ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
dex="55">
Cart

การแก้ไข: "ค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง 'id': คุณลักษณะ ID ซ้ำ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ขั้นตอนการ XMLReceive หรือขั้นตอนการ XMLTransmit จะได้รับ หรือส่งข้อความใน BizTalk Server 2006 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979709
อาการ
บนเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 คุณได้รับการ "ค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง 'id': คุณลักษณะ ID ซ้ำ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในสถานการณ์ต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติ 1

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสร้างสถานที่เก็บ receive ได้ด้วย
  • คุณสามารถใช้ขั้นตอนการ XMLReceive ในตำแหน่งที่ตั้ง receive หรือ ใช้ไปป์ไลน์ receive แบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ไปป์ไลน์ Disassembler XML ในตำแหน่งที่ตั้ง receive
  • ในขั้นตอนการ receive คุณมาValidateDocumentคุณสมบัติการTrue.
  • ข้อความมาถึงที่ตั้ง receive
หยุดชั่วในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความคือคราว นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ประเภทเหตุการณ์: 2006 การเซิร์ฟเวอร์ BizTalk
รหัสเหตุการณ์: 5753
คำอธิบาย::
ข้อความได้รับ โดยอะแด็ปเตอร์"adapter_name"เมื่อได้รับตำแหน่งที่ตั้ง"receive_location"มี URI"ทั่วไป uriหยุดชั่ว "คือคราว
รายละเอียดข้อผิดพลาด: ไม่มีความล้มเหลวในการดำเนินการขั้นตอนการ receive: "รุ่น Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines.XMLReceive, Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines = 3.0.1.0 วัฒนธรรม = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35 " แหล่งที่มา: "XML disassembler" พอร์ตได้รับ: "Receive_Port"ทั่วไป uri: "ทั่วไป uri"
ค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง 'id' เหตุผล:: คุณลักษณะ ID ที่ซ้ำกัน
สถานการณ์สมมติ 2

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสร้างพอร์ตส่ง
  • คุณสามารถใช้ขั้นตอนการ XMLTransmit ในพอร์ตส่ง หรือ คุณใช้ขั้นตอนการส่งแบบกำหนดเองที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของไปป์ไลน์เพิ่ม Assembler XML ในพอร์ตส่ง
  • ข้อความขาออกมาถึงพอร์ตส่ง
หยุดชั่วในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อความคือคราว นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: 2006 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
ประเภทเหตุการณ์: 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
รหัสเหตุการณ์: 5720
คำอธิบาย::
มีความล้มเหลวในการดำเนินการขั้นตอนการส่ง: "รุ่น Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines.XMLTransmit, Microsoft.BizTalk.DefaultPipelines = 3.0.1.0 วัฒนธรรม = neutral, PublicKeyToken = 31bf3856ad364e35 " แหล่งที่มา: "XML assembler" ส่งพอร์ต: "send_port"ทั่วไป uri: "ทั่วไป uri"
ค่าแอตทริบิวต์ไม่ถูกต้อง 'id' เหตุผล:: คุณลักษณะ ID ที่ซ้ำกัน
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในการXMLSchema.Compileวิธีการ วิธีการนี้ถูกเรียก ในคอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ Disassembler XML และคอมโพเนนต์ของไปป์ไลน์ Assembler XML
การแก้ไข
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982061แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้น pipelines แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