ชุดสะสม Update รวม 9 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980176
บทนำ
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

9 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการตัดสินค้าจากคลัง SQL Server 2005 Service Pack 3 ที่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2005 Service Pack 3

หมายเหตุ:นี้โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมถูกยังรู้จักในขณะที่สร้าง 9.00.4294

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

  • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2005 เป็นภาษาต่าง ๆ ในขณะนี้ ดังนั้น เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
  • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนดังกล่าวประกอบที่มีการติดตั้งบนระบบ
  • คุณต้องเปิดใช้งานใน SQL Server จัดการวัตถุ (SMO) ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ และใน SQL Server แจกจ่ายจัดการวัตถุ (SQL DMO) ที่ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ก่อนที่คุณนำแพคเกจการปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการSMO และ XPs DMOตัวเลือก ดู SQL Server 2005 หนังสือออนไลน์

    หมายเหตุ:หมายเหตุ sql Server 2005 หนังสือออนไลน์ที่การตั้งค่าเริ่มต้นของขั้นตอนเหล่านี้จัดเก็บไว้เป็น 0 (ปิด) อย่างไรก็ตาม ค่านี้ไม่ถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเป็น 1 (เปิด)
ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการปรับปรุง 9 ที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงได้รับการสนับสนุนที่สะสมใหม่อยู่ในขณะนี้ได้จาก Microsoft ประกอบด้วยการแก้ไขสำหรับปัญหาที่คงที่นับตั้งแต่การวางจำหน่ายของ SQL Server 2005 Service Pack 3 นอกจากนี้ยังรวมถึงการแก้ไขจากนั้นก่อนหน้า SQL Server 2005 Service Pack 3 แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ใหม่ได้แล้วทดสอบสำหรับปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การแก้ไขในการปรับปรุงที่สะสมควรจะใช้กับระบบที่มีการรับผลกระทบจากปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเท่านั้น

หากพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสม คุณจะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นมา ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์มที่ "ใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดได้" แสดงภาษาที่มีการปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ใน 9 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะออก ตามที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
422484981755การแก้ไข: "พลาดตัวประมวลผลแบบสอบถามภายในบริษัท ” ข้อผิดพลาดความเมื่อคุณรันการสอบถามที่รวมหลายตารางใน SQL Server 2005
426354981811มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อคุณทำการปรับปรุง schema ของวัตถุที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ถูกประกาศใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
375057978308การแก้ไข: คุณไม่สามารถสร้างแผนการบำรุงรักษา หรือทำการดำเนินการ DatabaseMail หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนในคลัสเตอร์ failover SQL Server 2005
388927980653sql Server 2005 SP1 สะสม Update 9 และ SQL Server 2008 SP1 สะสม Update 7 แนะนำการตั้งค่าการสืบค้นกลับสถานะ 4136 ที่สามารถใช้เพื่อปิดการใช้กระบวนการ "sniffing พารามิเตอร์"
398555978430การแก้ไข: งานการล้างข้อมูลบน Ghost ใช้ 100% ของ CPU บนระบบไม่ได้ใช้งาน ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2005
405496980142การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Proveder การโหลดล้มเหลว" หรือกระบวนการ WMIPRVSE.EXE หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการ WMI 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ SQL Server 2005
406228980883การแก้ไข: แคมวลเริ่มโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณใส่ข้อมูลใน SQL Server 2005
407404980290การแก้ไข: ดัชนีเนื้อหาที่เสียหายเมื่อกระบวนการผสานต้นแบบถูกหยุดชั่วคราวใน SQL Server 2005
412421980849FIX: You experience high latency for peer-to-peer distribution agents in SQL Server 2005
415000980948การแก้ไข: ข้อมูลเมตาเสียหายเมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ข้อมูล SSAS 2005 จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
415806981713การแก้ไข: แบบสอบถามกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องถ้าใช้ดัชนีที่ไม่ถูก rebuilt แบบออนไลน์ใน SQL Server 2005
416292981106การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณเรียกใช้เป็นแพคเกจ SSIS 2005 ที่ใช้แปลงค้นหา
421555979212การแก้ไข: ค่า DateTime A ถูกแทนที่ ด้วยค่า NULL เมื่อมีแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยใช้ตัวจำแนกชื่อแบบกำหนดเองในการจำลองแบบผสานของ SQL Server 2005
421570981502การแก้ไข: แบบสอบถามที่ใช้การวางแผนแบบสอบถามแบบขนานกลับผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทุกครั้งที่คุณรันการสอบถามใน SQL Server 2005
426920981867การแก้ไข: สมาชิกคำนวณได้ที่ใช้ขนาดถูกกรองสมาชิกกลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องใน SSAS 2005
427041981888การแก้ไข: "Deadlock จอล้มเหลวในการแก้ไข deadlock นี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์อาจต้องการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในการกู้คืนจากเงื่อนไขนี้"เมื่อฐานข้อมูลจะถูกกู้คืนใน SQL Server 2005

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้มแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

