18IA-64
Sqlwep.dll2005.90.4285.087,40009 2010 Feb03:42x86
Thawbrkr.dll12.0.9732.0250,72017 2009 Jun03:57IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9732.0439,64817 2009 Jun03:58IA-64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48809 2010 Feb07:18IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,60009 2010 Feb07:18IA-64
Xmlsub.dll2005.90.4285.0578,92009 2010 Feb07:18IA-64
Xpstar90.dll2005.90.4285.0964,96809 2010 Feb07:18IA-64
sql Server 2005 Analysis Services รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb07:17x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.050,016,10409 2010 Feb07:17IA-64
Msmdpump.dll9.0.4285.06,749,54409 2010 Feb07:17IA-64
Msmdspdm.dll9.0.4285.0198,50409 2010 Feb07:17x86
Msmdsrv.exe9.0.4285.048,971,62409 2010 Feb07:17IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0599,91209 2010 Feb07:17IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Msmdsrv.rll9.0.4285.0647,52809 2010 Feb07:17IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4285.013,179,75209 2010 Feb07:17IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4285.06,047,59209 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.04,302,69609 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.07,925,09609 2010 Feb07:17IA-64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48809 2010 Feb07:18IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,60009 2010 Feb07:18IA-64
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
.style1 {ความกว้าง: 18px; }
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4285.0800,61609 2010 Feb07:17x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4285.042,85609 2010 Feb07:18x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4285.0296,80809 2010 Feb07:17x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4285.011,11209 2010 Feb07:15x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb07:17x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.050,016,10409 2010 Feb07:17IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4285.013,179,75209 2010 Feb07:17IA-64
Reportbuilder.exe9.0.4285.05,633,89609 2010 Feb03:41x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.4285.01,062,76009 2010 Feb03:40x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4285.01,120,10409 2010 Feb07:17x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4285.0137,06409 2010 Feb07:18x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4285.013,67209 2010 Feb07:17x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4285.010,08809 2010 Feb07:15x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4285.01,722,21609 2010 Feb07:17x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4285.0247,65609 2010 Feb07:18x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4285.01,329,00009 2010 Feb07:17x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Nsservice.exe9.0.4285.018,28009 2010 Feb07:17x86
บริการของ sql Server 2005 รวม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dtspipeline.dll2005.90.4285.01,931,62409 2010 Feb07:15IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.081,76809 2010 Feb07:15IA-64
Dtswizard.exe9.0.4285.0718,69609 2010 Feb07:15IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb07:17x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb07:17x86
Msdtssrvr.exe9.0.4285.0198,50409 2010 Feb07:17IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4285.050,016,10409 2010 Feb07:17IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0599,91209 2010 Feb07:17IA-64
Oledbdest.dll2005.90.4285.0583,01609 2010 Feb07:17IA-64
Sqldest.dll2005.90.4285.0598,88809 2010 Feb07:18IA-64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0314,21609 2010 Feb07:18IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.4285.0908,13609 2010 Feb07:18IA-64
sql Server 2005 มือ รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4285.0898,40809 2010 Feb03:38x86
Bcp.exe2005.90.4285.0153,96009 2010 Feb07:15IA-64
Databasemailwizard.exe9.0.4285.0583,52809 2010 Feb03:38x86
Dtspipeline.dll2005.90.4285.0602,47209 2010 Feb03:38x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4285.030,05609 2010 Feb03:38x86
Dtswizard.exe9.0.4285.0722,79209 2010 Feb03:38x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4285.02,762,60009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4285.0505,70409 2010 Feb03:40x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4285.0800,61609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.4285.0657,25609 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4285.0292,71209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4285.01,625,44809 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4285.01,603,43209 2010 Feb03:40x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4285.0218,98409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4285.0919,40009 2010 Feb03:41x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4285.096,10409 2010 Feb03:41x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.182615,87222 2008 Apr00:07x86
Msgprox.dll2005.90.4285.0196,96809 2010 Feb03:41x86
Msgprox.dll2005.90.4285.0542,05609 2010 Feb07:17IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4285.015,977,32009 2010 Feb03:41x86
Msmdlocal.dll9.0.4285.050,016,10409 2010 Feb07:17IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0599,91209 2010 Feb07:17IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4285.0600,42409 2010 Feb03:41x86
Msmgdsrv.dll9.0.4285.013,179,75209 2010 Feb07:17IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4285.06,047,59209 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.04,302,69609 2010 Feb03:41x86
Msolap90.dll9.0.4285.07,925,09609 2010 Feb07:17IA-64
Objectexplorer.dll9.0.4285.02,705,25609 2010 Feb03:41x86
Oledbdest.dll2005.90.4285.0164,20009 2010 Feb03:41x86
Replisapi.dll2005.90.4285.0269,67209 2010 Feb03:41x86
Replisapi.dll2005.90.4285.0781,16009 2010 Feb07:17IA-64
Replprov.dll2005.90.4285.01,629,54409 2010 Feb07:17IA-64
Replprov.dll2005.90.4285.0551,78409 2010 Feb03:41x86
Replrec.dll2005.90.4285.02,147,68809 2010 Feb07:17IA-64
Replrec.dll2005.90.4285.0783,20809 2010 Feb03:41x86
Replsub.dll2005.90.4285.01,156,96809 2010 Feb07:17IA-64
Replsub.dll2005.90.4285.0405,35209 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0173,92809 2010 Feb03:41x86
Spresolv.dll2005.90.4285.0495,46409 2010 Feb07:18IA-64
Sqldest.dll2005.90.4285.0169,32009 2010 Feb03:41x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4285.06,088,55209 2010 Feb03:41x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4285.0104,29609 2010 Feb03:41x86
Sqlwb.exe2005.90.4285.0822,63209 2010 Feb03:41x86
Txgroupdups.dll2005.90.4285.0239,46409 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24809 2010 Feb03:42x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48809 2010 Feb07:18IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16809 2010 Feb03:42x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,60009 2010 Feb07:18IA-64
Xmlsub.dll2005.90.4285.0192,36009 2010 Feb03:42x86
Xmlsub.dll2005.90.4285.0578,92009 2010 Feb07:18IA-64

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า
  2. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2005 คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
  4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และ เกี่ยวกับการปรับปรุงใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 978915 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 21:29:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems

  • kbHotfixRollup kbsurveynew kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB978915 KbMtth
คำติชม