ผิด "โฮมโฟลเดอร์ไม่สามารถสร้าง" ระยะไกลเดสก์ท็อปพลาดใน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980909
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณเปิดในคุณสมบัติกล่องโต้ตอบสำหรับบัญชีผู้ใช้บนตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
  • ในการโปรไฟล์ผู้ใช้บริการเดสก์ท็อประยะไกลแท็บ คุณตั้งค่านี้หน้าแรกของเดสก์ท็อปรีโมทโฟลเดอร์คุณลักษณะไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่
  • คุณคลิกนำไปใช้หรือตกลง.
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถสร้างโฮมโฟลเดอร์เนื่องจาก: ไวยากรณ์ป้ายชื่อเป็นชื่อแฟ้ม ไดเรกทอรี ชื่อ หรือไดรฟ์ข้อมูลไม่ถูกต้องได้
ถ้าคุณคลิกนำไปใช้หรือตกลงอีกครั้ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่มีการส่งคืน นอกจากนี้ การตั้งค่าที่ไม่ถูกบันทึกไว้
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุมส่วนขยายของบริการเดสก์ท็อประยะไกล (Tsuserex.dll) ไม่บันทึกการตั้งค่าผู้ใช้เมื่อโปรแกรมควบคุมที่พบข้อผิดพลาด "ERROR_ALREADY_EXISTS"
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 บนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ต้องให้คอมพิวเตอร์นี้บริการเดสก์ท็อประยะไกลบทบาทที่ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tsuserex.dll6.1.7600.20661147,456มีนาคม-08-201001:44x64
Tsuserex.dll6.1.7600.20661128,51206 2010 มีนาคม09:46x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tsuserex.dll6.1.7600.20661301,05606 2010 มีนาคม08:08IA-64
Tsuserex.dll6.1.7600.20661128,51206 2010 มีนาคม09:46x86
การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างใหม่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ และลองการตั้งค่านี้หน้าแรกของเดสก์ท็อปรีโมทโฟลเดอร์แอตทริบิวต์อีกครั้ง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเดสก์ท็อประยะไกล แวะไปที่ TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มAmd64_de09bf1e76f6547bc295964370949f4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20661_none_ab8c10dc9878c6ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f859f6daa3a42fc9748a7bd6e3f62fb4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20661_none_061a88b729189f7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม722
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-t ..vices userextension_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20661_none_4f5af25a1628780c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,880
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)02:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,671
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..vices userextension_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20661_none_f33c56d65dcb06d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,876
วันที่ (UTC)06 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)10:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_d4f5b53cc2f3da274fc9f3f31143e2ad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20661_none_cc218e2eb807362f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,082
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-t ..vices userextension_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20661_none_f33dfacc5dc90fd2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,878
วันที่ (UTC)06 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,446
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-t ..vices userextension_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20661_none_f33c56d65dcb06d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม12,876
วันที่ (UTC)06 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)10:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 980909 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 03:36:02 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard

  • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbHotfixServer kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB980909 KbMtth
คำติชม