คำแนะนำคำสำหรับ sequencing รุ่นเบต้าของระบบ Office 2010 ในโปรแกรมประยุกต์ Microsoft-V

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980861
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
บทนำ
ข้อมูลรุ่น Beta
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
บทความนี้อธิบายวิธีการหนึ่งที่คุณสามารถใช้ลำดับรุ่นเบต้าของระบบ Microsoft Office 2010 สำหรับใช้กับการจำลองเสมือนแอพลิเคชันของ Microsoft (ของโปรแกรมประยุกต์-V) 4.6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่ใช่วิธีการเดียวที่มีอยู่ คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบทความตามความเหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบสำนักงาน 2010 ใช้บริการแพลตฟอร์มที่ป้องกันซอฟต์แวร์ของ Office (SPP) นี่คือการเปิดใช้งานเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ในการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูลรุ่น ของ Windows Vista และ Windows 7 basically บริการนี้อยู่ใน Kit จัดวางของ 2010 Office Microsoft สำหรับโปรแกรมประยุกต์-V ก่อนที่คุณสามารถลำดับระบบ Office 2010 บริการนี้ต้องถูกติดตั้ง และกำหนดค่าไว้ในคอมพิวเตอร์ sequencing บริการจะต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่จำเป็นสำหรับการส่งกระแสข้อมูล 2010 Office ด้วย
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้ง และ sequencing ระบบ Office 2010 สำหรับใช้กับ 4.6 V ของโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft:
 • รุ่นของการจำลองเสมือนของโปรแกรมประยุกต์ Microsoft 4.6.0.1401 และรุ่นที่ใหม่กว่า ระบบสำนักงาน 2010 ไม่ได้รับการสนับสนุนบน 4.5 V ของโปรแกรมประยุกต์
 • 2010 Office ระบบ ทั้งสองแบบ 32 บิต และ 64 บิตรุ่น proxies ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเวอร์ชัน 64 บิตของระบบ Office 2010
 • Microsoft Office 2010 จัดวาง Kit สำหรับ V ของโปรแกรมประยุกต์ Kit จัดวางประกอบด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการและ proxies ไม่ใส่ก็ได้เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการรวมกันของ Office 2010 ที่จำเป็น
ลำดับระบบ Office 2010 กับ V ของโปรแกรมประยุกต์
เมื่อต้องการลำดับระบบ Office 2010 กับ V ของโปรแกรมประยุกต์รุ่น Beta ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ลำดับระบบ Office the2010

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับ sequencing

 1. เตรียมคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับ sequencing ตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในเอกสาร "ที่ดีที่สุดวิธีปฏิบัติสำหรับในแอพลิเคชันจำลองเสมือน Sequencer" ถ้าคุณไม่ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ในเอกสาร sequencing ข้อผิดพลาดในการทำงานอาจเกิดขึ้น
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 4.0 การค้นหาของ Windows จะติดตั้ง และจากนั้น ตั้งค่าบริการการค้นหาของ Windows เพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ. โดยค่าเริ่มต้น ค้นหาของ Windows จะติดตั้งอยู่ใน Windows 7 เปิดใช้งานการค้นหาของ Windows โดยใช้คุณลักษณะของ windowsในการเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'
 3. ดาวน์โหลดตัวแสดง XPS ที่ติดตั้ง Microsoft XML กระดาษข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสิ่งจำเป็นสำหรับ Pack โดยค่าเริ่มต้น ตัวแสดง XPS ถูกติดตั้ง Windows Vista และ Windows 7
 4. ตั้งค่าบริการ Windows Updateที่ปิดใช้งาน.
 5. ติดตั้ง Sequencer 4.6 V ของโปรแกรมประยุกต์ ถ้าคุณยังไม่ได้ดำเนินการนี้
 6. ดาวน์โหลด Kit จัดวาง และแยกแฟ้ม.exe
 7. หลังจากที่คุณแยกแฟ้ม.exe เป็นแฟ้ม OffVirt.msi จะพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: การติดตั้งชุดปรับใช้

 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ
 2. เรียกดูไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้ม Offvirt.msi
 3. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:
  msiexec /i OffVirt.msi [สิทธิ์การใช้งานสถานะ]
  หมายเหตุ:คุณต้องป้อนค่าถูกต้องใช้งานสถานะที่นี่ Kit ปรับใช้ที่กำหนดค่าอย่างถูกต้อง มิฉะนั้น ฟังก์ชันการทำงานอาจไม่ถูกต้อง
ค่าสถานะการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเริ่มการใช้ 2010 Office ระบบเสียงงาน และ การตรวจสอบข้อมูลที่ เปิดใช้งานและสถานะการใช้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรดเยี่ยมชม Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
การเปิดใช้งาน kms
การติดตั้งคีย์ของไคลเอ็นต์ KMS สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ กำหนดค่าสถานะในตารางต่อไปนี้เป็น 1
ค่าสถานะค่าผลิตภัณฑ์และคำอธิบาย
professionalplus0 หรือ 11 =คีย์ไคลเอ็นต์การติดตั้ง Microsoft Office Professional Plus KMS
visioultimate0 หรือ 11 =คีย์ไคลเอ็นต์การติดตั้ง Microsoft Office Visio Ultimate KMS
projectprofessional0 หรือ 11 =คีย์ไคลเอ็นต์การติดตั้ง Microsoft Office โครงการ Professional KMS
kmsservicename[โฮสต์]ป้อนชื่อโฮสต์ KMS (ค่าสถานะนี้ไม่จำเป็นถ้ามีการลงทะเบียนโฮสต์ KMS DNS และพอร์ต = 1688
kmsserviceport[พอร์ต]ค่าสถานะนี้ไม่จำเป็นถ้ามีการลงทะเบียนโฮสต์ KMS DNS และพอร์ต = 1688
ตัวอย่างของการเปิดใช้งาน KMS
 • การตั้งค่าการโฮสต์ KMS ที่เริ่มต้น:
  msiexec /i PROFESSIONALPLUS OffVirt.msi = VISIOULTIMATE 1 = 1
 • ผู้ใช้กำหนด KMS โฮสต์การตั้งค่า:
  msiexec /i PROFESSIONALPLUS OffVirt.msi = PROJECTPROFESSIONAL 1 = 1 KMSSERVICENAME=”kms.contoso.com ” KMSSERVICEPORT = 1689
การเปิดใช้งาน MAK
ตัวเลือกที่ 1:ใช้ไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดใช้งานการจัดการเครื่องมือ (VAMT) 2.0 (แนะนำ) ติดตั้งคีย์ผลิตภัณฑ์ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระบบ Office การสตรีม 2010 นั้น การขอรับ VAMT แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:ตัวเลือกที่ 2:ใช้การตั้งค่าสถานะ PIDKEYS หรือใช้ค่าสถานะ USEROPERATIONS ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
ค่าสถานะค่า
pidkeys

คีย์ผลิตภัณฑ์หลายกำลังอัฒภาคที่กำหนดเขต

PIDKEYS Ex. = X-X-X-X-X, Y-Y-Y-Y-Y
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx
useroperations0 หรือ 1
สิ่งสำคัญคุณต้องเซ็ต USEROPERATIONS = 1 เพื่อให้ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

ตัวอย่างของการเปิดใช้งาน MAK
msiexec /i USEROPERATIONS PIDKEYS=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX;YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY ของ OffVirt.msi =% 1
การเปิดใช้งานแบบผสม (KMS/MAK)
ถ้าคุณต้องคอมพิวเตอร์บางเครื่องไคลเอนต์ใช้การเปิดใช้งาน KMS แต่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อื่น ๆ ใช้ MAK ทำต่อไปนี้:
 • ใช้ค่าสถานะ KMS KMS ไคลเอ็นต์คีย์การติดตั้ง
 • ใช้ VAMT 2.0 MAK post-deployment ที่คีย์การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3: ลำดับระบบ Office the2010

 1. เริ่มการทำงานที่ sequencer
 2. คลิกสร้างแพคเกจ.
 3. สร้างชื่อสำหรับแพคเกจ
 4. ติดสำหรับโฟลเดอร์การติดตั้ง ตั้งกับไดเรกทอรีใหม่ โดยใช้รูปแบบ 8.3 เช่นQ:\Temp123.wxpแล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกเริ่มต้นการตรวจสอบ.
 6. เริ่มต้น setup.exe สำหรับระบบ Office 2010
 7. ในการการติดตั้งที่คุณต้องเลือกคลิกพร้อมต์การกำหนดเอง.

