ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ader-toggle-cart" title="รถเข็น" data-bi-name="Toggle Cart" ms.title="cart" tabindex="50"> Cart
Cart

เกิดข้อผิดพลาด "ผู้เผยแพร่ไม่สามารถเปิดแฟ้ม" ใน Windows 7 หรือ Windows 8

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979642
ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Windows 7 ตัว หรือสภาพแวดล้อม Windows 8 เมื่อแฟ้ม Microsoft Publisher ประกอบด้วยวัตถุ OLE ที่เสียหาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปิดแฟ้มใน Windows รุ่นอื่น แล้ว เลือกทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ลบวัตถุ OLE และจากนั้น บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มผู้เผยแพร่
  • บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มไม่ใช่ผู้เผยแพร่ ตัวอย่าง บันทึกเป็นแฟ้ม pdf

ข้อมูลเพิ่มเติม
Windows 7 และ Windows 8 ใช้กระบวนการตรวจสอบใหม่สำหรับวัตถุ OLE กระบวนการนี้ทริกเกอร์ข้อผิดพลาด "ผู้เผยแพร่ไม่สามารถเปิดแฟ้มได้" ข้อความเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่ประกอบด้วยวัตถุ OLE ที่เสียหาย

OLE คืออะไร

OLE เป็นเทคโนโลยีที่รวมโปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างโปรแกรม วัตถุ OLE ในผู้เผยแพร่อยู่ในช่วงจากแผ่นตารางทำการ Excel กับงานนำเสนอ PowerPoint เป็นรูปแบบบิตแมป

ค้นหาเพิ่มเติมเคล็ดลับ เทคนิค และโอกาสในการเรียนรู้ที่ http://smallbusiness.support.microsoft.com.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