ค่าสะสมของการปรับปรุงจะพร้อมใช้งาน สำหรับแบบ SP1 .NET Framework 3.5 และใน.NET Framework 2.0 SP2 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982524
สรุป
ยกเลิกการปรับปรุงนี้เน้นปัญหา ของการ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) และแบบ Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 ถ้าคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เบราว์เซอร์ XAML Windows นำเสนอพื้นฐาน (WPF) บางส่วนความน่าเชื่อถือ (XBAPs) ในเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox ยกเลิกการปรับปรุงนี้ปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เบราว์เซอร์เว็บ (WebOC) ใน Microsoft .NET Framework 3.0 SP2

หมายเหตุ
 • ลักษณะการทำงานของ WPF จะรวมอยู่ใน.NET Framework 3.0
 • อยู่ใน SP2 .NET Framework 3.0 ในแบบ SP1 .NET Framework 3.5
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แวะไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 • 976576 โปรแกรมปรับปรุงจะพร้อมใช้งานสำหรับ .NET Framework 3.5 Service Pack 1 และ .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Server 2003 และใน Windows XP
 • 977354 การปรับปรุงพร้อมใช้งานสำหรับ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อมูลการดาวน์โหลด

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่นWindows Server 2003 และ Windows XP
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-ใช้รุ่นของWindows Server 2003
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงเดี๋ยวนี้


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสลับบรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ดู สวิตช์บรรทัดคำสั่งของโปรแกรมติดตั้ง Windows.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer แวะไป เว็บไซต์ MSDN โปรแกรมติดตั้ง Windows.

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้.NET Framework รุ่นต่อไปนี้หนึ่ง:

 • ติดตั้ง SP2 .NET Framework 2.0
 • แบบ SP1 Framework 3.5 .NET
นอกจากนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้หนึ่งเซอร์วิสแพ็ค:
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows XP SP2
 • Windows XP SP3
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการขอรับ Windows Installer รุ่นล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft ต่อไปนี้: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=132022

หมายเหตุ Windows Installer 3.1 จะรวมอยู่ ใน Windows XP SP3 ใน Windows Server 2003 SP1 ใน Windows Server 2003 SP2 และ Windows XP Professional x64 Edition

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มได้รับผลกระทบ

อัพเดตข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการลบโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้รายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลแฟ้ม

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในพื้นที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows XP และ Windows Server 2003
สาขาเซอร์วิสของ GDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 2010 มีนาคม07:16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-พฤศจิกายน-200909:06
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-พฤศจิกายน-200909:07
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200909:07
netfxperf.dll4.0.31106.049,48807-พฤศจิกายน-200909:07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-พฤศจิกายน-200909:07
netfxsbs12.hkf41,39207-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.30902.013,67207-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.configuration.install.dll4.0.30902.013,69607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.data.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,68807-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07

