ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
l-header-dropdown-label"> การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกใช้เวลานานเมื่อคุณเริ่มการเข้าถึง 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980544
อาการ
บนคอมพิวเตอร์ที่มีหลายรุ่นของ Microsoft Office Access ติดตั้ง Microsoft Windows Installer อาจเริ่มต้นเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Access 2010, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Access 2007 หรือ Microsoft Office Access รัน 2007 ไทม์ ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกใช้เวลานานเมื่อคุณเริ่มการเข้าถึง 2010 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเรียกใช้ Access รุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
สาเหตุ
การดำเนินการซ่อมแซม Windows Installer ลงทะเบียน Office 2007 ที่ใช้การเข้าถึงทุกครั้งที่คุณต้องเริ่มการเข้าถึงของ Office 2007 หลังจากที่คุณใช้การเข้าถึง 2010 การลงในทำนองเดียวกัน การดำเนินการซ่อมแซม Windows Installer ทะเบียน 2010 การเข้าถึงทุกครั้งที่คุณต้องเริ่มการเข้าถึง 2010 หลังจากที่คุณใช้ Access รุ่นก่อนหน้า Microsoft Access 2000 และ Microsoft Access 2002 ไม่เริ่มทำงานการดำเนินการซ่อมแซมหลังจากที่คุณใช้รุ่นที่ใหม่กว่าการเข้าถึง หากรุ่นที่ใช้ในการเข้าถึงที่คุณเริ่มการทำงานเหมือนกับรุ่นที่ใช้ในการเข้าถึงที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ การดำเนินการซ่อมแซม Windows Installer ไม่เกิด

นอกจากนี้ กระบวนการกำหนดค่าการเข้าถึง 2010 ใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงในโปรแกรมการเข้าถึงของ Microsoft ที่ทำการเข้าถึง 2010 แข็งมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

  1. ติดตั้งระบบ Microsoft Office 2010
  2. ติดตั้งระบบ Microsoft Office 2007
  3. การเริ่มการทำงานการเข้าถึงของ Office 2007
  4. ออกจากการเข้าถึงของ Office 2007
  5. การเริ่มการทำงานการเข้าถึง 2010

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