ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
��นตัวและคุกกี้" class="ctl_footerNavLink" data-bi-name="Footer_Privacy&cookies" data-bi-slot="2"> ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้
 • เครื่องหมายการค้า
 • © 2016 Microsoft
 • hell-cart-count" data-src="//www.microsoftstore.com/store/msapac/th_TH//Content/pbPage.CartSummary" style="display: none">

  โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมไม่สามารถทำงานร่วมกับการติดตั้งแบบ คลิก-ทู-รัน ของ Outlook 2010

  อาการ
  โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมจะไม่สามารถทำงานร่วมกับการติดตั้งแบบ คลิก-ทู-รัน ของ Microsoft Outlook 2010 ตัวอย่างเช่น Windows Mobile Device Center หรือ Exchange ActiveSync ไม่พบว่ามีการติดตั้ง Outlook 2010 แล้ว
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์การสนับสนุนความสามารถในการขยายการทำงานสำหรับแพลตฟอร์มการ คลิก-ทู-รัน ของ Outlook โปรดดูตารางต่อไปนี้

  คุณลักษณะของความสามารถในการขยายการทำงานคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตโดยไม่มีการติดตั้ง Outlookคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตโดยมีการติดตั้ง Microsoft Office Outlook 2007 หรือรุ่นก่อนหน้านี้คลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตโดยมีการติดตั้ง Outlook 2010คลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตโดยไม่มีการติดตั้ง Outlookคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตโดยมีการติดตั้ง Outlook รุ่น 32 บิตคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตโดยมีการติดตั้ง Outlook รุ่น 64 บิต
  Add-in ของ Outlook ที่ใช้ Outlook Object Model (OM) สนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนAdd-in ควรทำงาน โดยที่ Add-in ที่เก่ากว่าอาจหยุดทำงานเนื่องจากการยกเลิกการสนับสนุนของแถบคำสั่งใน Outlook 2010 นอกจากนี้อาจไม่โหลด หรือติดตั้งเนื่องจากปัญหาในการตั้งค่า หรือปัญหาของความสามารถในการทำงานร่วมกันอื่นๆ
  โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ Outlook OM เท่านั้นไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
  Add-in ของ Outlook ที่ใช้ Outlook OM และ MAPI ที่ขยายไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
  โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ MAPISendMail ของ MAPI พื้นฐานสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนไม่สนับสนุน
  โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ MAPI พื้นฐาน นอกเหนือจาก MAPISendMailไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
  โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ MAPI ที่ขยายไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
  ตัวจัดการโพรโทคอล Mailtoสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุน