การแก้ไข: โปรแกรมประยุกต์แบบกำหนดเองไม่ตอบสนองเมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์ส่งให้ส่งข้อความมากกว่า 100 บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ BizTalk Server 2006 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980453
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft BizTalk Server 2006 R2 ลงทะเบียนอะแดปเตอร์ส่งที่ถูกรวมในตัวอย่างของ SubmitDirect ออกกล่อง คุณเรียกใช้แอพลิเคชันคอนโซล SubmitMessages.exe ส่งชุดของข้อความ ถ้าหมายเลขของข้อความในชุดสมุดรายวัน มากกว่า 100 แอพลิเคชันของคอนโซลไม่ตอบสนอง

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีใช้ตัวปรับต่อการส่ง ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น ในโปรแกรมประยุกต์ที่กำหนดเอง และ โฮสต์ Isolated ของ BizTalk
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแทนการข้อความของ BizTalk Server สร้างเธรดไม่ถูกต้อง
การแก้ไข
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหานี้จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982061แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่าง SubmitDirect ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980453 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 03:31:38 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbtsmessaging kbbiztalk2006r2sp1fix kbbiztalk2006r2presp2fix kbbtsadapters kbfix kbbug kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB980453 KbMtth
คำติชม