คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 (976765, 980773 และ 976769): เดือน 8 มิถุนายน 2010

การสนับสนุนสำหรับ Windows XP สิ้นสุดลงแล้ว

Microsoft ได้หยุดให้การสนับสนุนสำหรับWindows XP เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2014 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนสำหรับ Windows Server 2003 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณและตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณและทำอย่างไรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณยังได้รับการปกป้องอยู่

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982168
บทนำ
ไมโครซอฟท์ได้เผยความปลอดภัย Microsoft คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อต้องการดูคำแนะนำความปลอดภัย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:This non-security update enables the the.NET Framework 3.5 SP1 on Windows XP and Windows Server 2003 to opt in to Extended Protection for Authentication.
ข้อมูลเพิ่มเติม
แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:


ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจ

วันออกจำหน่าย: 6/1/2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว
976765 คำอธิบายของการปรับปรุงของ ASP.NET สำหรับ 1 .NET Framework 3.5 Service Pack และการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 บน Windows XP และ ใน Windows Server 2003: เดือน 8 มิถุนายน 2010
976769 คำอธิบายของการปรับปรุง WCF สำหรับ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003: เดือน 8 มิถุนายน 2010
980773 คำอธิบายของการปรับปรุง NCL สำหรับ 1 .NET Framework 3.5 Service Pack และการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 บน Windows XP และ ใน Windows Server 2003: เดือน 8 มิถุนายน 2010

ปัญหาที่ทราบ

2262911 "ไม่สามารถโหลดชนิด 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' " ข้อยกเว้นข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง 982167 หรือ 982168 การปรับปรุง

2197146 โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ 1 .NET Framework 3.5 Service Pack และ 2 .NET Framework 2.0 Service Pack อาจทำให้หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft จะปรากฏแทนชื่อเต็มของการปรับปรุงใน Add or Remove Programs รายการใน'แผงควบคุม'


หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงที่สอดคล้องกับคำแนะนำนี้ใช้ชื่อเรื่อง "การปรับปรุงความปลอดภัย" อย่างไรก็ตาม ชื่อเรื่องควรใช้ชื่อเรื่อง "ปรับปรุง" ได้เนื่องจากสิ่งที่เตรียมไว้ของการปรับปรุงเหล่านี้ไม่มีวิธีการแก้ไขสำหรับปัญหาความปลอดภัย การปรับปรุงเหล่านี้มีคุณลักษณะการป้องกันแบบขยายใหม่ ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงในลักษณะใด
แฟ้มข้อมูล
ปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และ มีความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

อัพเดต LDR NDP30SP2-KB976769-v2-x86.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
ServiceModel.mof84,98519-ก.พ.-201022:12
ServiceMonikerSupport.dll3.0.4506.453217,25608-เมษายน-201006:57
SMdiagnostics.dll3.0.4506.4532110,59208-เมษายน-201006:57
SMdiagnostics.dll3.0.4506.4532110,59208-เมษายน-201006:57
System.IdentityModel.dll3.0.4506.4532442,36808-เมษายน-201006:57
System.IdentityModel.dll3.0.4506.4532442,36808-เมษายน-201006:57
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532970,75208-เมษายน-201006:57
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532970,75208-เมษายน-201006:57
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532970,75208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,988,35208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,988,35208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,988,35208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.45323276808-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.45323276808-เมษายน-201006:57

การปรับปรุง GDR NDP30SP2-KB976769-v2-x86.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
ServiceModel.mof84,98519-ก.พ.-201022:12
SMdiagnostics.dll3.0.4506.3636110,59208-เมษายน-201006:48
SMdiagnostics.dll3.0.4506.3636110,59208-เมษายน-201006:48
System.IdentityModel.dll3.0.4506.3636438,27208-เมษายน-201006:48
System.IdentityModel.dll3.0.4506.3636438,27208-เมษายน-201006:48
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636970,75208-เมษายน-201006:48
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636970,75208-เมษายน-201006:48
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636970,75208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,967,87208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,967,87208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,967,87208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.36363276808-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.36363276808-เมษายน-201006:48

