ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ข้อผิดพลาด "dpm พบข้อผิดพลาด VSS retryable" ข้อความเมื่อคุณใช้ 2010 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบหรือ 2007 Data Protection Manager ศูนย์ระบบการป้องกันเครื่องเสมือน Hyper V ที่มีการติดตั้ง 2010 TMG Forefront

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981948
นำไปใช้กับ
  • ตัวจัดการการป้องกันข้อมูลของ Microsoft System Center 2010
  • ตัวจัดการการป้องกันข้อมูลของ Microsoft System Center 2007
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้ง Edition มาตรฐานของ Microsoft Forefront คามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 บนเครื่องเสมือน Hyper-V
  • คุณกำหนดค่า 2010 TMG Forefront ใช้เนื้อที่ว่างทั้งหมดบนดิสก์หนึ่งสำหรับเว็บแคช
  • คุณสามารถป้องกันเครื่องเสมือนนี้ โดยใช้ 2010 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบหรือ 2007 Data Protection Manager ศูนย์กลางของระบบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถสร้างจุดในการกู้คืนข้อมูลสำหรับเครื่องเสมือนที่มีการป้องกัน นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
กู้คืนจุดสร้างงานสำหรับ Microsoft Hyper-V \Backup Using Saved State\W2K8-R2 บนprotected_VMความล้มได้ถูกเหลว จำนวนที่ใช้ในการกู้คืนล้มเหลวงานการสร้างจุด = 1

ถ้าแหล่งข้อมูลที่ได้รับการป้องกันเป็น SharePoint แล้วคลิกในรายละเอียดข้อผิดพลาดในการดูรายการของฐานข้อมูลสำหรับการสร้างจุดที่กู้คืนข้อมูลที่ล้มเหลว (id 3114)

dpm พบข้อผิดพลาด VSS retryable (ID รายละเอียด 30112: VssError: ตัวเขียนจะพบข้อผิดพลาดที่ transient ถ้ามีการใหม่อีกครั้ง กระบวนการสำรองข้อมูลข้อผิดพลาดอาจไม่ reoccur
(0x800423F3))
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ใช้สำหรับการแคเว็บ เมื่อไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ System ศูนย์ Data Protection Manager ไม่สามารถสร้าง shadow copy
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มกำลังการผลิตของไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้สำหรับการแคเว็บ

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ใน Forefront TMG 2010 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Forefront TMGแล้ว คลิกการจัดการ TMG สำคัญ.
  2. ใน TMG Forefront ของ Microsoft ขยายTMGServerNameแล้ว คลิกนโยบายการเข้าถึงเว็บ.
  3. ภายใต้งานที่เกี่ยวข้องในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกการตั้งค่าคอนฟิกการแคเว็บในการงานแท็บ
  4. คลิกการไดรฟ์ของแคชแท็บ แล้วคลิกตั้งค่าคอนฟิก.
  5. ในการกำหนดไดรฟ์ในแคชกล่องโต้ตอบ เลือกที่ไดรฟ์ที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอสำหรับงาน จากนั้น พิมพ์ขนาดแคที่คุณต้องการในการขนาดแคสูงสุด (MB)กล่อง คลิกตั้งค่าแล้ว คลิกตกลง.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