หมายเหตุ:แพคเกจแบบสแตนด์อโลนของไคลเอ็นต์ Native ของ SQL เป็นนำออกใช้พร้อมกับ 9 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4294.023,40001 2010 Apr21:19x86
Bcp.exe2005.90.4294.065,38401 2010 Apr21:19x86
Chsbrkr.dll12.0.9736.01,681,24026 2010 มีนาคม03:07x86
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,109,01626 2010 มีนาคม03:07x86
Databasemailengine.dll9.0.4294.075,62401 2010 Apr21:19x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4294.042,85601 2010 Apr21:19x86
Distrib.exe2005.90.4294.067,43201 2010 Apr21:19x86
Dts.dll2005.90.4294.01,100,13601 2010 Apr21:19x86
Dtspipeline.dll2005.90.4294.0602,47201 2010 Apr21:19x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.030,05601 2010 Apr21:19x86
Fteref.dll12.0.9736.0446,46426 2010 มีนาคม03:07x86
Infosoft.dll12.0.9736.0464,72826 2010 มีนาคม03:07x86
Korwbrkr.dll12.0.9736.067,41626 2010 มีนาคม03:07x86
Langwrbk.dll12.0.9736.0132,95226 2010 มีนาคม03:07x86
Logread.exe2005.90.4294.0399,20801 2010 Apr21:20x86
Mergetxt.dll2005.90.4294.029,03201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4294.01,625,44801 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10401 2010 Apr21:22x86
Msfte.dll12.0.9736.02,430,80826 2010 มีนาคม03:07x86
Msftefd.exe12.0.9736.063,32026 2010 มีนาคม03:07x86
Msftepxy.dll12.0.9736.091,99226 2010 มีนาคม03:07x86
Msftesql.exe12.0.9736.091,99226 2010 มีนาคม03:07x86
Msgprox.dll2005.90.4294.0196,96801 2010 Apr21:22x86
Msir5jp.dll5.0.2130.03,156,31226 2010 มีนาคม03:07x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Nlhtml.dll12.0.9736.0120,66426 2010 มีนาคม03:07x86
Nls400.dll5.0.7112.012,286,29626 2010 มีนาคม03:07x86
Oledbdest.dll2005.90.4294.0164,20001 2010 Apr21:22x86
Query.dll12.0.9736.044,88826 2010 มีนาคม03:07x86
Rdistcom.dll2005.90.4294.0644,45601 2010 Apr21:22x86
Replagnt.dll2005.90.4294.018,79201 2010 Apr21:22x86
Repldp.dll2005.90.4294.0185,19201 2010 Apr21:22x86
Replerrx.dll2005.90.4294.0110,95201 2010 Apr21:22x86
Replisapi.dll2005.90.4294.0269,67201 2010 Apr21:22x86
Replmerg.exe2005.90.4294.0317,80001 2010 Apr21:22x86
Replprov.dll2005.90.4294.0551,78401 2010 Apr21:22x86
Replrec.dll2005.90.4294.0783,20801 2010 Apr21:22x86
Replres.rll2005.90.4294.0281,96001 2010 Apr21:22x86
Replsub.dll2005.90.4294.0405,35201 2010 Apr21:22x86
Replsync.dll2005.90.4294.098,15201 2010 Apr21:22x86
Snapshot.exe9.0.4294.011,11201 2010 Apr21:23x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0173,92801 2010 Apr21:23x86
Sqlaccess.dll2005.90.4294.0346,98401 2010 Apr21:23x86
Sqlagent90.exe2005.90.4294.0346,47201 2010 Apr21:23x86
Sqlmergx.dll2005.90.4294.0191,33601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlservr.exe2005.90.4294.029,289,32001 2010 Apr21:23x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0104,29601 2010 Apr21:23x86
Sqlwep.dll2005.90.4294.087,40001 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.039,27201 2010 Apr21:23x86
Ssravg.dll2005.90.4294.039,78401 2010 Apr21:23x86
Ssrdown.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Ssrmax.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrmin.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrpub.dll2005.90.4294.026,98401 2010 Apr21:23x86
Ssrup.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Thawbrkr.dll12.0.9736.0202,58426 2010 มีนาคม03:07x86
Xmlfilt.dll12.0.9736.0194,39226 2010 มีนาคม03:07x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlsub.dll2005.90.4294.0192,36001 2010 Apr21:23x86
Xpstar90.dll2005.90.4294.0297,32001 2010 Apr21:23x86
sql Server 2005 Analysis Services รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdpump.dll9.0.4294.04,008,80801 2010 Apr21:22x86
Msmdspdm.dll9.0.4294.0198,50401 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.exe9.0.4294.014,952,29601 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Msmgdsrv.dll9.0.4294.06,047,59201 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.04,302,69601 2010 Apr21:22x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4294.0800,61601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4294.042,85601 2010 Apr21:23x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4294.0296,80801 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4294.011,11201 2010 Apr21:19x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmgdsrv.dll9.0.4294.06,047,59201 2010 Apr21:22x86
Reportbuilder.exe9.0.4294.05,633,89601 2010 Apr21:22x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.4294.01,062,76001 2010 Apr21:20x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4294.01,120,10401 2010 Apr21:22x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4294.0137,06401 2010 Apr21:23x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4294.013,67201 2010 Apr21:22x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4294.010,08801 2010 Apr21:19x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4294.01,722,21601 2010 Apr21:22x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4294.0247,65601 2010 Apr21:23x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4294.01,329,00001 2010 Apr21:22x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Nsservice.exe9.0.4294.018,28001 2010 Apr21:22x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
บริการของ sql Server 2005 ข้อมูลแปลง รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.4294.01,100,13601 2010 Apr21:19x86
Dtspipeline.dll2005.90.4294.0602,47201 2010 Apr21:19x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.030,05601 2010 Apr21:19x86
Dtswizard.exe9.0.4294.0722,79201 2010 Apr21:19x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10401 2010 Apr21:22x86
Msdtssrvr.exe9.0.4294.0202,60001 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Oledbdest.dll2005.90.4294.0164,20001 2010 Apr21:22x86
Sqldest.dll2005.90.4294.0169,32001 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0104,29601 2010 Apr21:23x86
Txgroupdups.dll2005.90.4294.0239,46401 2010 Apr21:23x86
Txlookup.dll2005.90.4294.0241,51201 2010 Apr21:23x86
sql Server 2005 มือ รุ่น 32 บิต
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4294.0898,40801 2010 Apr21:19x86
Bcp.exe2005.90.4294.065,38401 2010 Apr21:19x86
Databasemailwizard.exe9.0.4294.0583,52801 2010 Apr21:19x86
Dts.dll2005.90.4294.01,100,13601 2010 Apr21:19x86
Dtspipeline.dll2005.90.4294.0602,47201 2010 Apr21:19x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.030,05601 2010 Apr21:19x86
Dtswizard.exe9.0.4294.0722,79201 2010 Apr21:19x86
Mergetxt.dll2005.90.4294.029,03201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4294.02,762,60001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4294.0505,70401 2010 Apr21:20x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.4294.04,814,69601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4294.0800,61601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4294.0296,80801 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll9.0.4294.0776,04001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.4294.0657,25601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4294.01,625,44801 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10401 2010 Apr21:22x86
Msgprox.dll2005.90.4294.0196,96801 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Msmgdsrv.dll9.0.4294.06,047,59201 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.04,302,69601 2010 Apr21:22x86
Objectexplorer.dll9.0.4294.02,705,25601 2010 Apr21:22x86
Oledbdest.dll2005.90.4294.0164,20001 2010 Apr21:22x86
Replerrx.dll2005.90.4294.0110,95201 2010 Apr21:22x86
Replicationmonitor.dll9.0.4294.01,640,29601 2010 Apr21:22x86
Replisapi.dll2005.90.4294.0269,67201 2010 Apr21:22x86
Replprov.dll2005.90.4294.0551,78401 2010 Apr21:22x86
Replrec.dll2005.90.4294.0783,20801 2010 Apr21:22x86
Replres.rll2005.90.4294.0281,96001 2010 Apr21:22x86
Replsub.dll2005.90.4294.0405,35201 2010 Apr21:22x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4294.01,120,10401 2010 Apr21:22x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0173,92801 2010 Apr21:23x86
Sqldest.dll2005.90.4294.0169,32001 2010 Apr21:23x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4294.06,088,55201 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0104,29601 2010 Apr21:23x86
Sqlwb.exe2005.90.4294.0822,63201 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.039,27201 2010 Apr21:23x86
Ssravg.dll2005.90.4294.039,78401 2010 Apr21:23x86
Ssrdown.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Ssrmax.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrmin.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrpub.dll2005.90.4294.026,98401 2010 Apr21:23x86
Ssrup.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Txgroupdups.dll2005.90.4294.0239,46401 2010 Apr21:23x86
Txlookup.dll2005.90.4294.0241,51201 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlsub.dll2005.90.4294.0192,36001 2010 Apr21:23x86
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4294.029,03201 2010 Apr22:33x64
Bcp.exe2005.90.4294.084,84001 2010 Apr22:33x64
Chsbrkr.dll12.0.9736.01,690,45626 2010 มีนาคม05:24x64
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,106,45626 2010 มีนาคม05:24x64
Databasemailengine.dll9.0.4294.075,62401 2010 Apr22:33x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4294.042,85601 2010 Apr22:33x86
Distrib.exe2005.90.4294.083,30401 2010 Apr22:33x64
Dts.dll2005.90.4294.01,892,20001 2010 Apr22:33x64
Dtspipeline.dll2005.90.4294.01,066,34401 2010 Apr22:33x64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.040,80801 2010 Apr22:33x64
Fteref.dll12.0.9736.0433,15226 2010 มีนาคม05:25x64
Infosoft.dll12.0.9736.0617,81626 2010 มีนาคม05:24x64
Korwbrkr.dll12.0.9736.098,13626 2010 มีนาคม05:24x64
Langwrbk.dll12.0.9736.0233,30426 2010 มีนาคม05:24x64
Logread.exe2005.90.4294.0525,16001 2010 Apr22:34x64
Mergetxt.dll2005.90.4294.034,66401 2010 Apr22:34x64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4294.01,816,42401 2010 Apr22:34x64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10401 2010 Apr22:34x86
Msfte.dll12.0.9736.03,812,69626 2010 มีนาคม05:24x64
Msftefd.exe12.0.9736.095,57626 2010 มีนาคม05:24x64
Msftepxy.dll12.0.9736.0123,73626 2010 มีนาคม05:24x64
Msftesql.exe12.0.9736.0154,96826 2010 มีนาคม05:24x64
Msgprox.dll2005.90.4294.0258,92001 2010 Apr22:34x64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,417,94426 2010 มีนาคม05:25x64
