การสำรองข้อมูลสถานะของระบบผิดพลาดใน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2: "การแจงนับไฟล์ล้มเหลว"

อาการ
เมื่อคุณดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะของระบบบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 การดำเินินการสำรองข้อมูลสถานะของระบบล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
การแจงนับไฟล์ล้มเหลว
พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ยังถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์บนคอมพิวเตอร์

ชื่อบันทึก: แอปพลิเคชัน
แหล่ง: Microsoft-Windows-Backup
วันที่: วันที่
รหัสเหตุการณ์: 517
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
การสำรองข้อมูลที่เริ่มต้นเมื่อ 'เวลา' ล้มเหลวโดยมีรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้ '2155348237' (การแจงนับไฟล์ล้้มเหลว) โปรดเรียกใช้การสำรองข้อมูลอีกครั้งเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 • มีรีจิสทรีคีย์ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service name>
  หมายเหตุ ใช้ตัวยึด <ชื่อบริการ> สำหรับชื่อของชื่อบริการ
 • ค่าของรายการรีจิสทรี ImagePath ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่คีย์ย่อยนี้ชี้ไปที่ไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
เช่น สมมติว่าคุณดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะระบบบนโหนดแบบพาสซีฟ และ้สมมติว่ารายการรีจิสทรี ImagePath ของบริการหนึ่งที่ตั้งอยู่บนโหนดแบบพาสซีฟชี้ไปที่ไดรฟ์ที่ไม่ได้อยู่บนโหนดแบบพาสซีฟ ในสถานการณ์จำลองนี้ การดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะระบบล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่เกิดปัญหาตามที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ ขอแนะนำให้รอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องแก้ไขปัญหาใดๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในการแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดดูจากเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้ หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงในภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ แสดงว่าไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ดังนี้
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2008 Service Pack โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ดังนี้
968849 วิธีรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรีหากต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่มปุ่มเริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและไฟล์ แล้วกด ENTER
  UACพิมพ์รหัสผ่านหากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล ยืนยัน หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยัน
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SystemWriter
  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ โปรดสร้างเอง
 3. ในเมนู แก้ไข ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก Multi-string Value
 4. พิมพ์ ExcludedBinaryPaths และจากนั้นกด ENTER หมายเหตุ
 5. คลิกขวาที่ ExcludedBinaryPaths แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน
 6. ในกล่อง ค่าข้อมูล ให้พิมพ์เส้นทางไบนารีทั้งหมดที่ควรได้รับการละเว้นจากการดำเนินการสำรองข้อมูลสถานะระบบ จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: เส้นทางไบนารีควรจะเป็นเส้นทางที่แน่นอน ซึ่งไม่ควรรวมตัวแปรสภาพแวดล้อม (เช่น %windir%) และไม่ควรอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่หรือเดี่ยว นอกจากนี้จะต้องแน่ใจว่าได้รวมชื่อไบนารีเต็มกับเส้นทางที่จะละเว้น เช่น:
  D:\ProgramFolder\bin\program.exe
 7. ออกจาก Registry Editor
หมายเหตุ
 • หากคุณใช้วิธีการนี้เพื่อละเว้นข้อมูลบริการจากขอบเขตการสำรองข้อมูลสถานะระบบ คุณต้องสำรองข้อมูลบริการบนไดร์ฟข้อมูลที่ใช้ร่วมกันด้วยตนเอง
 • ถ้าคุณกำหนดอักษรไดรฟ์ไปยังไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกันที่ถูกละเว้นออกจากขอบเขตสำรองข้อมูลสถานะระบบ คุณจะต้องป้อนรีจิสทรีคีย์ทั้งหมดด้วยตนเองอีกครั้งโดยใช้เส้นทางใหม่ เนื่องจากไดรฟ์ที่ได้รับมอบหมายจะไม่สามารถทำงานได้อีก
สิ่งสำคัญ คุณจะต้องละเว้นบริการอย่างระมัดระวัง เพราะรายการที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้สถานะของระบบเสียหายได้

ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลไฟล์

โปรแกรมแก้ไขด่วนเวอร์ชันทั่วโลกจะติดตั้งไฟล์ที่มีคุณสมบัติตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์นี้แสดงเป็น Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์นี้ในคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นจะแสดงเวลาท้องถิ่นของคุณและการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลปัจจุบัน (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในไฟล์
หมายเหตุข้อมูลไฟล์ Windows Vista และ Windows Server 2008
ข้อสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 ถูกรวมไว้ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จะมีเฉพาะ "Windows Vista" เท่านั้นที่แสดงอยู่ในหน้าคำขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ในการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่งหรือทั้งสองระบบ ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ปรากฏอยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้านั้น โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความนี้เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละรายการ
 • ไฟล์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะ SR_Level (RTM, SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) สามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของไฟล์ดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.600
 1
. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600
 2
. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 จะผนวกเข้ากับ Windows Server 2008 รุ่นที่นำออกใช้ ดังนั้นไฟล์กำหนดเวลาของ RTM จะใช้กับ Windows Vista เท่านั้น ไฟล์กำหนดเวลาของ RTM มีหมายเลขรุ่น 6.0.0000. xxxxxx
 • ไฟล์ MANIFEST (.manifest) และไฟล์ MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากกัน ในหัวข้อ "ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และสำหรับ Windows Vista" ไฟล์ MUM และ MANIFEST และไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง ไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636168,44818-Feb-201014:24x64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341169,47218-Feb-201013:42x64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636343,55218-Feb-201014:58IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341343,55218-Feb-201013:26IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6001.22636130,56018-Feb-201013:58x86
Cryptsvc.dll6.0.6002.22341131,07218-Feb-201013:41x86
หมายเหตุของข้อมูลของไฟล์ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนในหน้าขอโปรแกรมแก้ไขด่วนแสดงอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง หากต้องการขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการหนึ่งหรือทั้งสอง โปรดเลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงอยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในเพจนั้น โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความนี้เพื่อตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมแก้ไขด่วนแต่ละรายการ
 • ไฟล์ MANIFEST (.manifest) และไฟล์ MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมจะแสดงรายการแยกต่างหากกัน ในหัวข้อ "ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 และสำหรับ Windows 7" ไฟล์ MUM และ MANIFEST และไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง ไฟล์แค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้แสดงคุณสมบัติจะถูกลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตอล Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86 ที่สนับสนุนทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756176,64016-Jul-201010:46x64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756367,61616-Jul-201009:49IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7600.20756136,70416-Jul-201010:21x86
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Microsoft

รายละเอียดเพิ่มเติมของไฟล์

ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,565
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_0b89d40099f195e886747774f99bfd97_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ca686c57238fc48.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_6eb5a8b8e210dbc04e05b946c4a7e5c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_93bc4f28b8c4e721.manifest
File versionNot applicable
File size700
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด และสำหรับ Windows Server 2008
File nameAmd64_62643131e92caea4f009bd1e99d4889d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_e580bb45464b1e1d.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bbc3143d862c7c34b8903979fdfe8348_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b460e83b58b8c10a.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f72ebfa48e1af8cecbe291eeeeefa164_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_47ca12c7c24fd240.manifest
File versionNot applicable
File size1,048
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d28d6d296c5d3c89.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:25
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d4640db369902eeb.manifest
File versionNot applicable
File size7,523
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:32
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size3,593
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 IA-64 รุ่นที่รองรับทั้งหมด
File nameIa64_031fca498ff4112e58cc2269287c7bbb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_eecb20e221a64a14.manifest
File versionNot applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_2a3815ed81467e80940084b67de47169_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c58af6100d4e79a3.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_e9583df3df6d4ed5ea8485b011b50b9d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1feb1da6a2984667.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_7670759bb3fdd44f.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_78471625b130c6b1.manifest
File versionNot applicable
File size7,506
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,748
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_766ed1a5b3ffcb53.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7845722fb132bdb5.manifest
File versionNot applicable
File size7,489
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot applicable

ข้อมูลไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,818
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,823
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,803
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,421
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_47302adfdf4fbfd8.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 รุ่น x64 และ Windows Server 2008 R2 ที่รองรับทั้งหมด
File nameAmd64_4f0cb7996ce618763382a7bd84c9a9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_0fe37d3550795015.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_a34ec66397ad310e.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e062b269ea94dd608d3d56e4c37b92f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_2d81e99e778b6e3d.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_d29f9d96cd84b153.manifest
File versionNot Applicable
File size2,393
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:47
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,253
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,055
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980794~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,031
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,357
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
ไฟล์เพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด
File nameIa64_3ca4d2049da197559a82c3548b34c610_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_f1da99aaaa8f6591.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c0b67353637612bb818dc54c669066f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_4731ced5df4dc8d4.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_7682a60915254919.manifest
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,827
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980794~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,049
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980794_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-cryptsvc-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_768102131527401d.manifest
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)16-Jul-2010
Time (UTC)11:03
PlatformNot Applicable
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980794 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/30/2015 22:12:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbfix kbsurveynew kbqfe KB980794
คำติชม