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนการติดตั้ง Office ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกติดตั้งฮาร์ดดิสก์ถ้าคุณต้องการคุณลักษณะนั้นติดตั้ง
 8. คลิกการตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มแท็บ และเปลี่ยนเส้นทางให้ตรงกับไดเรกทอรีการติดตั้งที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 4
 9. คลิกติดตั้ง.

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มโปรแกรมประยุกต์เสมือนโปรแกรมในระหว่างการตรวจสอบ (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ป้อนพาธของไฟล์เสมือนปฏิบัติการเริ่มโปรแกรมประยุกต์เสมือน

  ตัวอย่างเช่น เริ่ม Microsoft Word พิมพ์Q:\Temp123.wxp\Office14\WINWORD.EXEแล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:คุณต้องใส่เส้นทางที่ถูกต้องแท้จริงของโปรแกรมประยุกต์เสมือน

ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดค่าเพิ่มเติม proxies (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า sequencer ที่มีการตรวจสอบยังคง
 2. ดูขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิก proxies เพิ่มเติม.
หมายเหตุ:เปิดการใช้งาน proxiesการค้นหาที่รวดเร็วในการค้นหา Outlook การรวมกับ Microsoft SharePoint Server เช่นการเปิด หรือแก้ไขเอกสาร และคุณลักษณะอื่น ๆ

สิ่งสำคัญถ้าคุณทำขั้นตอนใน "ขั้นตอนที่ 5: proxies เพิ่มเติม (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้):การตั้งค่าคอนฟิก, "ข้ามขั้นตอนที่ 6 และไปที่ "ขั้นตอนที่ 7: บันทึกแพคเกจ"

ขั้นตอนที่ 6: โปรแกรมประยุกต์เริ่มการสร้างบล็อกคุณลักษณะหลัก

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการโปรแกรมประยุกต์หน้า คลิกถัดไป.
 2. เลือก และเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการสร้างบล็อกคุณลักษณะหลักสำหรับแต่ละโปรแกรมประยุกต์
 3. คลิกถัดไป.
 4. หลังจากที่ sequencing เสร็จสมบูรณ์ คลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ
 • เราไม่แนะนำเริ่ม Microsoft OneNote, Microsoft Outlook และ SharePoint Server เนื่องจากการตั้งค่าที่สามารถกำหนดเองได้
 • เราไม่แนะนำให้ คุณกด F1 สำหรับความช่วยเหลือในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 7: แพคเกจบันทึก

เมื่อต้องการบันทึกแพ็คเกจ คลิกแพคเกจแล้ว คลิกบันทึกเป็น.

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิก proxies เพิ่มเติม

การตั้งค่าเพิ่มเติม proxies ทำตามขั้นตอนในคอมพิวเตอร์ sequencing

หมายเหตุ:ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ว่า คุณได้เพิ่มคีย์ย่อยเหล่านี้ในระหว่างการตรวจสอบ โดยการใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือยังเพิ่ม regคำสั่ง

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่ารีจิสทรีของพร็อกซีการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows

เพิ่มค่าในตารางต่อไปนี้คีย์ย่อยของรีจิสทรี:
Search\Preferences HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Windows
หมายเหตุ:สร้างคีย์ย่อยถ้าคุณไม่มีอยู่
ค่า DWORDข้อมูลค่า:
{4154494e-bff9-01b8-00aa-0037d96e0000 }1
{c0a19454-7f29-1b10-a587-08002b2a2517 }1
{70fab278-f7af-cd11-9bc8-00aa002fc45a }1
{c34f5c97-eb05-bb4b-b199-2a7570ec7cf9 }1
{0077b49e-e474-ce11-8c5e-00aa004254e2 }1

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่ารีจิสทรีของพร็อกซี SharePoint

