คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกดูโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์รายงาน SSRS 2008 R2 หลังจากที่คุณสร้างไซต์ SharePoint claim

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981588
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน (SSRS 2008 R2) ในโหมด SharePoint รวมพร้อมกับฟาร์ม SharePoint 2010
  • คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ SharePoint 2010 เว็บที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งไซต์ และที่ใช้ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้องตาม claims
  • ใน Windows Internet Explorer คุณพยายามเรียกดูโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์รายงาน ด้วยการพิมพ์ URL ต่อไปนี้:
    http:// <host name=""> / reportserver </host>
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.SharePointException: เซิร์ฟเวอร์รายงานได้พบข้อผิดพลาดของ SharePoint ---> Microsoft.SharePoint.SPException: ผู้ใช้ที่มีการระบุการ <user name="">ไม่พบได้</user>
ข้อมูลเพิ่มเติม
การเรียกดูโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์รายงานไม่ถูกสนับสนุนใน SSRS 2008 R2 เลือก ดังนั้น ไม่ดูไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงานโดยตรงกัน ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์รายงาน แทน SharePoint เว็บไซต์ที่ใช้ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้องเหมาะสม ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของ URL ที่คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงาน โดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์รายงานใน SharePoint เว็บไซต์ ที่ใช้งาน:
<sharepoint_site>http:///_vti_bin/ReportServer</sharepoint_site>
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 981588 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 03:48:37 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseadvanced kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB981588 KbMtth
คำติชม