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Nlhtml.dll12.0.9736.0188,24826 2010 มีนาคม05:25x64
Nls400.dll5.0.7112.014,100,82426 2010 มีนาคม05:25x64
Oledbdest.dll2005.90.4294.0261,48001 2010 Apr22:34x64
Query.dll12.0.9736.064,85626 2010 มีนาคม05:25x64
Rdistcom.dll2005.90.4294.0821,09601 2010 Apr22:34x64
Replagnt.dll2005.90.4294.018,79201 2010 Apr21:22x86
Replagnt.dll2005.90.4294.019,30401 2010 Apr22:34x64
Repldp.dll2005.90.4294.0185,19201 2010 Apr21:22x86
Repldp.dll2005.90.4294.0236,90401 2010 Apr22:34x64
Replerrx.dll2005.90.4294.0142,18401 2010 Apr22:34x64
Replisapi.dll2005.90.4294.0392,55201 2010 Apr22:34x64
Replmerg.exe2005.90.4294.0414,56801 2010 Apr22:34x64
Replprov.dll2005.90.4294.0751,97601 2010 Apr22:34x64
Replrec.dll2005.90.4294.01,011,04801 2010 Apr22:34x64
Replres.rll2005.90.4294.0281,96001 2010 Apr22:34x64
Replsub.dll2005.90.4294.0508,77601 2010 Apr22:34x64
Replsync.dll2005.90.4294.0127,84801 2010 Apr22:34x64
Snapshot.exe9.0.4294.011,11201 2010 Apr21:23x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0222,56801 2010 Apr22:36x64
Sqlaccess.dll2005.90.4294.0354,15201 2010 Apr22:36x86
Sqlagent90.exe2005.90.4294.0425,83201 2010 Apr22:36x64
Sqlmergx.dll2005.90.4294.0233,83201 2010 Apr22:36x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0319,33601 2010 Apr22:36x64
Sqlservr.exe2005.90.4294.039,697,25601 2010 Apr22:36x64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0150,37601 2010 Apr22:36x64
Sqlwep.dll2005.90.4294.0120,16801 2010 Apr22:36x64
Sqlwep.dll2005.90.4294.087,40001 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.047,46401 2010 Apr22:36x64
Ssravg.dll2005.90.4294.048,48801 2010 Apr22:36x64
Ssrdown.dll2005.90.4294.030,56801 2010 Apr22:36x64
Ssrmax.dll2005.90.4294.044,90401 2010 Apr22:36x64
Ssrmin.dll2005.90.4294.044,90401 2010 Apr22:36x64
Ssrpub.dll2005.90.4294.031,59201 2010 Apr22:36x64
Ssrup.dll2005.90.4294.030,05601 2010 Apr22:36x64
Thawbrkr.dll12.0.9736.0206,16826 2010 มีนาคม05:24x64
Xmlfilt.dll12.0.9736.0265,56026 2010 มีนาคม05:25x64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88801 2010 Apr22:36x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94401 2010 Apr22:36x64
Xmlsub.dll2005.90.4294.0336,74401 2010 Apr22:36x64
Xpstar90.dll2005.90.4294.0548,71201 2010 Apr22:36x64
sql Server 2005 Analysis Services, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr22:34x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.032,235,36801 2010 Apr22:34x64
Msmdpump.dll9.0.4294.05,265,25601 2010 Apr22:34x64
Msmdspdm.dll9.0.4294.0198,50401 2010 Apr22:34x86
Msmdsrv.exe9.0.4294.031,624,55201 2010 Apr22:34x64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr22:34x64
Msmgdsrv.dll9.0.4294.06,047,59201 2010 Apr21:22x86
Msmgdsrv.dll9.0.4294.09,804,64801 2010 Apr22:34x64
Msolap90.dll9.0.4294.04,302,69601 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.05,934,95201 2010 Apr22:34x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0319,33601 2010 Apr22:36x64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88801 2010 Apr22:36x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94401 2010 Apr22:36x64
บริการของ sql Server 2005 Reporting, x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4294.0800,61601 2010 Apr22:34x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4294.042,85601 2010 Apr22:36x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4294.0296,80801 2010 Apr22:34x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4294.011,11201 2010 Apr22:33x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr22:34x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.032,235,36801 2010 Apr22:34x64
Msmgdsrv.dll9.0.4294.09,804,64801 2010 Apr22:34x64
Reportbuilder.exe9.0.4294.05,633,89601 2010 Apr21:22x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.4294.01,062,76001 2010 Apr21:20x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4294.01,120,10401 2010 Apr22:34x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4294.0137,06401 2010 Apr22:36x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4294.013,67201 2010 Apr22:34x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4294.010,08801 2010 Apr22:33x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4294.01,722,21601 2010 Apr22:34x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4294.0247,65601 2010 Apr22:36x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4294.01,329,00001 2010 Apr22:34x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0319,33601 2010 Apr22:36x64
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Nsservice.exe9.0.4294.018,28001 2010 Apr22:34x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0319,33601 2010 Apr22:36x64
บริการของ sql Server 2005 ข้อมูลแปลง x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.4294.01,892,20001 2010 Apr22:33x64
Dtspipeline.dll2005.90.4294.01,066,34401 2010 Apr22:33x64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.040,80801 2010 Apr22:33x64
Dtswizard.exe9.0.4294.0718,69601 2010 Apr22:33x64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr22:34x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10401 2010 Apr22:34x86