สิ่งสำคัญต้องสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้คีย์เหล่านี้ยืนยันในสถานะที่ถูกลบในรีจิสทรีเสมือน
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า sequencer ที่มีการตรวจสอบยังคง
 2. สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีเสมือนดังต่อไปนี้ และลบแฟ้มเหล่านั้นเพื่อให้ sequencer การตรวจสอบการลบคีย์ย่อยที่เพิ่มใหม่:
  \TreatAs HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {9203C2CB-1DC1-482d-967E-597AFF270F0D }


  \TreatAs HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {BDEADEF5 C265 11 D 0-BCED-00A0C90AB50F }
  ถ้าคุณกำลัง sequencing บน Windows รุ่น 64 บิต ยังสร้าง และลบคีย์ต่อไปนี้:
  \TreatAs {9203C2CB-1DC1-482d-967E-597AFF270F0D } HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\


  \TreatAs {BDEADEF5 C265 11 D 0-BCED-00A0C90AB50F } HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\
 3. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีเสมือนดังต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3FD37ABB-F90A-4DE5-AA38-179629E64C2F}\InprocServer32\(Default)


  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{62B4D041-4667-40B6-BB50-4BC0A5043A73}\InprocServer32\(Default)


  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9203C2CB-1DC1-482D-967E-597AFF270F0D}\InprocServer32\(Default)


  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BDEADEF5-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}\InprocServer32\(Default)
  ถ้าคุณกำลัง sequencing บน Windows รุ่น 64 บิต ยังหาคีย์รีจิสทรีเสมือนดังต่อไปนี้:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3FD37ABB-F90A-4DE5-AA38-179629E64C2F}\InprocServer32\(Default)


  HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{62B4D041-4667-40B6-BB50-4BC0A5043A73}\InprocServer32\(Default)


  HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{9203C2CB-1DC1-482D-967E-597AFF270F0D}\InprocServer32\(Default)


  HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{BDEADEF5-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}\InprocServer32\(Default)
 4. เปลี่ยนข้อมูลในแต่ละคีย์ที่คุณอยู่ในขั้นตอนที่ 3 ถึงข้อมูลต่อไปนี้:
  %sft_mnt%\shortpath\VFS\CSIDL_PROGRAM_FILES\Microsoft Office\Office14\OWSSUPP.DLL
  ที่นี่คือตัวอย่างของการshortpathตัวยึดตำแหน่ง: ถ้าไดรฟ์ติดตั้งอยู่Q:/Temp123.wxpแล้ว shortpath อยู่Temp123.wxp.

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มแอปพลิเคชันพร็อกซีใหม่สำหรับการสนับสนุนของพร็อกซี

 1. คลิกหยุดการตรวจสอบ.
 2. คลิกถัดไป.
 3. ในการการตั้งค่าคอนฟิกแอปพลิเคชันหน้า การเลือกนั้นโปรแกรมประยุกต์ไดเรกทอรีราก
 4. คลิกaddแล้ว เพิ่มแฟ้มแอพลิเคชัน (OSD) ต่อไปนี้:
  • ค้นหาการโต้ตอบแบบทันที (โฮสต์ค้นหาเสมือน)

   เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางอย่างรวดเร็ว คลิกเรียกดูและจากนั้น พิมพ์ หรือวางเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ลงในชื่อแฟ้มกล่อง:
   handler\VirtualSearchHost.exe shared\virtualization %commonprogramfiles%\microsoft
   ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อเฉพาะ ตัวอย่างเช่นโฮสต์การค้นหาเสมือน.
  • พร็อกซีของ SharePoint เสมือน

   เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางอย่างรวดเร็ว คลิกเรียกดูและจากนั้น พิมพ์ หรือวางเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ลงในชื่อแฟ้มกล่อง:
   handler\VirtualOWSSuppManager.exe shared\virtualization %commonprogramfiles%\microsoft
   ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อเฉพาะ ตัวอย่างเช่นตัวจัดการ OWSSupp เสมือน.
  • จดหมายไปยัง: (MAPI แบบธรรมดา)

   เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางอย่างรวดเร็ว คลิกเรียกดูและจากนั้น พิมพ์ หรือวางเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ลงในชื่อแฟ้มกล่อง:
   handler\MapiServer.exe shared\virtualization %commonprogramfiles%\microsoft
   ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อเฉพาะ ตัวอย่างเช่นจดหมายไปยังโฮสต์.
  • แอปเพเสมือนจดหมายแผงล็ตควบคุม

   เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางอย่างรวดเร็ว คลิกเรียกดูและจากนั้น พิมพ์ หรือวางเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ลงในชื่อแฟ้มกล่อง:
   %SFT_MNT%\ %windir%\system32\Control.exeshortpath\Office14\mlcfg32.cpl
   ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อเฉพาะ ตัวอย่างเช่นจดหมาย'แผงควบคุม'.