อัพเดต LDR NDP30SP2-KB976769-v2-x64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
ServiceModel.mof84,98519-ก.พ.-201022:12
ServiceModel.mof84,98519-ก.พ.-201022:12
ServiceMonikerSupport.dll3.0.4506.453219,30408-เมษายน-201006:22
ServiceMonikerSupport.dll3.0.4506.453217,25608-เมษายน-201006:57
SMdiagnostics.dll3.0.4506.453294,20808-เมษายน-201006:22
SMdiagnostics.dll3.0.4506.4532110,59208-เมษายน-201006:57
SMdiagnostics.dll3.0.4506.453294,20808-เมษายน-201006:22
SMdiagnostics.dll3.0.4506.4532110,59208-เมษายน-201006:57
System.IdentityModel.dll3.0.4506.4532401,40808-เมษายน-201006:22
System.IdentityModel.dll3.0.4506.4532442,36808-เมษายน-201006:57
System.IdentityModel.dll3.0.4506.4532401,40808-เมษายน-201006:22
System.IdentityModel.dll3.0.4506.4532442,36808-เมษายน-201006:57
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532847,87208-เมษายน-201006:22
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532970,75208-เมษายน-201006:57
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532847,87208-เมษายน-201006:22
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532970,75208-เมษายน-201006:57
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532847,87208-เมษายน-201006:22
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.4532970,75208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,328,89608-เมษายน-201006:22
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,988,35208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,328,89608-เมษายน-201006:22
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,988,35208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,328,89608-เมษายน-201006:22
System.ServiceModel.dll3.0.4506.45325,988,35208-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.45323276808-เมษายน-201006:22
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.45323276808-เมษายน-201006:57
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.45323276808-เมษายน-201006:22
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.45323276808-เมษายน-201006:57

การปรับปรุง GDR NDP30SP2-KB976769-v2-x64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
ServiceModel.mof84,98519-ก.พ.-201022:12
ServiceModel.mof84,98519-ก.พ.-201022:12
SMdiagnostics.dll3.0.4506.363694,20808-เมษายน-201006:06
SMdiagnostics.dll3.0.4506.3636110,59208-เมษายน-201006:48
SMdiagnostics.dll3.0.4506.363694,20808-เมษายน-201006:06
SMdiagnostics.dll3.0.4506.3636110,59208-เมษายน-201006:48
System.IdentityModel.dll3.0.4506.3636397,31208-เมษายน-201006:06
System.IdentityModel.dll3.0.4506.3636438,27208-เมษายน-201006:48
System.IdentityModel.dll3.0.4506.3636397,31208-เมษายน-201006:06
System.IdentityModel.dll3.0.4506.3636438,27208-เมษายน-201006:48
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636847,87208-เมษายน-201006:06
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636970,75208-เมษายน-201006:48
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636847,87208-เมษายน-201006:06
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636970,75208-เมษายน-201006:48
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636847,87208-เมษายน-201006:06
System.Runtime.Serialization.dll3.0.4506.3636970,75208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,304,32008-เมษายน-201006:06
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,967,87208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,304,32008-เมษายน-201006:06
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,967,87208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,304,32008-เมษายน-201006:06
System.ServiceModel.dll3.0.4506.36365,967,87208-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.36363276808-เมษายน-201006:06
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.36363276808-เมษายน-201006:48
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.36363276808-เมษายน-201006:06
System.ServiceModel.WasHosting.dll3.0.4506.36363276808-เมษายน-201006:48

อัพเดต LDR NDP20SP2-KB976765-v2-x86.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.444430,54425 2010 มีนาคม12:39
webengine.dll2.0.50727.4444436,04825 2010 มีนาคม12:39
System.Web.dll2.0.50727.44445,246,97625 2010 มีนาคม12:39

การปรับปรุง GDR NDP20SP2-KB976765-v2-x86.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.361430,54423 2010 มีนาคม12:31
webengine.dll2.0.50727.3614435,02423 2010 มีนาคม12:31
System.Web.dll2.0.50727.36145,242,88023 2010 มีนาคม12:32

