ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
Cart

เชื่อมต่อ ssl ที่เป็นผลสำเร็จบน Windows รุ่นก่อนหน้าสามารถล้มเหลวใน Windows 7

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980868
อาการ
หลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Windows 7 การเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) บางอย่างอาจล้มเหลว การเชื่อมต่อ SSL เดียวกันเหล่านี้ทำงานกับ Windows รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer เพื่อทำการเชื่อมต่อผ่าน SSL คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชุดการเข้ารหัสเริ่มต้นที่ใช้ใน Windows 7 ถ้าคุณพยายามจะใช้ตั้งค่าการเชื่อมต่อ SSL โฮสต์ต้องการรุ่นก่อนหน้าของชุดการเข้ารหัส การเชื่อมต่อ SSL ล้มเหลว
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่า SSL เข้ารหัสชุดใบสั่ง Group Policy เพื่อเพิ่มชุดการเข้ารหัสที่เหมาะสมกลับเข้าไปในรายการเริ่มต้นของชุดโปรแกรมที่ยอมรับได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์gpedit.mscแล้ว คลิกตกลง. ซึ่งเริ่มตัวแก้ไขนโยบายกลุ่มภายในเครื่อง
  2. ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายNetworkแล้ว คลิกการตั้งค่าการกำหนดค่า ssl.
  3. ในการการตั้งค่าบานหน้าต่าง คลิกขวาใบสั่งชุดการเข้ารหัส sslแล้ว คลิกแก้ไข.
  4. ในการวิธีใช้บานหน้าต่าง เลื่อนไปด้านล่างของบานหน้าต่างการค้นหาคำแนะนำใน "วิธีการที่ปรับเปลี่ยนการตั้งค่านี้" เมื่อต้องการเพิ่มชุดการเข้ารหัสที่ขาดหายไป ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มชุดการเข้ารหัสที่ไม่มีอยู่ในรายการ โดยค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่ม SSL_RSA_WITH_DES_CBC_SHA หรือ TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA เพื่อเปิดใช้งาน 56 บิต DES ในระหว่างรอบเวลาของ SSL/TLS
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดลำดับความสำคัญของชุดการเข้ารหัส แวะไปที่บทความต่อไปนี้ของ MSDN:
Win7 https ssl

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