คำสั่ง "ผู้ใช้ dsget - memberof - ขยาย" ส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง ใน Windows Server 2008 R2 และ Windows 7

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980254
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7 คุณรันการผู้ใช้ dsgetคำสั่ง เมื่อคุณรันคำสั่งนี้พร้อมกับ–memberofสลับ และร่วมกับ–expandสวิตช์ แสดงผลไม่ถูกต้อง กลุ่มข้อมูลและข้อมูลผู้ใช้จะแสดงขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณคาดว่า จะแสดงเฉพาะรายละเอียดกลุ่ม

สำหรับคำสั่งตัวอย่างที่ reproduces ปัญหานี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"
สาเหตุ
โปรแกรมอรรถประโยชน์ Dsget.exe คำนวณเป็นสมาชิกของกลุ่มของผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องเมื่อนั้น-memberofและ-ขยายมีใช้สวิตช์
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 7
นอกจากนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 ต้องมีบทบาทของบริการการโดเมน active Directory ใช้งานอยู่ (AD DS) ติดตั้ง หรือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ต้องทำให้เกิดการเรียกใช้ระยะไกล Server จัดการเครื่องมือ (RSAT) ติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dsadd.exe6.1.7600.1638564,00014.07.5201:14x86
Dsget.exe6.1.7600.2064281,40812 2010 Feb20:15x86
Dsmod.exe6.1.7600.1638561,44014.07.5201:14x86
Dsmove.exe6.1.7600.1638531,74414.07.5201:14x86
Dsquery.exe6.1.7600.1638575,77614.07.5201:14x86
Dsrm.exe6.1.7600.1638535,84014.07.5201:14x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dsadd.exe6.1.7600.1638577,31214.07.5201:39x64
Dsget.exe6.1.7600.2064296,25612 2010 Feb09:44x64
Dsmod.exe6.1.7600.1638575,26414.07.5201:39x64
Dsmove.exe6.1.7600.1638535,32814.07.5201:39x64
Dsquery.exe6.1.7600.1638598,81614.07.5201:39x64
Dsrm.exe6.1.7600.1638540,96014.07.5201:39x64
Dsadd.exe6.1.7600.1638564,00014.07.5201:14x86
Dsget.exe6.1.7600.2064281,40812 2010 Feb20:15x86
Dsmod.exe6.1.7600.1638561,44014.07.5201:14x86
Dsmove.exe6.1.7600.1638531,74414.07.5201:14x86
Dsquery.exe6.1.7600.1638575,77614.07.5201:14x86
Dsrm.exe6.1.7600.1638535,84014.07.5201:14x86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างคำสั่งการทบทวนเกิดปัญหานี้

ตัวอย่างของคำสั่งที่ reproduces ปัญหานี้เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งจากพร้อมรับคำสั่งที่ยกระดับการ มีต่อไปนี้:
ผู้ใช้ dsget " CN =ผู้ดูแลระบบ CN = Users, DC = testdomain, DC = com " - memberof - ขยาย
ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้:
"CN=Group Policy Creator Owners,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=Domain Admins,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=Enterprise Admins,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=Schema Admins,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=Administrators,CN=Builtin,DC=testdomain,DC=com""CN=Domain Users,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=Denied RODC Password Replication Group,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=Users,CN=Builtin,DC=testdomain,DC=com""CN=Administrator,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=CTSLAB,CN=Users,DC=testdomain,DC=com""CN=krbtgt,CN=Users,DC=testdomain,DC=com"
ในการแสดงผลนี้ ล่าสุดสามรายการมีบัญชีผู้ใช้ รายการเหล่านี้จะไม่ถูกแสดงเนื่องจากพวกเขาไม่กลุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการdsgetคำสั่ง การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,458
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2a633bc3dcc8e93d6cf964c3bcd63cb4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20642_none_d9ff9324b1b2e994.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม733
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..s commandline tools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20642_none_c85735c6ec7fd424.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,997
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มAmd64_2a633bc3dcc8e93d6cf964c3bcd63cb4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20642_none_361e2ea86a105aca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม735
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_481b3636ef0554ba993e5c6751fccd21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20642_none_07d77bbd29b3543e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม737
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..s - commandline - tools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20642_none_2475d14aa4dd455a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,001
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,349
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..s commandline tools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20642_none_c85735c6ec7fd424.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,997
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)23:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980254 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2010 19:09:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbexpertiseadvanced kbfix kbHotfixServer kbqfe kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB980254 KbMtth
คำติชม