สาขาเซอร์วิสของ LDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830 2010 มีนาคม08:06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-พฤศจิกายน-200913:51
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-พฤศจิกายน-200913:51
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200913:51
netfxperf.dll4.0.31106.049,47207-พฤศจิกายน-200913:51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-พฤศจิกายน-200913:51
netfxsbs12.hkf41,39207-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,66407-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.31106.013,65607-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.configuration.install.dll4.0.31106.013,69607-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.data.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,67207-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,66407-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition
สาขาเซอร์วิสของ GDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 2010 มีนาคม06:33
PresentationCore.dll3.0.6920.40163,996,16031 2010 มีนาคม06:33
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationCore.dll3.0.6920.40164,210,68831 2010 มีนาคม07:16
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 2010 มีนาคม06:27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40164,636,67231 2010 มีนาคม06:27
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationFramework.dll3.0.6920.40165,279,74431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35231 2010 มีนาคม06:27
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26431 2010 มีนาคม07:10
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016170,85631 2010 มีนาคม06:33
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4016130,40831 2010 มีนาคม07:16
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92831 2010 มีนาคม06:33
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17631 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 2010 มีนาคม06:33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,110,01631 2010 มีนาคม06:33
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16
WindowsBase.dll3.0.6920.40161,249,28031 2010 มีนาคม07:16
dfshim.dll4.0.31106.01,942,84807-พฤศจิกายน-200905:30
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-พฤศจิกายน-200909:06
mscoree.dll4.0.31106.0444,75207-พฤศจิกายน-200905:27
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-พฤศจิกายน-200909:07
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200905:27
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200909:07
netfxperf.dll4.0.31106.048,96007-พฤศจิกายน-200905:28
netfxperf.dll4.0.31106.049,48807-พฤศจิกายน-200909:07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-พฤศจิกายน-200909:07
netfxsbs12.hkf41,39207-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.30902.013,67207-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.configuration.install.dll4.0.30902.013,69607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.data.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,68807-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.014,16007-พฤศจิกายน-200905:28
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.014,16007-พฤศจิกายน-200905:28
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp10.dll4.0.31106.014,16007-พฤศจิกายน-200905:28
SharedReg12.dll4.0.31106.014,16007-พฤศจิกายน-200905:28
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
สาขาเซอร์วิสของ LDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630 2010 มีนาคม07:32
PresentationCore.dll3.0.6920.40303,997,69630 2010 มีนาคม07:32
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationCore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม08:06
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230 2010 มีนาคม07:28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40304,636,67230 2010 มีนาคม07:28
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationFramework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHost.exe4.0.31106.0320,35230 2010 มีนาคม07:28
PresentationHost.exe4.0.40305.0295,26430 2010 มีนาคม08:02
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030171,36830 2010 มีนาคม07:32
PresentationHostDLL.dll3.0.6920.4030130,40830 2010 มีนาคม08:06
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.0109,92830 2010 มีนาคม07:32
PresentationHostProxy.dll4.0.31106.099,17630 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630 2010 มีนาคม07:32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,110,01630 2010 มีนาคม07:32
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06
WindowsBase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม08:06
dfshim.dll4.0.30902.01,942,85606-พฤศจิกายน-200907:59
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-พฤศจิกายน-200913:51
mscoree.dll4.0.30902.0444,75206-พฤศจิกายน-200907:56
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-พฤศจิกายน-200913:51
mscorees.dll4.0.30902.011,58406-พฤศจิกายน-200907:57
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200913:51
netfxperf.dll4.0.30902.047,93606-พฤศจิกายน-200907:57
netfxperf.dll4.0.31106.049,47207-พฤศจิกายน-200913:51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-พฤศจิกายน-200913:51
netfxsbs12.hkf41,39207-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,66407-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.31106.013,65607-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.configuration.install.dll4.0.31106.013,69607-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.data.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,67207-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,66407-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.30902.014,14406-พฤศจิกายน-200907:57
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.30902.014,14406-พฤศจิกายน-200907:57
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp10.dll4.0.30902.014,14406-พฤศจิกายน-200907:57
SharedReg12.dll4.0.30902.014,14406-พฤศจิกายน-200907:57
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
สำหรับรุ่นที่ใช้ IA-64 ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows Server 2003
สาขาเซอร์วิสของ GDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
dfshim.dll4.0.31106.03,717,96007-พฤศจิกายน-200907:25
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-พฤศจิกายน-200909:06
mscoree.dll4.0.31106.0856,38407-พฤศจิกายน-200907:26
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-พฤศจิกายน-200909:07
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200907:21
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200909:07
netfxperf.dll4.0.31106.099,64807-พฤศจิกายน-200907:26
netfxperf.dll4.0.31106.049,48807-พฤศจิกายน-200909:07
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-พฤศจิกายน-200909:07
netfxsbs12.hkf41,39207-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_diasymreader.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.30902.013,67207-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscordbi.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscorrc.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_mscorsec.dll4.0.30902.013,65607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.configuration.install.dll4.0.30902.013,69607-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.data.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.30902.013,68807-พฤศจิกายน-200909:07
sbs_wminet_utils.dll4.0.30902.013,66407-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp10.dll4.0.31106.020,30407-พฤศจิกายน-200907:22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,30407-พฤศจิกายน-200907:22
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,30407-พฤศจิกายน-200907:22
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
SharedReg12.dll4.0.31106.020,30407-พฤศจิกายน-200907:22
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200909:07
สาขาเซอร์วิสของ LDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
dfshim.dll4.0.31106.03,717,95207-พฤศจิกายน-200911:04
dfshim.dll4.0.31106.01,130,82407-พฤศจิกายน-200913:51
mscoree.dll4.0.31106.0856,40007-พฤศจิกายน-200911:05
mscoree.dll4.0.31106.0297,80807-พฤศจิกายน-200913:51
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200911:01
mscorees.dll4.0.31106.011,60007-พฤศจิกายน-200913:51
netfxperf.dll4.0.31106.099,64807-พฤศจิกายน-200911:05
netfxperf.dll4.0.31106.049,47207-พฤศจิกายน-200913:51
NETFXSBS10.exe4.0.31106.086,86407-พฤศจิกายน-200913:51
netfxsbs12.hkf41,39207-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_diasymreader.dll4.0.31106.013,66407-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_microsoft.jscript.dll4.0.31106.013,65607-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscordbi.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscorrc.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_mscorsec.dll4.0.31106.013,64007-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.configuration.install.dll4.0.31106.013,69607-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.data.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_system.enterpriseservices.dll4.0.31106.013,67207-พฤศจิกายน-200913:51
sbs_wminet_utils.dll4.0.31106.013,66407-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp10.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp10.dll4.0.31106.020,28807-พฤศจิกายน-200911:01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.020,28807-พฤศจิกายน-200911:01
sbscmp20_mscorwks.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_mscorlib.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.020,28807-พฤศจิกายน-200911:01
sbscmp20_perfcounter.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51
SharedReg12.dll4.0.31106.020,28807-พฤศจิกายน-200911:01
SharedReg12.dll4.0.31106.013,64807-พฤศจิกายน-200913:51

ปัญหาที่ทราบ

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งสำหรับ.NET Framework 2.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  923100 เมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงสำหรับการ.NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 หรือ 3.5 คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดการปรับปรุงของ Windows "0x643 ความสอดคล้อง" หรือรหัสข้อผิดพลาดของ Windows Installer "1603"
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งบน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  923101 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ.NET Framework 2.0 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 x 64 Edition: "ข้อผิดพลาด 1324 โฟลเดอร์ 'แฟ้มโปรแกรม' ประกอบด้วยอักขระไม่ถูกต้อง"
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้ง สำหรับแบบ.NET Framework 3.5 ของ SP1 และ SP2 .NET Framework 2.0 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2197146 โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ 1 .NET Framework 3.5 Service Pack และ 2 .NET Framework 2.0 Service Pack อาจทำให้หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft จะปรากฏแทนชื่อเต็มของการปรับปรุงในรายการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออกในแผงควบคุม
โปรแกรมปรับปรุงปรับปรุง.NET framework 2.0 SP2 3.0 SP2 3.5 SP1

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982524 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/05/2015 10:50:00 - ฉบับแก้ไข: 8.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

 • atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB982524 KbMtth
คำติชม