สำนักงานติดต่อสื่อสาร Server 2007 R2, OCS 2007 หรือ LCS 2005 ไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่คุณปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982020
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีอยู่ Windows Server 2003 x 64 ฟอเรสต์
 • Microsoft Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Microsoft Office ตสื่อสาร Server 2007 หรือ Microsoft Office Live ตสื่อสาร Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ถูกติดตั้งบนระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุน
 • คุณปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมนในฟอเรสต์เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นของ Windows Server 2008 R2 x 64

ในสถานการณ์สมมตินี้ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005 SP1 ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น บางส่วนของ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรืออินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Live ตสื่อสาร Server 2005 SP1 จะไม่สามารถมองเห็น

นอกจากนี้ คุณไม่สามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005 SP1 ใหม่ไปยังกลุ่มใหม่หรือกลุ่มที่มีอยู่ในฟอเรสต์
สาเหตุ
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นหากมีการให้บริการ Active Directory มีการปรับรุ่นเป็นบริการ Active ของโดเมน active Directory ใน Windows Server 2008 R2 ในสถานการณ์เช่นนี้ specifiers สำหรับจอแสดงผลของฟอเรสต์จะอัพเดต specifiers ที่ทำให้ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005 SP1 ดูว่าไม่มีจัดเตรียมฟอเรสต์
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รันใหม่อีกครั้งปรับใช้ Prep ฟอเรสต์สำหรับ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005 Prep ฟอเรสต์เตรียมฟอเรสต์ Windows Server 2008 R2 สำหรับการติดตั้ง Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Lcscmd.exe เพื่อเตรียมฟอเรสต์ Windows Server 2008 R2 สำหรับการติดตั้ง Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005 การจัดเตรียมฟอเรสต์ โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Lcscmd.exe เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
Lcscmd.exe /forest /action:ForestPrep

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟอเรสต์เตรียมไว้อย่างถูกต้อง เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
LcsCmd.exe /forest /action:CheckForestPrepState

หมายเหตุ:
 • สำหรับข้อที่มีอยู่แล้ว Windows 2008 x 64 ฟอเรสต์ คุณไม่จำเป็นต้องรัน ForestPrep หลังจากการปรับรุ่น Windows 2008 R2
 • สำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์หนึ่งจัดวาง
  โปรดเรียกใช้การตั้งค่าที่สอดคล้องกันสำหรับการใช้งานที่สอดคล้องกัน สำหรับ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 สำหรับการรันการดำเนินการของฟอเรสต์ Prep และดังนั้นเมื่อ
 • สำหรับ Coexistence ของรุ่นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่จัดวาง
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเรียกใช้ขั้นตอนของฟอเรสต์ Prep จากรุ่นผลิตภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งสูงสุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีสำนักงานติดต่อสื่อสาร Server 2007 R2 และ Live ตสื่อสาร Server 2005 SP1 ติดตั้ง รัน Prep ฟอเรสต์จากใน Office ตสื่อสาร Server 2007 R2 เซิร์ฟเวอร์ และไม่ใช่ จาก Live ตสื่อสาร Server 2005 SP1
ข้อมูลเพิ่มเติม
เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสารของ office 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 และ Live ตสื่อสาร Server 2005 SP1 การอัพเด specifiers จอแสดงผลที่อยู่ในฟอเรสต์มี Active Directory เมื่อคุณอัพเกรดเป็นฟอเรสต์ Active Directory ใน Windows Server 2008 R2 มีเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่ให้ฟอเรสต์ ดังนั้น specifiers การแสดงผลใหม่จะยังเพิ่ม

เมื่อคุณรันฟอเรสต์ Prep อ็อพชันในเครื่องมือการปรับใช้สำหรับ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005 การดำเนินการ CheckForestPrepState ทำแน่ใจว่าที่ แท็บสำหรับ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2, Server ติดต่อสื่อสารของ Office 2007 หรือ Live ตสื่อสาร Server 2005 มีอยู่ในแต่ละตัวระบุจอแสดงผล ถ้าตัวระบุการแสดงผลไม่มีในแต่ละแท็บ การดำเนินการ CheckForestPrepState รายงานว่า ต้องมี re-mapped ฟอเรสต์
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนับสนุน Active Directory ระบบโดย Office รุ่นเซิร์ฟเวอร์ของติดต่อสื่อสาร แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมของ Office 2007 เซิร์ฟเวอร์การติดต่อสื่อสาร แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียม Active Directory สำหรับ Live ตสื่อสาร Server 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982020 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/23/2011 06:16:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB982020 KbMtth
คำติชม