ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

บริการ Attendant ระบบ Exchange Microsoft เป็นระยะ ๆ ขัดข้องในโมดูล Oabgen.dll บนเซิร์ฟเวอร์ของ Exchange Server 2007

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980038
อาการ
บริการ Attendant ระบบ Exchange ของ Microsoft (Mad.exe) ขัดข้องเป็นระยะ ๆ ในนั้นOabgen.dllโมดูลในเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2007 นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นในล็อกแอพลิเคชัน:

รหัสเหตุการณ์: 4999
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ทั่วไป MSExchange
คำอธิบาย::

รายงาน Watson จะถูกส่งไปยัง dw20.exe สำหรับหมายเลขกระบวนการ: 6120 มีพารามิเตอร์: E12N, c-rtl-AMD64, 08.01.0393.001, mad.exe, OABGEN.DLL, 32fb7, c0000005, 4aab, 08.01.0393.001 ErrorReportingEnabled: เท็จ

รหัสเหตุการณ์: 1000
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาดของแอพลิเคชัน
คำอธิบาย::

mad.exe แอพลิเคชัน faulting เวอร์ชัน<version number=""></version>ประทับเวลา <stamp></stamp>, faulting OABGEN.DLL เวอร์ชัน<version number=""> ประทับเวลา</version>ของโมดูล<stamp></stamp>รหัสข้อยกเว้น 0xc0000005 ออฟเซตของความบกพร่อง<address></address>,

หมายเลขกระบวนการ<id></id>เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมประยุกต์<xxxxxxxx></xxxxxxxx>.

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมป้องกันไวรัสที่สแกนโฟลเดอร์สาธารณะ แอพลิเคชันสแกนข้อความแบบออฟไลน์ที่อยู่ตามบัญชี (OAB) ในเก็บโฟลเดอร์สาธารณะ และเอาสิ่งที่แนบมา OAB ซึ่งทำให้ข้อยกเว้นในกระบวนการสร้าง OAB ดังนั้น กระบวนการ Mad.exe ปัญหา
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