เกิดข้อผิดพลาด stop "0x0000009F" เมื่อคุณใช้ L2TP ผ่าน IPsec การทันเนลการเตรียมใช้งานการเชื่อมต่อ VPN ไปยังเครือข่ายขององค์กรจากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 และในภายหลังคุณพยายามที่จะใช้การไฮเบอร์เนตโหมด

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980399
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมีไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
  • คุณใช้ในชั้นสอง Tunneling Protocol (L2TP) ผ่านทางทันเนล IPsec การเตรียมใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ไปยังเครือข่ายขององค์กรจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  • คุณยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN
  • คุณสามารถวางคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เวลาหลายนาทีเมื่อมีพยายามโหมดไฮเบอร์เนต จากนั้น คอมพิวเตอร์ปัญหา นอกจากนี้ ได้รับข้อความข้อผิดพลาด Stop ที่คล้ายกับต่อไปนี้:
หยุด: (0x0000009fparameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งระหว่าง L2TP และ Telephony API (TAPI)
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scp73510 2009 Jun21:39ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.1638538,91214.07.5201:14ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.1.7600.1638520,99213-ก.ค.-200923:54x86
Ndproxy.sys6.1.7600.2066248,640มีนาคม-08-201018:05x86
Ndptsp.tsp6.1.7600.1638550,68814.07.5201:14ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81710 2009 Jun21:39ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm ms3,116มีนาคม-08-201021:49ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.1638581,40814.07.5201:16x86
Rasctrnm.h1,82010 2009 Jun21:39ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.1638561,95214.07.5201:16x86
Rasmxs.dll6.1.7600.1638533,28014.07.5201:16x86
Rasser.dll6.1.7600.1638522,52814.07.5201:16x86
Wanarp.sys6.1.7600.1638563,48813-ก.ค.-200923:55x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scp73510 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.1638547,10414.07.5201:38ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.1.7600.1638524,06414.07.5200:10x64
Ndproxy.sys6.1.7600.2066257,856มีนาคม-08-201018:42x64
Ndptsp.tsp6.1.7600.1638560,92814.07.5201:38ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81710 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm ms3,116มีนาคม-08-201022:21ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.1638595,74414.07.5201:41x64
Rasctrnm.h1,82010 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.1638576,28814.07.5201:41x64
Rasmxs.dll6.1.7600.1638541,47214.07.5201:41x64
Rasser.dll6.1.7600.1638529,69614.07.5201:41x64
Wanarp.sys6.1.7600.1638588,57614.07.5200:10x64
Cis.scp73522-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.2066238,912มีนาคม-08-201021:38ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.1.7600.2066250,688มีนาคม-08-201021:38ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81722-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.2066281,408มีนาคม-08-201021:39x86
Rasctrnm.h1,82022-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.2066261,952มีนาคม-08-201021:39x86
Rasmxs.dll6.1.7600.2066233,280มีนาคม-08-201021:39x86
Rasser.dll6.1.7600.2066222,528มีนาคม-08-201021:39x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scp73510 2009 Jun21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.16385101,37614.07.5201:44ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.1.7600.1638555,29614.07.5200:27IA-64
Ndproxy.sys6.1.7600.20662149,504มีนาคม-08-201017:58IA-64
Ndptsp.tsp6.1.7600.16385128,00014.07.5201:44ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81710 2009 Jun21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm ms3,116มีนาคม-08-201021:12ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.16385210,94414.07.5201:48IA-64
Rasctrnm.h1,82010 2009 Jun21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.16385161,79214.07.5201:48IA-64
Rasmxs.dll6.1.7600.1638595,74414.07.5201:48IA-64
Rasser.dll6.1.7600.1638562,46414.07.5201:48IA-64
Wanarp.sys6.1.7600.16385170,49614.07.5200:27IA-64
Cis.scp73522-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.2066238,912มีนาคม-08-201021:38ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.1.7600.2066250,688มีนาคม-08-201021:38ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81722-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.2066281,408มีนาคม-08-201021:39x86
Rasctrnm.h1,82022-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.2066261,952มีนาคม-08-201021:39x86
Rasmxs.dll6.1.7600.2066233,280มีนาคม-08-201021:39x86
Rasser.dll6.1.7600.2066222,528มีนาคม-08-201021:39x86
การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ได้ย้ายคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา VPN ผ่าน IPsec แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAPI แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ชื่อแฟ้มX86_19def893eb858ab793fa14738eeda122_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_3290e4ad7929bae2.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_0e52fd95f4d2f0bb.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม48,242
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)01:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มAmd64_483846e81cbcdd6d782b74dd6b37454c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_25e321572e83e106.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b8ca1bcb26751a6ec0aea3a5f07f5732_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_89877704902d4af9.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_6a719919ad3061f1.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม48,248
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)01:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_74c6436be19123ec.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม32,478
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_53581faa4fea8d67a06eadc093234825_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_12bc500cbe878f92.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_0e54a18bf4d0f9b7.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม48,245
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_74c6436be19123ec.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม32,478
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980399 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10/21/2010 19:17:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbHotfixServer kbfix kbmt KB980399 KbMtth
คำติชม