อัพเดต LDR NDP20SP2-KB976765-v2-x64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.444442,32025 2010 มีนาคม06:08
aspnet_wp.exe2.0.50727.444430,54425 2010 มีนาคม12:39
webengine.dll2.0.50727.4444745,29625 2010 มีนาคม06:09
webengine.dll2.0.50727.4444436,04825 2010 มีนาคม12:39
System.Web.dll2.0.50727.44445,255,16825 2010 มีนาคม06:13
System.Web.dll2.0.50727.44445,246,97625 2010 มีนาคม12:39

การปรับปรุง GDR NDP20SP2-KB976765-v2-x64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.361442,32023 2010 มีนาคม07:26
aspnet_wp.exe2.0.50727.361430,54423 2010 มีนาคม12:31
webengine.dll2.0.50727.3614743,76023 2010 มีนาคม07:26
webengine.dll2.0.50727.3614435,02423 2010 มีนาคม12:31
System.Web.dll2.0.50727.36145,251,07223 2010 มีนาคม07:31
System.Web.dll2.0.50727.36145,242,88023 2010 มีนาคม12:32

อัพเดต LDR NDP20SP2-KB976765-v2-IA64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.444482,25625 2010 มีนาคม08:17
aspnet_wp.exe2.0.50727.444430,54425 2010 มีนาคม12:39
webengine.dll2.0.50727.44441,230,67225 2010 มีนาคม08:18
webengine.dll2.0.50727.4444436,04825 2010 มีนาคม12:39
System.Web.dll2.0.50727.44444,775,93625 2010 มีนาคม08:19
System.Web.dll2.0.50727.44445,246,97625 2010 มีนาคม12:39

การปรับปรุง GDR NDP20SP2-KB976765-v2-IA64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
aspnet_wp.exe2.0.50727.361482,25623 2010 มีนาคม08:32
aspnet_wp.exe2.0.50727.361430,54423 2010 มีนาคม12:31
webengine.dll2.0.50727.36141,227,60023 2010 มีนาคม08:33
webengine.dll2.0.50727.3614435,02423 2010 มีนาคม12:31
System.Web.dll2.0.50727.36144,771,84023 2010 มีนาคม08:34
System.Web.dll2.0.50727.36145,242,88023 2010 มีนาคม12:32

LDR การอัพเด NDP20SP2-KB980773-v2-x86.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.dll2.0.50727.44433,182,59217 2010 มีนาคม11:49

ของ gdr จะปรับปรุง NDP20SP2-KB980773-v2-x86.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.dll2.0.50727.36143,182,59223 2010 มีนาคม12:32

LDR การอัพเด NDP20SP2-KB980773-v2-x64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.dll2.0.50727.44433,182,59217 2010 มีนาคม11:22
System.dll2.0.50727.44433,182,59217 2010 มีนาคม11:49

ของ gdr จะปรับปรุง NDP20SP2-KB980773-v2-x64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.dll2.0.50727.36143,182,59223 2010 มีนาคม12:07
System.dll2.0.50727.36143,182,59223 2010 มีนาคม12:32

LDR การอัพเด NDP20SP2-KB980773-v2-IA64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.dll2.0.50727.44433,182,59217 2010 มีนาคม11:22
System.dll2.0.50727.44433,182,59217 2010 มีนาคม11:49

ของ gdr จะปรับปรุง NDP20SP2-KB980773-v2-IA64.exe

ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
System.dll2.0.50727.36143,182,59223 2010 มีนาคม12:07
System.dll2.0.50727.36143,182,59223 2010 มีนาคม12:32
อัพเด security_patch security_update ความปลอดภัยบักปัญหาช่องโหว่ผู้โจมตีที่เป็นอันตรายโกงแมรีจิสทรีบัฟเฟอร์มากเกินไปเกินขอบเขตที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษทำขึ้นเป็นพิเศษปฏิเสธเซอร์วิส DoS TSE

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982168 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2016 03:44:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB982168 KbMtth
คำติชม