ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การแก้ไขนี้แนะนำการสนับสนุนสำหรับ Exchange Server 2010 หน้า patching เมื่อมีข้อผิดพลาด I/O ของดิสก์ "-1022" ถูกสร้างขึ้น

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980261
อาการ
ความพร้อมใช้งานสูงสุดของ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange Microsoft แนะนำกลไกการโปรแกรม Extensible ของที่เก็บใหม่ที่เรียกว่าหน้า patching เมื่อเกิดความเสียหายของฐานข้อมูลจากข้อบกพร่องของดิสก์เล็ก หน้า Exchange Server 2010 patching อัตโนมัติซ่อมแซมฐานข้อมูลที่เสียหาย โดยใช้สำเนาของฐานข้อมูลที่มีการกำหนดค่าอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการมีพร้อมใช้งานสูง การแก้ไขนี้แนะนำการสนับสนุนสำหรับเพ patching เมื่อมีสร้างข้อผิดพลาด i/o ของดิสก์ "-1022" โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล Extensible
หมายเหตุ:ดิสก์ที่เก็บโปรแกรม Extensible "-1022" ข้อผิดพลาดของ I/O อาจพบในเหตุการณ์ต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:


รหัสเหตุการณ์: 481
ประเภท: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: ESE
คำอธิบาย::
ที่เก็บข้อมูล<pid #=""></pid>ความพยายามในการอ่านจากแฟ้ม"<database file=""></database>"ที่ตรงข้าม xxxx (xxxx) สำหรับ 4096 (0x00001000) ไบต์ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดของระบบ 21 (0x00000015): "อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน การดำเนินการอ่านจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด-1022 (0xfffffc02) ถ้าข้อผิดพลาดนี้ยังคงมีอยู่ แล้วแฟ้มอาจเสียหาย และอาจจำเป็นต้องกู้คืนจากการสำรองข้อมูลก่อนหน้านี้


รหัสเหตุการณ์: 482
ประเภท: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: ESE
คำอธิบาย::
ที่เก็บข้อมูล<pid #=""></pid>ความพยายามในการเขียนไปยังแฟ้ม"<database file=""></database>"ที่ xxxx(xxxx) ตรงข้ามสำหรับ 4096 (0x00001000) ไบต์ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดของระบบ 21 (0x00000015): "อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน การดำเนินการเขียนจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด-1022 (0xfffffc02) ถ้าข้อผิดพลาดนี้ยังคงมีอยู่ แฟ้มอาจเสียหาย และคุณอาจต้องการคืนค่าจากสำเนาสำรองก่อนหน้านี้

การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
979611คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010: 18 กุมภาพันธ์ 2010
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานสูงสุดของ Exchange Server 2010 และหน้า patching แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