   หมายเหตุ
   • เมื่อต้องการเพิ่ม%sft_mnt%\shortpath\Office14\mlcfg32.cplเส้นทางไปยังโปรแกรมประยุกต์เส้นทาง การเรียกดูเส้นทางโปรแกรมประยุกต์ Control.exe คลิกตกลงและจากนั้น ผนวกเส้นทางไปยังจุดสิ้นสุดของพารามิเตอร์ในการเส้นทางของแอพลิเคชันกล่อง
   • กระบวนการshortpathตัวยึดอยู่ในไดเรกทอรี 8.3 ที่คุณติดตั้งระบบ Office 2010 ตัวอย่าง หากคุณติดตั้งระบบ Office 2010 ไปQ:\Temp123.wxpจาก นั้นเป็น shortpathTemp123.wxp.

ขั้นตอนที่ 4: ทั้งหมดแอพลิเคชัน OSD รุ่นของแฟ้มที่ปรับให้ตรงกับรุ่น OSD พร็อกซี

 1. คลิกขวา Office ติดตั้งแฟ้ม setup.exe แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการรุ่นแท็บ
 3. เปลี่ยนรุ่นของแฟ้ม OSD ทั้งหมดให้ตรงกับรุ่นที่คุณพบในขั้นตอนที่ 2

  ตัวอย่างเช่น ถ้ารุ่นของ ProfessionalPlus 14.4514.1004 ตรวจสอบว่า มีกำหนดหมายเลขเวอร์ชันของ OSDs แอพลิเคชันของพร็อกซีทั้งหมดและ OSDs Office ทั้งหมดเป็น 14.4514.1004
 4. คลิกถัดไป.

ขั้นตอนที่ 5: เริ่มโปรแกรมประยุกต์

ขั้นตอนนี้มีการ สร้างบล็อกคุณลักษณะหลัก เราไม่แนะนำให้ คุณเริ่ม OneNote, Outlook หรือ SharePoint Server ในขั้นตอนนี้ ซึ่งจะช่วยรักษาการตั้งค่าการกำหนดเองสำหรับโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้
 1. ในการเปิดใช้โปรแกรมประยุกต์หน้า เลือก และจากนั้น เริ่มโปรแกรมประยุกต์ที่ต้องการทั้งหมด ซึ่งจะสร้างบล็อกคุณลักษณะหลักสำหรับแต่ละโปรแกรมประยุกต์
 2. คลิกถัดไป.
 3. หลังจากที่ sequencing เสร็จเรียบร้อยแล้วรัน คลิกเสร็จสิ้น.

ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าคอนฟิกการ 2010 ระบบตั้งรีจิสทรีค่า Office

 1. คลิกการรีจิสทรีเสมือนแท็บ
 2. ตรวจสอบว่า มีกำหนดคีย์ย่อยของรีจิสทรีเสมือนดังต่อไปนี้เพื่อผสานกับภายในเครื่อง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0
 3. คลิกขวาคลิกคีย์ย่อยคีย์:แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจที่จะผสานกับคีย์ภายในมีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ถ้าคุณกำลัง sequencing บน Windows รุ่น 64 บิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดคีย์ย่อยของรีจิสทรีเสมือนดังต่อไปนี้เพื่อผสานกับภายในเครื่อง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Office\14.0
 5. สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดคีย์ย่อยเมื่อต้องการแทนที่คีย์ภายใน:
  Subsystem\Profiles การส่งข้อความ NT\CurrentVersion\Windows HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
  ถ้าคุณกำลัง sequencing บน Windows รุ่น 64 บิต ยังสร้างคีย์ย่อยต่อไปนี้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีกำหนดคีย์ย่อยเมื่อต้องการแทนที่คีย์ภายใน:
  Subsystem\Profiles การส่งข้อความ NT\CurrentVersion\Windows HKEY_CURRENT_USER\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows
  สิ่งสำคัญต้องสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในระหว่างการตรวจสอบการมีรหัสการยืนยันในสถานะที่ถูกลบในรีจิสทรีเสมือน
  1. sequencer เริ่มการทำงานการตรวจสอบการตั้งค่า
  2. สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีเสมือนดังต่อไปนี้ และลบได้ดังนั้น sequencer การตรวจสอบการลบคีย์ที่เพิ่มใหม่:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft

ขั้นตอนที่ 7: กำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์เสมือนโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมภายใน

สำหรับแต่ละ OSD เพิ่มTrueต่อไปนี้องค์ประกอบข้อความของป้าย:
softpkg->-> virtualenv->นโยบาย-> local_interaction_allowed การใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: การกำหนดค่าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบ Office 2010

การกำหนดค่าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบ Office 2010 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

 1. ติดตั้งไคลเอ็นต์ของโปรแกรมประยุกต์-V ถ้าคุณยังไม่ได้ดำเนินการนี้
 2. ดาวน์โหลด Kit จัดวาง และแยกแฟ้มกระทำการ (.exe)

  หมายเหตุ:หลังจากที่คุณแยกแฟ้มที่ปฏิบัติ เป็นแฟ้ม OffVirt.msi จะพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2: Kit จัดวางของ 2010 Office Microsoft ที่ติดตั้ง

 1. เปิดพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ
 2. เรียกดูไดเรกทอรีที่ประกอบด้วยแฟ้ม Offvirt.msi ที่คุณขยายใน "ขั้นตอนที่ 1: เตรียมคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์"
 3. ดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:
  msiexec /i OffVirt.msi[สิทธิ์การใช้งานสถานะ]
  หมายเหตุ:คุณต้องใส่ค่าสถานะอนุญาตถูกต้องที่กำหนด Kit จัดวางได้อย่างถูกต้อง มิฉะนั้น ฟังก์ชันการทำงานอาจไม่ถูกต้อง
ค่าสถานะที่ใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานไดรฟ์ข้อมูล Office 2010 และการตรวจสอบที่เปิดใช้งานและสถานะการใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
การเปิดใช้งาน kms
ค่าสถานะค่า
professionalplus0 หรือ 1
visioultimate0 หรือ 1
projectprofessional0 หรือ 1
kmsservicename

ไม่จำเป็นถ้ามีการลงทะเบียนโฮสต์ KMS DNS และพอร์ต = 1688
[ชื่อโฮสต์ kms]
kmsserviceport

ไม่จำเป็นถ้ามีการลงทะเบียนโฮสต์ KMS DNS และพอร์ต = 1688
[หมายเลขพอร์ต]
หมายเหตุ:การเปิดใช้งาน kms เกิดขึ้นเฉพาะหลังจากที่คอมพิวเตอร์ห้า หรือมากกว่าที่ร้องขอการเปิดใช้งาน
การเปิดใช้งาน MAK
ตัวเลือกที่ 1:ใช้การไดรฟ์ข้อมูลที่เปิดใช้งานการจัดการเครื่องมือ (VAMT) 2.0 (แนะนำ) การขอรับ VAMT แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:ตัวเลือกที่ 2:ใช้การตั้งค่าสถานะ PIDKEYS หรือใช้ค่าสถานะ USEROPERATIONS ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้
ค่าสถานะค่า
pidkeys

คีย์ผลิตภัณฑ์หลายมีเครื่องหมายจุลภาคที่กำหนดเขต PIDKEYS Ex. = X-X-X-X-X, Y-Y-Y-Y-Y
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx
useroperations0 หรือ 1
สิ่งสำคัญคุณต้องเซ็ต USEROPERATIONS = 1 เพื่อให้ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