Msdtssrvr.exe9.0.4294.0198,50401 2010 Apr22:34x64
Msmdlocal.dll9.0.4294.032,235,36801 2010 Apr22:34x64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr22:34x64
Oledbdest.dll2005.90.4294.0261,48001 2010 Apr22:34x64
Sqldest.dll2005.90.4294.0264,55201 2010 Apr22:36x64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0319,33601 2010 Apr22:36x64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0150,37601 2010 Apr22:36x64
Txgroupdups.dll2005.90.4294.0475,49601 2010 Apr22:36x64
Txlookup.dll2005.90.4294.0402,79201 2010 Apr22:36x64
sql Server 2005 มือ x รุ่นที่ใช้ x64
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4294.0898,40801 2010 Apr21:19x86
Bcp.exe2005.90.4294.084,84001 2010 Apr22:33x64
Databasemailwizard.exe9.0.4294.0583,52801 2010 Apr21:19x86
Dts.dll2005.90.4294.01,100,13601 2010 Apr21:19x86
Dtspipeline.dll2005.90.4294.0602,47201 2010 Apr21:19x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.030,05601 2010 Apr21:19x86
Dtswizard.exe9.0.4294.0722,79201 2010 Apr21:19x86
Mergetxt.dll2005.90.4294.029,03201 2010 Apr21:20x86
Mergetxt.dll2005.90.4294.034,66401 2010 Apr22:34x64
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4294.02,762,60001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4294.0505,70401 2010 Apr21:20x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll9.0.4294.04,814,69601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4294.0800,61601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4294.0296,80801 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.modeldesigner.dll9.0.4294.0776,04001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.4294.0657,25601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4294.01,625,44801 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.182615,87222 2008 Apr00:07x86
Msgprox.dll2005.90.4294.0196,96801 2010 Apr21:22x86
Msgprox.dll2005.90.4294.0258,92001 2010 Apr22:34x64
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.032,235,36801 2010 Apr22:34x64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr22:34x64
Msmgdsrv.dll9.0.4294.06,047,59201 2010 Apr21:22x86
Msmgdsrv.dll9.0.4294.09,804,64801 2010 Apr22:34x64
Msolap90.dll9.0.4294.04,302,69601 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.05,934,95201 2010 Apr22:34x64
Objectexplorer.dll9.0.4294.02,705,25601 2010 Apr21:22x86
Oledbdest.dll2005.90.4294.0164,20001 2010 Apr21:22x86
Replerrx.dll2005.90.4294.0110,95201 2010 Apr21:22x86
Replerrx.dll2005.90.4294.0142,18401 2010 Apr22:34x64
Replicationmonitor.dll9.0.4294.01,640,29601 2010 Apr21:22x86
Replisapi.dll2005.90.4294.0269,67201 2010 Apr21:22x86
Replisapi.dll2005.90.4294.0392,55201 2010 Apr22:34x64
Replprov.dll2005.90.4294.0551,78401 2010 Apr21:22x86
Replprov.dll2005.90.4294.0751,97601 2010 Apr22:34x64
Replrec.dll2005.90.4294.01,011,04801 2010 Apr22:34x64
Replrec.dll2005.90.4294.0783,20801 2010 Apr21:22x86
Replres.rll2005.90.4294.0281,96001 2010 Apr21:22x86
Replres.rll2005.90.4294.0281,96001 2010 Apr22:34x64
Replsub.dll2005.90.4294.0405,35201 2010 Apr21:22x86
Replsub.dll2005.90.4294.0508,77601 2010 Apr22:34x64
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4294.01,120,10401 2010 Apr21:22x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0173,92801 2010 Apr21:23x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0222,56801 2010 Apr22:36x64
Sqldest.dll2005.90.4294.0169,32001 2010 Apr21:23x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4294.06,088,55201 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0319,33601 2010 Apr22:36x64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0104,29601 2010 Apr21:23x86
Sqlwb.exe2005.90.4294.0822,63201 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.039,27201 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.047,46401 2010 Apr22:36x64
Ssravg.dll2005.90.4294.039,78401 2010 Apr21:23x86
Ssravg.dll2005.90.4294.048,48801 2010 Apr22:36x64
Ssrdown.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Ssrdown.dll2005.90.4294.030,56801 2010 Apr22:36x64
Ssrmax.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrmax.dll2005.90.4294.044,90401 2010 Apr22:36x64
Ssrmin.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrmin.dll2005.90.4294.044,90401 2010 Apr22:36x64
Ssrpub.dll2005.90.4294.026,98401 2010 Apr21:23x86
Ssrpub.dll2005.90.4294.031,59201 2010 Apr22:36x64
Ssrup.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Ssrup.dll2005.90.4294.030,05601 2010 Apr22:36x64
Txgroupdups.dll2005.90.4294.0239,46401 2010 Apr21:23x86
Txlookup.dll2005.90.4294.0241,51201 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0278,88801 2010 Apr22:36x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0195,94401 2010 Apr22:36x64
Xmlsub.dll2005.90.4294.0192,36001 2010 Apr21:23x86
Xmlsub.dll2005.90.4294.0336,74401 2010 Apr22:36x64
sql Server 2005 ฐานข้อมูลโปรแกรม รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore90.dll2005.90.4294.056,16802 2010 Apr01:06IA-64
Bcp.exe2005.90.4294.0153,96002 2010 Apr01:06IA-64
