คุณไม่สามารถสร้างเหตุการณ์ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 ถ้าฟิลด์ต้นทางประกอบด้วยเครื่องหมายของใบเสนอราคาเดี่ยว

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981730
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 อยู่ คุณพยายามเรียกใช้การeventcreateคำสั่งร่วมกับ/soพารามิเตอร์การสร้างเหตุการณ์ในล็อกเหตุการณ์ที่ระบุ ถ้าการ/soพารามิเตอร์ (ฟิลด์ต้นทาง) ระบุแหล่งที่มาที่ประกอบด้วยเครื่องหมายหนึ่งของใบเสนอราคา การดำเนินการล้มเหลว นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในการแสดงผล:
ERROR: The parameter is incorrect.
ตัวอย่างเช่น คุณพยายามสร้างแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ตามการดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:
eventcreate /T /ID ข้อผิดพลาด 1000 /L /SO แอพลิเคชัน "abc ' 1 "/D" hello โลก"
ต้นทางที่ระบุ abc ' 1 ประกอบด้วยเครื่องหมายใบเสนอราคา ดังนั้น การดำเนินการล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ERROR: The parameter is incorrect.
สาเหตุ
ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ใช้ XMLจัดรูปแบบ ใน Windows Vista และรุ่นที่ใหม่กว่า เมื่อฟิลด์ต้นทางประกอบด้วยเครื่องหมายใบเสนอราคาหนึ่ง กระแสข้อมูล XML ไม่ถือไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในeventcreateคำสั่งการทำงานไม่ถูกต้อง
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

หมายเหตุ:หากคุณพบปัญหาเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ใน Knowledge Base ต่อไปนี้ของ Microsoft:
979471คุณไม่สามารถสร้างเหตุการณ์ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ถ้าฟิลด์ต้นทางประกอบด้วยเครื่องหมายของใบเสนอราคาเดี่ยว

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Miguicontrols.dll6.1.7600.206713,416,06418 2010 มีนาคม18:50x86
Wevtsvc.dll6.1.7600.206711,087,48818 2010 มีนาคม18:45x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wevtsvc.dll6.1.7600.206711,648,12818 2010 มีนาคม18:34x64
Miguicontrols.dll6.1.7600.206713,416,06418 2010 มีนาคม18:50x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wevtsvc.dll6.1.7600.206712,900,99218 2010 มีนาคม18:12IA-64
Miguicontrols.dll6.1.7600.206713,416,06418 2010 มีนาคม18:50x86
การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ใช้การอ้างอิงเอ็นติตี้'แทนการเครื่องหมายใบเสนอราคาในฟิลด์ต้นทาง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเขียนคำสั่งในส่วน "อาการ" ต่อไปนี้:
eventcreate /T /ID ข้อผิดพลาด 1000 /L /SO แอพลิเคชัน "abc ' 1 "/D" hello โลก"
คำสั่งทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคุณได้รับข้อความแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้:
SUCCESS: An event of type 'ERROR' was created in the 'APPLICATION' log with 'abc'1' as the source.

วิธีที่ 2

อย่าใช้อัญประกาศเดี่ยวในฟิลด์ต้นทาง
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการeventcreateโปรแกรมอรรถประโยชน์ เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิงเอนทิตีอักขระพิเศษ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ชื่อแฟ้มMsil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_aeaf9e0cb707c149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,607
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:21
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,674
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
ชื่อแฟ้มX86_84cd5c33ab7287a2cbe9ff64d87436a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_ddc194fabd320659.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม684
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
ชื่อแฟ้มX86_a3ed995f60e3ec0ae940a087b6c8233c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_008dba37ea3733f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง eventlog_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_dd2b21988d45ddc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,903
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:23
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มAmd64_2090022c6d600e6905c256430410f889_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_327dc560fc150f27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
ชื่อแฟ้มAmd64_84cd5c33ab7287a2cbe9ff64d87436a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_39e0307e758f778f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม686
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง eventlog_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_3949bd1c45a34ef6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,907
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)20:15
ชื่อแฟ้มMsil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_aeaf9e0cb707c149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,607
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:21
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,906
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ชื่อแฟ้มIa64_18b181a1e689058867176a45df8005bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_b738b13ba4100469.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
ชื่อแฟ้มIa64_84cd5c33ab7287a2cbe9ff64d87436a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_ddc338f0bd300f55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม685
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง eventlog_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_dd2cc58e8d43e6bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม40,905
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)20:14
ชื่อแฟ้มMsil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_aeaf9e0cb707c149.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,607
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:21
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,684
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)22:59
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 981730 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 03:53:37 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbhotfixserver kbfix kbqfe kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB981730 KbMtth
คำติชม