ตัวอย่างของการเปิดใช้งาน MAK
msiexec /i USEROPERATIONS PIDKEYS=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX;YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY-YYYYY ของ OffVirt.msi =% 1
การเปิดใช้งานแบบผสม (KMS/MAK)
ถ้าคุณต้องคอมพิวเตอร์บางเครื่องไคลเอนต์ใช้การเปิดใช้งาน KMS แต่คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อื่น ๆ ใช้ MAK ทำต่อไปนี้:
 • ใช้ค่าสถานะ KMS KMS ไคลเอ็นต์คีย์การติดตั้ง
 • ใช้ VAMT 2.0 MAK post-deployment ที่คีย์การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 3: proxies บนไคลเอนต์ที่เปิดใช้งาน

เปิดใช้งาน proxies เสมือนสำหรับแพคเกจ เปิดพร้อมท์คำสั่งการยกระดับ และจากนั้น เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
msiexec /i<path to="" the="" offvirt.msi=""></path>\OffVirt.msi ADDDEFAULT = Click2runOneNoteProxy, Click2runOutlookProxies, Click2runWDSProxy, Click2runOWSSuppProxies PACKAGEGUID =<sft package="" guid="" with="" {}=""></sft>PACKAGEVERSION = <versions found="" in="" osd="" files="" for="" proxies,="" outlook,="" and="" onenote=""> OUTLOOKNAME =</versions><application name="" for="" outlook="" from="" osd=""></application>onenotename =<application name="" for="" onenote="" from="" osd=""></application>mapiserver =<mapi proxy="" application="" name=""></mapi>virtualsearchhost =<search proxy="" application="" name=""></search>mlcfg32cpl =<application name="" for="" virtual="" mail="" config=""></application>OWSSUPPServer =<application name="" for="" sharepoint="" proxy=""></application>
ตัวอย่างเช่น เรียกใช้คำสั่งนี้:
c:\OffVirt.msi /i msiexec ADDDEFAULT = Click2runOneNoteProxy, Click2runOutlookProxies, Click2runWDSProxy, PACKAGEGUID Click2runOWSSuppProxies = PACKAGEVERSION {5971AF75-7831-4AE9-906F-0F30C7DD0CA5 } = 14.0.4229.1000 OUTLOOKNAME = ” Microsoft Outlook 2010 ” ONENOTENAME = ” Microsoft OneNote 2010 ” MAPISERVER = ”แบบธรรมดา MAPI พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ” VIRTUALSEARCHHOST = MLCFG32CPL ”โฮสต์ค้นหาเสมือน ” = OWSSUPPServer ”แผงควบคุมจดหมาย ” = ” Manager OWSSupp เสมือน ”
คำถามที่ถามบ่อย
Q1: ทำไมไม่ฉันเริ่ม x 64 2010 Visio ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบของ sequencing กับ x 64 Windows Vista คอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้อย่างไร

A1::
นี่เป็นปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว การแก้ไขปัญหา เริ่มต้นการตรวจสอบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกหยุดการตรวจสอบแล้ว คลิกเริ่มต้นการตรวจสอบ.


Q2: สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ SharePoint เหตุใดฉันต้องเพิ่มคีย์ย่อยของรีจิสทรีเสมือน และลบแฟ้มหรือไม่

A2::
คีย์ย่อยได้เพื่อที่ถูกรู้จักในสภาพแวดล้อมเสมือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลบ คุณไม่เพียงพอสำหรับคีย์ย่อยไม่ให้มีอยู่ ถ้าคุณสร้างคีย์ย่อย และลบในระหว่างการตรวจสอบ สภาพแวดล้อมเสมือนจดคีย์ย่อยถูกลบออก และจะไม่ผ่านการล้มเหลวรีจิสทรีที่มีอยู่จริงถ้ามีคีย์ย่อยที่มีอยู่

Q3: ดังกล่าวใด ๆ ไม่เป็นการใช้ Outlook 2010 และ Outlook 2007 ในเวลาเดียวกันหรือไม่ไร

A3::
ใช่ ถ้าคุณมีรุ่นวางจำหน่ายของ Outlook 2007 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณเริ่มต้น Outlook 2010 คุณได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณ หลังจากที่คุณใช้ Outlook 2010 และคุณตัดสินใจว่า คุณต้องการใช้ Outlook 2007 แทน คุณต้องลบแฟ้ม Outlook 2010 OST ของคุณ มีข้อจำกัดในสำนักงานอยู่

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980861 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 03:35:35 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB980861 KbMtth
คำติชม