Chsbrkr.dll12.0.9736.01,879,89626 2010 มีนาคม04:05IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9736.06,151,51226 2010 มีนาคม04:05IA-64
Databasemailengine.dll9.0.4294.075,62402 2010 Apr01:06x86
Databasemailprotocols.dll9.0.4294.042,85602 2010 Apr01:06x86
Distrib.exe2005.90.4294.0197,48002 2010 Apr01:06IA-64
Dts.dll2005.90.4294.03,515,24002 2010 Apr01:06IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.4294.01,931,62402 2010 Apr01:06IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.081,76802 2010 Apr01:06IA-64
Fteref.dll12.0.9736.0433,15226 2010 มีนาคม04:05IA-64
Infosoft.dll12.0.9736.01,911,64026 2010 มีนาคม04:05IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9736.0179,03226 2010 มีนาคม04:05IA-64
Langwrbk.dll12.0.9736.0329,56026 2010 มีนาคม04:05IA-64
Logread.exe2005.90.4294.01,100,13602 2010 Apr01:07IA-64
Mergetxt.dll2005.90.4294.068,96802 2010 Apr01:07IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4294.02,530,66402 2010 Apr01:07IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43202 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98402 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40002 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10402 2010 Apr01:07x86
Msfte.dll12.0.9736.07,081,30426 2010 มีนาคม04:05IA-64
Msftefd.exe12.0.9736.0169,81626 2010 มีนาคม04:05IA-64
Msftepxy.dll12.0.9736.0131,92826 2010 มีนาคม04:05IA-64
Msftesql.exe12.0.9736.0291,16026 2010 มีนาคม04:05IA-64
Msgprox.dll2005.90.4294.0542,05602 2010 Apr01:07IA-64
Msir5jp.dll5.0.2130.03,820,88826 2010 มีนาคม04:05IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4294.050,018,66402 2010 Apr01:07IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0599,91202 2010 Apr01:07IA-64
Nlhtml.dll12.0.9736.0292,18426 2010 มีนาคม04:05IA-64
Nls400.dll5.0.7112.014,746,45626 2010 มีนาคม04:05IA-64
Oledbdest.dll2005.90.4294.0583,01602 2010 Apr01:07IA-64
Query.dll12.0.9736.0119,64026 2010 มีนาคม04:05IA-64
Rdistcom.dll2005.90.4294.01,888,10402 2010 Apr01:07IA-64
Replagnt.dll2005.90.4294.018,79201 2010 Apr21:22x86
Replagnt.dll2005.90.4294.029,03202 2010 Apr01:07IA-64
Repldp.dll2005.90.4294.0185,19201 2010 Apr21:22x86
Repldp.dll2005.90.4294.0512,36002 2010 Apr01:07IA-64
Replerrx.dll2005.90.4294.0306,53602 2010 Apr01:07IA-64
Replisapi.dll2005.90.4294.0781,16002 2010 Apr01:07IA-64
Replmerg.exe2005.90.4294.0954,72802 2010 Apr01:07IA-64
Replprov.dll2005.90.4294.01,629,54402 2010 Apr01:07IA-64
Replrec.dll2005.90.4294.02,148,71202 2010 Apr01:07IA-64
Replres.rll2005.90.4294.0281,96002 2010 Apr01:07IA-64
Replsub.dll2005.90.4294.01,156,96802 2010 Apr01:07IA-64
Replsync.dll2005.90.4294.0274,79202 2010 Apr01:07IA-64
Snapshot.exe9.0.4294.011,11201 2010 Apr21:23x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0495,46402 2010 Apr01:09IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.4294.0348,52002 2010 Apr01:09x86
Sqlagent90.exe2005.90.4294.01,252,71202 2010 Apr01:09IA-64
Sqlmergx.dll2005.90.4294.0443,75202 2010 Apr01:09IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0622,95202 2010 Apr01:09IA-64
Sqlservr.exe2005.90.4294.073,063,27202 2010 Apr01:09IA-64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0314,21602 2010 Apr01:09IA-64
Sqlwep.dll2005.90.4294.0217,44802 2010 Apr01:09IA-64
Sqlwep.dll2005.90.4294.087,40001 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.091,49602 2010 Apr01:09IA-64
Ssravg.dll2005.90.4294.091,49602 2010 Apr01:09IA-64
Ssrdown.dll2005.90.4294.058,72802 2010 Apr01:09IA-64
Ssrmax.dll2005.90.4294.084,84002 2010 Apr01:09IA-64
Ssrmin.dll2005.90.4294.084,84002 2010 Apr01:09IA-64
Ssrpub.dll2005.90.4294.061,28802 2010 Apr01:09IA-64
Ssrup.dll2005.90.4294.058,72802 2010 Apr01:09IA-64
Thawbrkr.dll12.0.9736.0249,68826 2010 มีนาคม04:05IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9736.0438,61626 2010 มีนาคม04:05IA-64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48802 2010 Apr01:09IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,60002 2010 Apr01:09IA-64
Xmlsub.dll2005.90.4294.0578,92002 2010 Apr01:09IA-64
Xpstar90.dll2005.90.4294.0964,96802 2010 Apr01:09IA-64
sql Server 2005 Analysis Services รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43202 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98402 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40002 2010 Apr01:07x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.050,018,66402 2010 Apr01:07IA-64
Msmdpump.dll9.0.4294.06,749,54402 2010 Apr01:07IA-64
Msmdspdm.dll9.0.4294.0198,50402 2010 Apr01:07x86
Msmdsrv.exe9.0.4294.048,974,18402 2010 Apr01:07IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0599,91202 2010 Apr01:07IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Msmdsrv.rll9.0.4294.0647,52802 2010 Apr01:09IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4294.013,179,75202 2010 Apr01:07IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4294.06,047,59201 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.04,302,69601 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.07,925,09602 2010 Apr01:07IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0622,95202 2010 Apr01:09IA-64
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48802 2010 Apr01:09IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,60002 2010 Apr01:09IA-64
บริการของ sql Server 2005 Reporting รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4294.0800,61602 2010 Apr01:07x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll9.0.4294.042,85602 2010 Apr01:09x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll9.0.4294.0296,80802 2010 Apr01:07x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.resources.dll9.0.4294.011,11202 2010 Apr01:06x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43202 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98402 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40002 2010 Apr01:07x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.050,018,66402 2010 Apr01:07IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4294.013,179,75202 2010 Apr01:07IA-64
Reportbuilder.exe9.0.4294.05,633,89601 2010 Apr21:22x86
Reportbuilder.resources.dll9.0.4294.01,062,76001 2010 Apr21:20x86
Reportingserviceslibrary.dll9.0.4294.01,120,10402 2010 Apr01:07x86
Reportingserviceslibrary.resources.dll9.0.4294.0137,06402 2010 Apr01:09x86
Reportingservicesservice.exe9.0.4294.013,67202 2010 Apr01:07x86
Reportingservicesservice.resources.dll9.0.4294.010,08802 2010 Apr01:06x86
Reportingserviceswebserver.dll9.0.4294.01,722,21602 2010 Apr01:07x86
Reportingserviceswebserver.resources.dll9.0.4294.0247,65602 2010 Apr01:09x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.4294.01,329,00002 2010 Apr01:07x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0622,95202 2010 Apr01:09IA-64
บริการของ sql Server 2005 แจ้งเตือน รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Nsservice.exe9.0.4294.018,28002 2010 Apr01:07x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0622,95202 2010 Apr01:09IA-64
บริการของ sql Server 2005 ข้อมูลแปลง รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2005.90.4294.03,515,24002 2010 Apr01:06IA-64
Dtspipeline.dll2005.90.4294.01,931,62402 2010 Apr01:06IA-64
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.081,76802 2010 Apr01:06IA-64
Dtswizard.exe9.0.4294.0718,69602 2010 Apr01:06IA-64
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43202 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98402 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40002 2010 Apr01:07x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10402 2010 Apr01:07x86
Msdtssrvr.exe9.0.4294.0198,50402 2010 Apr01:07IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4294.050,018,66402 2010 Apr01:07IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0599,91202 2010 Apr01:07IA-64
Oledbdest.dll2005.90.4294.0583,01602 2010 Apr01:07IA-64
Sqldest.dll2005.90.4294.0598,88802 2010 Apr01:09IA-64
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0622,95202 2010 Apr01:09IA-64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0314,21602 2010 Apr01:09IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.4294.0908,13602 2010 Apr01:09IA-64
Txlookup.dll2005.90.4294.0854,88802 2010 Apr01:09IA-64
sql Server 2005 มือ รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin90.dll2005.90.4294.0898,40801 2010 Apr21:19x86
Bcp.exe2005.90.4294.0153,96002 2010 Apr01:06IA-64
Databasemailwizard.exe9.0.4294.0583,52801 2010 Apr21:19x86
Dts.dll2005.90.4294.01,100,13601 2010 Apr21:19x86
Dtspipeline.dll2005.90.4294.0602,47201 2010 Apr21:19x86
Dtspipelineperf.dll2005.90.4294.030,05601 2010 Apr21:19x86
Dtswizard.exe9.0.4294.0722,79201 2010 Apr21:19x86
Mergetxt.dll2005.90.4294.029,03201 2010 Apr21:20x86
Mergetxt.dll2005.90.4294.068,96802 2010 Apr01:07IA-64
Microsoft.analysisservices.controls.dll9.0.4294.02,762,60001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe9.0.4294.0505,70401 2010 Apr21:20x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.4294.0800,61601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll9.0.4294.0657,25601 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.4294.0292,71201 2010 Apr21:20x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2005.90.4294.01,625,44801 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll9.0.4294.01,603,43201 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.smoenum.dll9.0.4294.0218,98401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.4294.0919,40001 2010 Apr21:22x86
Microsoft.sqlserver.webservicetask.dll9.0.4294.096,10401 2010 Apr21:22x86
Microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.182615,87222 2008 Apr00:07x86
Msgprox.dll2005.90.4294.0196,96801 2010 Apr21:22x86
Msgprox.dll2005.90.4294.0542,05602 2010 Apr01:07IA-64
Msmdlocal.dll9.0.4294.015,979,36801 2010 Apr21:22x86
Msmdlocal.dll9.0.4294.050,018,66402 2010 Apr01:07IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0599,91202 2010 Apr01:07IA-64
Msmdsrv.rll9.0.4294.0600,42401 2010 Apr21:22x86
Msmgdsrv.dll9.0.4294.013,179,75202 2010 Apr01:07IA-64
Msmgdsrv.dll9.0.4294.06,047,59201 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.04,302,69601 2010 Apr21:22x86
Msolap90.dll9.0.4294.07,925,09602 2010 Apr01:07IA-64
Objectexplorer.dll9.0.4294.02,705,25601 2010 Apr21:22x86
Oledbdest.dll2005.90.4294.0164,20001 2010 Apr21:22x86
Replerrx.dll2005.90.4294.0110,95201 2010 Apr21:22x86
Replerrx.dll2005.90.4294.0306,53602 2010 Apr01:07IA-64
Replicationmonitor.dll9.0.4294.01,640,29601 2010 Apr21:22x86
Replisapi.dll2005.90.4294.0269,67201 2010 Apr21:22x86
Replisapi.dll2005.90.4294.0781,16002 2010 Apr01:07IA-64
Replprov.dll2005.90.4294.01,629,54402 2010 Apr01:07IA-64
Replprov.dll2005.90.4294.0551,78401 2010 Apr21:22x86
Replrec.dll2005.90.4294.02,148,71202 2010 Apr01:07IA-64
Replrec.dll2005.90.4294.0783,20801 2010 Apr21:22x86
Replres.rll2005.90.4294.0281,96001 2010 Apr21:22x86
Replres.rll2005.90.4294.0281,96002 2010 Apr01:07IA-64
Replsub.dll2005.90.4294.01,156,96802 2010 Apr01:07IA-64
Replsub.dll2005.90.4294.0405,35201 2010 Apr21:22x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0173,92801 2010 Apr21:23x86
Spresolv.dll2005.90.4294.0495,46402 2010 Apr01:09IA-64
Sqldest.dll2005.90.4294.0169,32001 2010 Apr21:23x86
Sqlmanagerui.dll9.0.4294.06,088,55201 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0234,85601 2010 Apr21:23x86
Sqlmgmprovider.dll2005.90.4294.0622,95202 2010 Apr01:09IA-64
Sqltaskconnections.dll2005.90.4294.0104,29601 2010 Apr21:23x86
Sqlwb.exe2005.90.4294.0822,63201 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.039,27201 2010 Apr21:23x86
Ssradd.dll2005.90.4294.091,49602 2010 Apr01:09IA-64
Ssravg.dll2005.90.4294.039,78401 2010 Apr21:23x86
Ssravg.dll2005.90.4294.091,49602 2010 Apr01:09IA-64
Ssrdown.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Ssrdown.dll2005.90.4294.058,72802 2010 Apr01:09IA-64
Ssrmax.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrmax.dll2005.90.4294.084,84002 2010 Apr01:09IA-64
Ssrmin.dll2005.90.4294.037,73601 2010 Apr21:23x86
Ssrmin.dll2005.90.4294.084,84002 2010 Apr01:09IA-64
Ssrpub.dll2005.90.4294.026,98401 2010 Apr21:23x86
Ssrpub.dll2005.90.4294.061,28802 2010 Apr01:09IA-64
Ssrup.dll2005.90.4294.025,96001 2010 Apr21:23x86
Ssrup.dll2005.90.4294.058,72802 2010 Apr01:09IA-64
Txgroupdups.dll2005.90.4294.0239,46401 2010 Apr21:23x86
Txlookup.dll2005.90.4294.0241,51201 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0166,24801 2010 Apr21:23x86
Xmlrw.dll2.0.3609.0560,48802 2010 Apr01:09IA-64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0120,16801 2010 Apr21:23x86
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0330,60002 2010 Apr01:09IA-64
Xmlsub.dll2005.90.4294.0192,36001 2010 Apr21:23x86
Xmlsub.dll2005.90.4294.0578,92002 2010 Apr01:09IA-64

แฟ้มข้อมูลสำหรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนของ Client SQL Native ที่นำออกใช้พร้อมกับ 9 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

sql Native Client รุ่น 32 บิต
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 2005
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 2005
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 2005
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 2005
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 2005
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 2005
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 2005
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 2005
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 2005
Sqlncli.dll2005.90.4294.02,247,52802 2010 Apr
Sqlnclir.rll2005.90.1399.0205,52814 2005 Oct
sql Native Client, x รุ่นที่ใช้ x64
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 200504:48
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 200504:48
Msvcm80.dll8.0.50727.42516,09623 Sep 200504:27
Msvcp80.dll8.0.50727.421,097,72823 Sep 200504:28
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 200504:48
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 200504:48
Msvcr80.dll8.0.50727.42822,78423 Sep 200504:26
Sqlncli.dll2005.90.4294.02,247,52802 2010 Apr02:23
Sqlncli.dll2005.90.4294.02,882,40802 2010 Apr03:36
sql Native Client รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 200504:48
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23223 Sep 200504:48
Msvcm80.dll8.0.50727.42572,41623 Sep 200504:29
Msvcp80.dll8.0.50727.421,385,47223 Sep 200504:31
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86423 Sep 200504:48
Msvcr80.dll8.0.50727.421,484,80023 Sep 200504:28
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68823 Sep 200504:48
Sqlncli.dll2005.90.4294.02,247,52802 2010 Apr02:23
Sqlncli.dll2005.90.4294.05,455,20802 2010 Apr06:09

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า
  2. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
  3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2005 คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
  4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และ เกี่ยวกับการปรับปรุงใน SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980176 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 01/16/2011 22:16:00 - ฉบับแก้ไข: 4.0

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services

  • kbautohotfix kbhotfixrollup kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbqfe kbmt KB980176 KbMtth
คำติชม